Kreisā mala
Labā mala
Sagatavošanas kursu nodarbību saraksts 2018./2019. mācību gadam
Mācību gada sākums: 2018. gada 17. septembrī.
Mācību gada sākums: 2018. gada 17. septembrī.

1. gads
Otrdienās un ceturtdienās - zīmēšana / gleznošana
4 stundas (4 x 45 min.), no 18.00 līdz 21.15
Pasniedzēji:Ilze Neilande, Reinis Liepa, Ilze Lībiete

Trešdienās - kompozīcijas pamati, pasn. Ilze Lībiete, LMA bibliotēkas lasītavā
2 stundas, no 18.00 vai 19.30

2. gads
Pirmdienās un trešdienās - zīmēšana / gleznošana
4 stundas no 18.00 līdz 21.15
Pasniedzēji: lekt. Inese Siliņa, asoc.prof. Valdis Krēsliņš

Otrdienās - kompozīcijas pamati, pasn. Maija Avota
Ceturtdienās – kompozīcijas pamati, as.prof. Pēteris Postažs
LMA bibliotēkas lasītavā
2 stundas, no 18.00

3. gads
Pirmdienās un trešdienās - gleznošana
4 stundas no 18.00 līdz 21.15
Pasniedzējas: asoc.prof. Irēna Lūse, 58. telpa, lekt. Ilze Neilande, 51. telpa

Otrdienās un ceturtdienās - zīmēšana
4 stundas no 18.00 līdz 21.15
Pasniedzēja: asoc.prof. Dina Ābele

Kompozīcija izvēlētajā specialitātē - 1 stunda nedēļā (45 min.) - pirms zīmēšanas, gleznošanas nodarbībām

Piektdienās – veidošana 15. telpa, 1. stāvs
4 stundas no 18.00 līdz 21.15
Pasniedzējs: doc. Valtis Barkāns

Mākslas vēstures kurss
Pirmdienās un trešdienās - Latviešu mākslas vēsture un Aizrobežu mākslas vēsture
10. auditorija, 1. stāvs
2 stundas (2 x 45 min.) no 18.00 līdz 19.30
Pasniedzēji: lekt. Inese Sirica, Agita Gritāne