Kreisā mala
Labā mala
Andris Rubenis
Profesors, katedras vadītājs
Pasniedz kultūras vēsturi
E-pasts: andris.rubenis@lma.lv
Biruta Ķēde
Emeritētā profesore
Pasniedz angļu valodu
Jānis Taurens
Asociētais profesos
Pasniedz estētiku, filozofiju, konceptuālismu un modernismu
E-pasts: janis.taurens@lma.lv
Ilze Vītola
Lektore
Pasniedz pedagoģiju
E-pasts: ilze.vitola@lma.lv
Maija Oginta
Pasniedzēja
Pasniedz angļu valodu