Kreisā mala
Labā mala
Starpaugstskolu sadarbības projekts
Divas dienas, 26. un 27. septembrī, norisinājās starpaugstskolu sadarbības projekts – Latvijas Mākslas akadēmija, Westerdals Oslo ACT, Rīgas Tehniskā universitāte - RTU, kas notika CIRRUS programmas ietvaros. Projekta laikā tapa RTU Zinātnes un Innovāciju centra interjera projekta koncepcija un telpiskās stratēģija, balstīta intergrētās zīmolu komunikācijas teorijā, kas šodien tika prezentēta LMA Dizaina nodaļā.
Radošās darbnīcas vadīja Westerdals Oslo ACT profesore Vēsma Kontere McQuillan un LMA profesore Ingūna Elere. Darbnīcās piedalījās 12 studenti no Westerdals Oslo ACT Retail Design un 6 studenti no LMA Funkcionālā dizaina apakšnozares.
Komentāri