Kreisā mala
Labā mala
PROFESORU PADOME

Šobrīd Profesoru padome mākslas zinātnē un mākslās sastāv no 20 profesoriem un 11 pieaicinātiem padomes locekļiem.

Latvijas Mākslas akadēmijas
PROFESORU PADOME MĀKSLAS ZINĀTNĒ, MĀKSLĀS
((ievēlēta un apstiprināta LMA Senātā 2001. gada 25. aprīlī; papildināta 2004. gada 11. marta Senāta sēdē; protokols Nr.5; pēc 2004. gada 6. aprīļa profesoru vēlēšanām izmainīta un apstiprināta 2004. gada 10. jūnijā Senāta sēdē; protokols Nr. 9; apstiprinātas izmaiņas 2006. gada 11. maijā Senāta sēdē; protokols Nr. 10; apstiprinātas izmaiņas 2007. gada 1. martā Senāta sēdē; protokols Nr. 9; apstiprinātas izmaiņas 2007. gada 20. septembra Senāta sēdē; protokols Nr. 3; apstiprinātas izmaiņas 2008. gada 29. augusta Senāta sēdē; protokols Nr. 1;) apstiprinātas izmaiņas 2008. gada 16. oktobra Senāta sēdē; protokols Nr. 2)

1. JĀNIS ANDRIS OSIS profesors strukturālajā kompozīcijā, Profesoru padomes priekšsēdētājs
2. Inguna AUDERE profesore vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslā
3. Aija BAUMANE profesore tekstilmākslā
4. Aigars BIKŠE profesors vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecībā
5. Normunds BRASLIŅŠ profesors vizuālajā mākslā, zīmēšanā
6. Holgers ELERS profesors dizainā
7. Juris GAGAINIS profesors unikālo priekšmetu dizainā
8 Ivars HEINRIHSONS profesors konceptuālajā glezniecībā
9. Eduards KĻAVIŅS, Dr. habil. art. profesors mākslas vēsturē, mākslas teorijā
10. Edvīns KALNENIEKS profesors klasiskajā zīmēšanā
11. Ieva KRŪMIŅA profesore vizuālajā mākslā, tekstilmākslā
12. Dainis LESIŅŠ profesors vizuāli plastiskajā mākslā, keramikā
13. Alnis MITRIS profesors dizainā, vides mākslā
14. Aleksejs NAUMOVS profesors monumentālajā glezniecībā
15. Ojārs PĒTERSONS profesors audiovizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā
16. Guntars SIETIŅŠ profesors grafikas mākslā
17. Ojārs SPĀRĪTIS, Dr. habil. art. profesors mākslas vēsturē, mākslas teorijā
18. Bruno STRAUTIŅŠ profesors figuratīvajā tēlniecībā
19. Valdis VILLERUŠS profesors poligrāfijas mākslā
20. Andris ZAČESTS profesors restaurācijā
21. Kaspars ZARIŅŠ profesors glezniecībā
22. Kristaps ZARIŅŠ profesors vizuālajā mākslā, gleznošanā, kompozīcijā
23. Osvalds ZVEJSALNIEKS profesors vizuāli plastiskajā mākslā, glezniecībā

PIEAICINĀTIE PADOMES LOCEKĻI
1. Ruta ČAUPOVA, Dr. art. mākslas zinātniece, LMA MVI vadošā pētniece
2. Rūta KAMINSKA, Dr. art. mākslas zinātniece
3. Jānis KRASTIŅŠ, Dr. habil. arch. arhitekts, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesors
4. Aivars KRŪKLIS dizainers, Latvijas Mākslinieku un Latvijas dizaineru savienības biedrs
5. Māra ĶIMELE režisore, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore
6. MĀRA LĀCE mākslas zinātniece, mag. art. Latvijas Nacionālās mākslas muzeja direktore
7. MĀRTIŅŠ HEIMRĀTS mākslinieks, Latvijas Mākslinieku savienības prezidents
8. Jānis SILIŅŠ Latvijas Kultūras akadēmijas rektors, profesors
9. Artis SĪMANIS JV LMA rektors, profesors
10. Džemma SKULME, dr. art honoris causa māksliniece, Jaunrades fonda prezidente
11. Ivars STRAUTMANIS, Dr.habil. arch. arhitekts, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesors
12. Ieva ZĪBĀRTE arhitekte, sociālo zinātņu maģistre.