Kreisā mala
Labā mala
Par mācību maksu, reģistrāciju un nodarbību sākumu
Noderīga informācija par mācību maksu 2018./2019. mācību gadam, nodarbību sākuma datumu, audzēkņu reģistrāciju u.c.
Nodarbību sākums 2018. gada 17. septembrī (skat. Nodarbību saraksts)

Mācību  maksas lielumu nosaka Latvijas Mākslas akadēmijas Senāts. Mācību maksa tiek aprēķināta visam  mācību gadam un vienmērīgi sadalīta pa mēnešiem.

Pirmā iemaksa par 1,5 mēnešiem; turpinot mācības – līdz katra mēneša 1. datumam par nākamo mēnesi, uzrādot kvīti, kvīts izdruku vai nosūtot maksājuma uzdevumu uz e-pastu: lma.kursi@latnet.lv.

Iespēja apmeklēt atsevišķus priekšmetus.

Audzēkņu reģistrācija no 2018. gada 3. septembra līdz 6. septembrim un no 10. līdz 13. septembrim no plkst. 18.00 līdz 20.00, 52. telpā, 4. stāvā.

Reģistrējoties jāiesniedz 2 apliecības lieluma fotogrāfijas, jāuzrāda mācību apmaksas kvīts (vai interneta izdruka) un jāaizpilda anketa.

Informācija pa telefonu +371 29205852 (kursu vadītāja Dagmāra Villeruša).

Mācību maksa
1. gads: par zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju 114 € mēnesī;
par atsevišķiem priekšmetiem:
zīmēšana/gleznošana 46 € mēnesī
kompozīcijas pamati 23 € mēnesī

2. gads: par zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju 114 € mēnesī
par atsevišķiem priekšmetiem:
zīmēšana/gleznošana 46 € mēnesī
kompozīcijas pamati 23 € mēnesī

3. gads: par zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju 194 € mēnesī
par atsevišķiem priekšmetiem:
zīmēšana 92 € mēnesī
gleznošana 92 € mēnesī
kompozīcija 16 € mēnesī
veidošana 46 € mēnesī

Mākslas vēstures gads 46 € mēnesī.

Mācību maksas jāiemaksā:
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Banka: budžets
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL 9220 0510 00000
Maksāšanas mērķis:
EKK 21351 - maksa par Sagatavošanas kursiem
(audzēkņa vārds, uzvārds un mēnesis, par kuru maksā)