Kreisā mala
Labā mala

PROMOCIJAS PADOME

Promocijas padome tiek izveidota uz sešiem gadiem doktora zinātniskā grāda mākslas zinātnē piešķiršanai. Padome tiek izveidota ar Senāta lēmumu no Latvijas Zinātņu padomes (LZP) mākslas zinātnes ekspertiem. Padomē jābūt vismaz pieciem cilvēkiem. Latvijas Mākslas akadēmijas Promocijas padomes priekšsēdētājs var būt tikai tāds LZP apstiprināts eksperts, kas strādā pedagoģisko un/vai zinātnisko darbu Latvijas Mākslas akadēmijā vai kādā no tās apakšstruktūrām. Savukārt Padomes sekretārs var nebūt tās loceklis.

Promocijas padomes sastāvs:

Promocijas padomes priekšsēdētājs šobrīd ir profesors Dr. art. Eduards Kļaviņš.

LZP ir piešķīrusi eksperta tiesības šādiem zinātniekiem:
- Bremšai Lailai (Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore);
- Grosmanei Elitai (Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja);
- Kaminskai Rūtai;
- Kļaviņam Eduardam (Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, LMA Mākslas vēstures institūta direktors);
- Spārītim Ojāram (Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Doktora studiju programmas vadītājs);
- Zilgalvim Jānim (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošais pētnieks, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arhitektūras un mākslas nodaļas vadītājs);
- Grosai Silvijai (Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas katedras vadītāja);
- Pelšei Stellai (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētniece);
- Ancānei Annai (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētniece);
- Ābelei Kristiānai (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētniece);
- Lācei Dainai (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētniece);
- Oglei Kristīnei (Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore).