Kreisā mala
Labā mala
Latvijas mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām akadēmisko amatu vietām
LMA izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA amata vietām:
• 1 docenta amata vietu – vizuālajā mākslā, GLEZNIECĪBĀ;
• 1 docenta amata vietu – mākslas zinātnē, LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS UN KULTŪRAS  TEORIJĀ;
LMA izsludina konkursu uz vakantajām LEKTORA amata vietām:
• 1 lektora amata vietu – audio vizuālajā mediju mākslā, SCENOGRĀFIJĀ
• 1 lektora amata vietu – audio vizuālajā mediju mākslā, KUSTĪBA. ATTĒLS. SKAŅA apakšnozarē

Prasības:
- atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr.391 (04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
- Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.
Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)
no 2017. gada 17. novembra līdz 18. decembrim
(darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 15.30
Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai www.lma.lv 

VĒLĒŠANAS 2017. gada 21. decembrī plkst. 11.00.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2017. gada 16. novembrī  Senāta lēmums, protokols Nr. 3
Komentāri