Kreisā mala
Labā mala
Par KUNO

KUNO ir Baltijas un Ziemeļvalstu mākslas augstskolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir stiprināt augstskolu sadarbību mākslas, mākslas izglītības un pētniecības attīstībā, organizējot sadarbības projektus, apmācību kursus, kā arī docēšanas mobilitātes. KUNO tīkla ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju vieno sadarbība ar 16 mākslas augstskolām.

KUNO partnervalstis ir Dānija, Igaunija, Islande, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija.

KUNO tīkla mobilitātēs drīkst piedalīties LMA Glezniecības, Grafikas, Tēlniecības, Restaurācijas un Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozaru personāla pārstāvji.

DOCĒŠANAS MOBILITĀTE
Pasniedzējiem ir iespēja docēt jebkurā no KUNO tīkla partneraugstskolām, noteiktais minimālais docēšanas laiks – 1diena / 8 stundas. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un mobilitātes stipendija 90 EUR dienā (maksimāli 450 EUR nedēļā).

Pieteikšanās docēšanai:
Lai pieteiktos docēšanai kādā no KUNO sadarbības augstskolām, pasniedzējam jāsazinās ar partneraugstskolas koordinatoru un jāvienojas par docēšanas programmu un laiku. Pēc vienošanās ar partneraugstskolu jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu un jāaizpilda mobilitātes programmas un stipendijas pieteikuma anketa.

Pieteikuma anketa lejupielādējama (PDF dokuments):
Pēc docēšanas mobilitātes jāiesniedz elektroniski aizpildīta mobilitātes novērtējuma anketa KUNO tīkla mājaslapā https://www.kunonetwork.org/teacher-mobility/.

Detalizēta informācija par programmas aktivitātēm un partneraugstskolām pieejama KUNO tīkla mājaslapā www.kunonetwork.org.

KUNO tīkla mobilitāti organizē:
LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore
Inta Rubule /  inta.rubule@lma.lv / +37120016463