Kreisā mala
Labā mala
Vizuālās mākslas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs
Asociētais profesors Andris Vītoliņš
Mob. tel.: +371 29276671
E-pasts: andris.vitolins@lma.lv
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs
Profesors Aigars Bikše
Mob. tel.: +371 29469320
E-pasts: aigars.bikse@lma.lv
Dizaina nodaļas vadītājs
Profesors Holgers Elers
Mob. tel.: +371 29429042
E-pasts: holgers.elers@lma.lv
Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja
Asociētā profesore Silvija Grosa
Mob. tel.: +371 26548167
E-pasts: silvija.grosa@lma.lv