Kreisā mala
Labā mala
Informācija par iestājpārbaudījumu maksu un iesniedzamajie dokumentiem BAKALAURA programmas reflektantiem!
Reģistrējoties bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem, personas,
- kuras ieguvušas vidējo  izglītību līdz 2004. gadam,
- kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs,
-  ar īpašām vajadzībām,
iesniedz Akadēmijas UK šādus dokumentus:
1) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
2) pases kopiju;
3) noteiktas formas iesniegumu;
4) 6 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5) vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam) vai dokumentus par nokārtotiem diviem CE – latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču).
3.8. Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus un iemaksā Akadēmijas kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.
Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta:
€ 10,-  Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem.

€ 22,-   Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, Kustība, attēls, skaņa, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem.
Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku  apgādības palikušiem bērniem.
3.9. Pamatojoties uz reflektanta, kurš nav imatrikulēts studijām Akadēmijā, atsevišķu iesniegumu, UK izsniedz atpakaļ reflektanta iesniegtos dokumentus.

LMA konts:
Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV-1050 
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Konta Nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda
maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un par ko tiek veikta iemaksa.

Komentāri
Dārta [ 13:36 11.07.2018. dartaansone [at] gmail.com ]
Jautājums par pēdējo: 5) vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam) vai dokumentus par nokārtotiem diviem CE – latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču).

Vai pietiek ar iesniedzamu sekmju izraksta kopiju šim dokumentam?

Anna [ 18:08 05.07.2018. olda145 [at] inbox.lv ]
Sveiki!
veicot apmaksu pirms dokumentu iesniegšanas, jāatnnes kāds kvīts part to?
Anete [ 11:53 04.07.2018. anete.robule [at] gmail.com ]
Sveiki,
Vai ir iespēja stāties divās nodaļās vienlaicīgi? Man interesē mākslas vēstures nodaļa un funkcionālais dizains.
Admin [ 13:56 05.07.2018. lma [at] lma.lv ]
Labdien, nē akadēmijā tādas iespējas nepastāv.
Alise [ 20:10 18.06.2018. shinze [at] inbox.lv ]
Labdien,

man radās jautājums, vai nākot reģistrēties modes dizaina studijām ir līdzi jāņem portfolio?