Kreisā mala
Labā mala
Vides mākslas apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads: 1961.

Vides mākslas apakšnozare kā starpdisciplināra nozare sagatavo publiskās telpas vizuālās kultūras speciālistus sadarbībai ar arhitektiem un inženieriem.

Studiju programmas galvenais mērķis ir trenēt topošos profesionāļus radoši domāt un realizēt mūsdienīgus vides mākslas projektus, pamatojoties uz zināšanām par cilvēka emocionālo uztveri un mākslas fakta izpratni.

Nodarbību ietvaros studenti, iepazīstoties ar aktuālajiem mākslas un dizaina procesiem, strādā pie inovatīviem pilsētvides, arhitektūras mazo formu, vides objektu risinājumiem, apgūst projektēšanu (ArhiCad, AutoCad, 3D Studio Max), vizuālo kompozīciju, ergonomiku, funkcionālo analīzi, tektoniku, krāsu mācību, datorgrafiku (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop), rasēšanu, perspektīvu un materiālu tehnoloģiju.

Studiju procesā tiek izmantotas eksperimentālas un inovatīvas metodes, profesionāla izteiksmes valoda, starpdisciplināra sadarbība ar citām mākslas apakšnozarēm, kā arī sociālo un tehnisko zinātņu nozarēm, kas veicina jaunu ideju ģenerēšanu oriģinālu vides/telpas mākslas darbu radīšanai.

Noderīga informācija:
Personāls
Studentu darbi
Mācību priekšmeti
- Facebook

Katedras vadītājs:
asociētais profesors Kristians Brekte 

Katedras docētāji: 
- profesors Jānis Andris Osis;
- asociētais profesors Oļegs Tillbergs;
- asociētā profesore Inguna Elere;
- asociētais profesors Juris Krūmiņš;
- docente Baiba Bogdane;
- docente Sandra Levāne;
- docents Martins Vizbulis;
- darbnīcas vadītājs Vladimirs Bekmanis;
- docents Henrijs Sinkevičs;
- laboratorijas vadītājs Imants Bērziņš.