Kreisā mala
Labā mala
Dokumentu pieņemšana maģistra (MA) studiju programmā 2018./2019. studiju gadam
Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām:
16/07 no plkst. 11:00 - 13:00 un no 14:00 - 18:00
17/07 no plkst. 10:00 - 13:00 un no 14:00 - 17:00
18/07 no plkst. 10:00 - 13:00 un no 14:00 - 17:00
19/07 no plkst. 10:00 - 18:00