Kreisā mala
Labā mala
Par CIRRUS

CIRRUS ir Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības augstskolu tīkls, kura mērķis ir īstenot sadarbības projektus, docēšanas un prakses mobilitātes, apmācību kursus un vasaras skolas mākslas, dizaina, mediju un arhitektūras jomās. CIRRUS tīkla ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju vieno sadarbība ar 18 mākslas augstskolām.

CIRRUS partnervalstis ir Dānija, Igaunija, Islande, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija.

CIRRUS tīkla mobilitātēs drīkst piedalīties LMA Tekstilmākslas, Keramikas, Stikla mākslas, Funkcionālā dizaina, Vides mākslas, Metāla dizaina, Modes dizaina, Vizuālās komunikācijas, KAS un Scenogrāfijas apakšnozaru personāla pārstāvji.

DOCĒŠANAS MOBILITĀTE
Pasniedzējiem ir iespēja docēt jebkurā no CIRRUS tīkla partneraugstskolām, noteiktais minimālais docēšanas laiks – 1 diena / 8 stundas. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un mobilitātes stipendija 70 EUR dienā (maksimāli 355 EUR nedēļā).

Pieteikšanās docēšanai:
Lai pieteiktos docēšanai kādā no CIRRUS sadarbības augstskolām, pasniedzējam jāsazinās ar partneraugstskolas koordinatoru un jāvienojas par docēšanas programmu un laiku. Pēc vienošanās ar partneraugstskolu jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu un jāaizpilda mobilitātes programmas un stipendijas pieteikuma anketa.
PRAKSES MOBILITĀTE
Personāla pārstāvjiem ir iespēja praktizēties kādā no CIRRUS tīkla sadarbības augstskolām, noteiktais minimālais prakses un apmācību laiks – 1 diena / 8 stundas. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un mobilitātes stipendija 70 EUR dienā (maksimāli 355 EUR nedēļā).

Pieteikšanās praksei:
Lai pieteiktos praksei kādā no CIRRUS sadarbības augstskolām, personāla pārstāvim jāsazinās ar partneraugstskolas koordinatoru un jāvienojas par prakses un apmācību programmu un laiku. Pēc vienošanās ar partneraugstskolu jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu un jāaizpilda mobilitātes programmas un stipendijas pieteikuma anketa.
Detalizēta informācija par programmas aktivitātēm un partneraugstskolām pieejama CIRRUS tīkla mājaslapā www.cirrus.artun.ee.

CIRRUS tīkla mobilitāti organizē:
LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore
Inta Rubule /  inta.rubule@lma.lv / +37120016463