Kreisā mala
Labā mala
AKADĒMIJAS PADOME

Šobrīd Akadēmijas padomē darbojas 27 profesori.

Latvijas Mākslas akadēmijas
AKADĒMIJAS PADOME
ievēlēšanai asistenta, lektora, docenta amatā
(Izmaiņas apstiprinātas 16.10.08. LMA Senāta sēdē, protokols Nr. 2)

1. JĀNIS ANDRIS OSIS profesors strukturālā kompozīcijā, Akadēmijas padomes priekšsēdētājs

2. Inguna AUDERE profesore vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslā
3. Aija BAUMANE profesore tekstilmākslā
4. Aigars BIKŠE profesors vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecībā
5. Normunds BRASLIŅŠ profesors vizuālajā mākslā, zīmēšanā
6. Holgers ELERS profesors dizainā
7. Rita EGLĪTE profesore modes dizainā
8. Andris FREIBERGS profesors scenogrāfijā
9. Juris GAGAINIS profesors unikālo priekšmetu dizainā
10. Ivars HEINRIHSONS profesors konceptuālajā glezniecībā
11. Atis KAMPARS profesors speciālajā zīmēšanā
12. Eduards KĻAVIŅS, Dr. habil. art. profesors mākslas vēsturē, mākslas teorijā
13. Edvīns KALNENIEKS profesors klasiskajā zīmēšanā
14. Ieva KRŪMIŅA profesore vizuālajā mākslā, tekstilmākslā
15. Dainis LESIŅŠ profesors vizuāli plastiskajā mākslā, keramikā
16. Alnis MITRIS profesors dizainā, vides mākslā
17. Aleksejs NAUMOVS profesors monumentālajā glezniecībā
18. Ojārs PĒTERSONS profesors audiovizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā
19. Andris RUBENIS, Dr. phil. profesors kultūras teorijā
20. Guntars SIETIŅŠ profesors grafikas mākslā
21. Ojārs SPĀRĪTIS, Dr. habil. art. profesors mākslas vēsturē, mākslas teorijā
22. Bruno STRAUTIŅŠ profesors figuratīvajā tēlniecībā
23. Valdis VILLERUŠS profesors poligrāfijas mākslā
24. Andris ZAČESTS profesors restaurācijā
25. Kaspars ZARIŅŠ profesors glezniecībā
26. Kristaps ZARIŅŠ profesors vizuālajā mākslā, gleznošanā, kompozīcijā
27. Osvalds ZVEJSALNIEKS profesors vizuāli plastiskajā mākslā, glezniecībā