Kreisā mala
Labā mala

SENĀTS

Latvijas Mākslas akadēmijas Senāts ir koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas izstrādā un apstiprina kārtību un noteikumus visām Akadēmijas darbības sfērām:
- mākslinieciskās jaunrades darbam;
- zinātniskās pētniecības darbam;
- saimnieciskajai darbībai u.c.

Senāts arī vada Mākslas akadēmijas studiju procesu, tas darbojas saskaņā ar Satversmes sapulces apstiprinātu nolikumu.

Latvijas Mākslas akadēmijas Senātu veido:
- profesori un asociētie profesori;
- studenti, kurus ievēlējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu pašpārvalde.

Senatori tiek ievēlēti uz trīs gadiem.

Senāts:
- izskata un apstiprina studiju programmas;
- apstiprina visus Latvijas Mākslas akadēmijas nolikumus, dibina, reorganizē un likvidē Akadēmijas struktūrvienības;
- apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas Akadēmijas darbības sfēras utt.

Šobrīd Latvijas Mākslas akadēmijas Senāta priekšsēdētājs ir Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors asoc. prof. Andris Teikmanis, sekretāre - Zilgma Prēdele. Kopumā šobrīd darbojas 32 senatori.

LMA SENĀTA sastāvs 2016. gads

1. Aleksejs NAUMOVS  profesors, rektors
2. Andris TEIKMANIS profesors, prorektors,  Satversmes priekšsēdētājs
3. Kristaps  ZARIŅŠ profesors, prorektors
4. Andris VĪTOLIŅŠ asoc. profesors, Glezniecības katedras un Vizuālās mākslas nodaļas vadītājs
5. Aigars BIKŠE profesors, Modes mākslas katedras un Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs
6. Holgers ELERS  profesors, Funkcionālā dizaina katedras un Dizaina nodaļas vadītājs
7. Jānis MUROVSKIS  profesors, VK  katedras un Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas  vadītājs
8. Normunds BRASLIŅŠ profesors, Zīmēšanas katedras vadītājs
9. Ojārs PĒTERSONS profesors, Kustība, attēls, skaņa katedras vadītājs
10. Guntars SIETIŅŠ  profesors, Grafikas katedras  vadītājs
11. Bruno STRAUTIŅŠ  profesors, Tēlniecības katedras vadītājs
12. Ieva KRŪMIŅA profesore,  Tekstilmākslas katedras vadītāja
13. Vineta GROZA  profesore, Stikla mākslas katedras vadītāja
14. Dainis LESIŅŠ  profesors, Keramikas katedras vadītājs
15. Arvīds ENDZIŅŠ asoc. profesors, Metāla dizaina katedras vadītājs
16. Kristians BREKTE asoc. profesors, Vides mākslas katedras vadītāja
17. Mārtiņš KALSERIS asoc. profesors, Scenogrāfijas katedras vadītājs
18. Silvija GROSA profesore, Mākslas zinātnes nodaļas un katedras vadītāja
19. Andris ZAČESTS   profesors, Restaurācijas katedras vadītājs
20. Inta PUJĀTE docente, LMA Latgales filiālē
21. Ojārs SPĀRĪTIS  profesors, Doktorantūras vadītājs
22. Eduards KĻAVIŅŠ  profesors, LMA MVI direktors
23. Jānis Andris  OSIS  profesors, Profesoru padomes priekšsēdētājs

Studenti 

24. Edgars Poika
25. Rebeka Anna Kalniņa
26. Beāte Grauduma
27. Haralds Gerts
28. Gatis Erdmanis
29. Anete Krišjanova
30. Ilva Mikīte