Kreisā mala
Labā mala
AKADĒMIJAS PADOME

Šobrīd Akadēmijas padomē darbojas 21 profesors.

Latvijas Mākslas akadēmijas
AKADĒMIJAS PADOME
ievēlēšanai asistenta, lektora, docenta amatā

1. ALEKSEJS NAUMOVS profesors monumentālajā glezniecībā, Akadēmijas padomes priekšsēdētājs
2. Inguna AUDERE profesore vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslā
3. Aija BAUMANE profesore tekstilmākslā
4. Aigars BIKŠE profesors vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecībā
5. Normunds BRASLIŅŠ profesors vizuālajā mākslā, zīmēšanā
6. Holgers ELERS profesors dizainā
7. Andris FREIBERGS profesors scenogrāfijā
8. Ivars HEINRIHSONS profesors konceptuālajā glezniecībā
9. Eduards KĻAVIŅŠ, Dr. habil. art. profesors mākslas vēsturē, mākslas teorijā
10. Edvīns KALNENIEKS profesors klasiskajā zīmēšanā
11. Ieva KRŪMIŅA profesore vizuālajā mākslā, tekstilmākslā
12. Dainis LESIŅŠ profesors vizuāli plastiskajā mākslā, keramikā
13. Ojārs PĒTERSONS profesors audiovizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā
14. Guntars SIETIŅŠ profesors grafikas mākslā
15. Ojārs SPĀRĪTIS, Dr. habil. art. profesors mākslas vēsturē, mākslas teorijā
16. Bruno STRAUTIŅŠ profesors figuratīvajā tēlniecībā
17. Valdis VILLERUŠS profesors poligrāfijas mākslā
18. Andris ZAČESTS profesors restaurācijā
19. Kaspars ZARIŅŠ profesors glezniecībā
20. Kristaps ZARIŅŠ profesors vizuālajā mākslā, gleznošanā, kompozīcijā
21. Osvalds ZVEJSALNIEKS profesors vizuāli plastiskajā mākslā, glezniecībā