Kreisā mala
Labā mala
Modes mākslas apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads: 1993.

Modes mākslas apakšnozare tīmeklī: Facebook.

Modes mākslas apakšnozares mērķis sagatavot laikmetīgi domājošus un profesionāli konkurētspējīgus modes māksliniekus, kas spējīgi strādāt modes industrijas dažādos segmentos (modes dizaineri, teātra un filmu kostīmu mākslinieki, modes ilustratori, stilisti, pasniedzēji). Studiju programma sniedz iespēju papildus akadēmiskajām nodarbībām apgūt zināšanas modes specialitātē – modes vēsturē, apģērbu un aksesuāru dizainā, kompozīcijā, tērpu kolekcijas veidošanā un plānošanā, taču vienlaicīgi apgūt praktiskās metodes – izmantot dažādas tekstila apstrādes tehnikas, ilgtspējīgas dizaina projektēšanas metodes pie tērpu kolekcijas izgatavošanas.

Modes mākslas apakšnozares kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu uzdevumu saturā ietilpst:
1. Kompozīcijas uzdevumi - metodiski sakārtoti vingrinājumi ar pieaugošu sarežģītības pakāpi. Uzdevumu saturs ietver informāciju profesionālajai darbībai dažādās modes mākslas un dizaina jomās, sākot ar vienkāršiem sadzīves dizaina izstrādājumiem un beidzot ar "augstās modes" tēlu radīšanu. Studējošie apgūst darba iemaņas ar klasiskiem un moderniem projektēšanas darba paņēmieniem, tajā skaitā ar grafiskajām un telpiskajām datorprogrammām.
2. Praktiskai izstrādāšanai materiālā paredzēti studiju uzdevumi - šo praktisko studiju gaitā tiek izstrādāti modes tērpu un aksesuāru modeļi un tērpi, kā rezultātā studenti tiek iepazīstināti ar dabīgajiem un mākslīgajiem audumiem un to apstrādes paņēmieniem.
3. Teorētiskā daļa - studenti apgūst modes apakšnozares pamatus, strukturālos principus un modes mākslinieka kvalifikācijai nepieciešamās teorētiskās disciplīnas: materiālu tehnoloģiju, tērpa dizaina veidošanas principus un izstrādājumu funkcionālo analīzi, ar tērpu praktisko izstrādi saistītos priekšmetus - piegriešana, šūšana, adīšana u.c.
4. Speciālie mākslas priekšmeti - formas, krāsas un telpas izjūtu attīstīšanai studenti apgūst plaknes (2D) un telpas (3D) organizācijas principus, mācās zīmēšanu, gleznošanu, formveidi, grafikas tehnikas, krāsu mācību un speciālo zīmēšanu.

Noderīga informācija:
Personāls
Galerija
Mācību priekšmeti

Katedras vadītāja:
docente Māra Binde

Katedras docētāji:
- docente Inta Amoliņa;
- docents Artis Štamgūts;
- docente Edīte Parute;
- docente Māra Binde;
- docente Agnese Narņicka;
- lektors Mārtiņš Grauds;
- lektore Ausma Viļumsone;
- lektore Santa Zariņa,
- lektore Indra Miklāva.

Katedras kontaktinformācija:
Tel.: +371 67324090
E-pasts: mode@lma.lv

Sadarbības partneri: