Kreisā mala
Labā mala
Ir izsludināta pieteikšanās Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiju programmai pasniedzējiem radošo braucienu realizēšanai un studentu grupu radošajiem braucieniem pasniedzēja vadībā
Pieteikuma anketas jāiesūta elektroniski tiešsaistē līdz 22. janvārim (ieskaitot). Zemāk īss kopsavilkums, bet izvērstāka informācija pielikumā - tur atradīsiet pieteikuma anketu, noteikumus un kopsavilkumu par svarīgāko radošā brauciena īstenošanai.
RADOŠIE BRAUCIENI PASNIEDZĒJIEM - “LMA PASNIEDZĒJU GRANTI”  - šeit ANKETA
Vēlētajiem pasniedzējiem
Jebkurā pasaules valstī
1 līdz 4 nedēļas
Var notikt 05/02/2018- 30/09/2018
Apmaksā - dienas naudu, ceļa izdevumus, naktsmītni, iekšzemes transportu
Apmaksas veids - pēc brauciena / kā komandējums
Pirms brauciena - jāpiesaka komandējums, jānoslēdz līgums
Brauciena laikā - jāsaglabā visi izdevumus attaisnojoši dokumenti
Pēc brauciena - komandējuma atskaite, saturiskā atskaite

RADOŠIE BRAUCIENI STUDENTIEM PASNIEDZĒJA VADĪBĀ - “LMA STUDENTU GRUPU BRAUCIENI” – šeit ANKETA 
Studentu grupai līdz 9 personām + grupas kuratoram - LMA pasniedzējam
Eiropā & Krievijā
1 līdz 10 dienām
Var notikt 05/02/2018 - 31/08/2019
Apmaksā - ceļa izdevumus, naktsmītni, iekšzemes transportu
Apmaksas veids - pēc brauciena / kā komandējums  - saistības un maksājumus uzņemas grupas kurators
Pirms brauciena - jāpiesaka komandējums, jānoslēdz līgums
Brauciena laikā - jāsaglabā visi izdevumus attaisnojoši dokumenti
Pēc brauciena - komandējuma atskaite, saturiskā atskaite.
Komentāri