Meklēt

Vēlos studēt

Tuvākie notikumi

Pilnais kalendārs

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS ATVĒRTO DURVJU DIENAS. ATTĀLINĀTI!

Ņemot vērā ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un publisko pasākumu norises ierobežošanu, Latvijas Mākslas akadēmijas ATVĒRTO DURVJU DIENAS klātienē nenotiks. Mēģināsim meklēt jaunus risinājumus attālināti!
Sekojiet līdzi informācijai LMA mājaslapā un sociālajos tīklos.
--
Lai topošie Latvijas Mākslas akadēmijas studenti varētu klātienē apskatīt, iepazīt un uzzināt visu par LMA studiju programmām, apakšnozarēm, iestājeksāmeniem un studentu ikdienu, Akadēmijā ik gadu notiek Atvērto durvju dienas. Atvērto durvju dienas notiek divos cēlienos: pirmajā, kas norit apakšnozaru semestra skašu laikā, piedāvājam iespēju skatīt un dzirdēt visu LMA apakšnozaru prezentāciju un kopā ar LMA studentiem iepazīt LMA ēku un studiju telpas, apskatīt skatēs izliktos darbus un pieteikties ekskursijām apakšnozarēs, kur mācībspēki un studenti atbildēs uz reflektantu jautājumiem. Otrajā cēlienā aicinām iepazīties ar studiju rezultātu – bakalaura un maģistra studiju programmu diplomdarbiem, kas vienkopus būs skatāmi diplomdarbu festivālā Latvijas Mākslas akadēmijas centrālajā ēkā, lai drīz pēc tam ar iedvesmu piedalītos LMA iestājeksāmenos.
LMA skates: 20/04/2020–27/04/2020
LMA diplomdarbu festivāls: 01/06/2020–28/06/2020

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS DIPLOMDARBU FESTIVĀLS 2020. ATTĀLINĀTI!

Ņemot vērā ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un publisko pasākumu norises ierobežošanu, Latvijas Mākslas akadēmijas DIPLOMDARBU FESTIVĀLS 2020 klātienē nenotiks. Mēģināsim meklēt jaunus risinājumus attālināti!
Sekojiet līdzi informācijai LMA mājaslapā un sociālajos tīklos.

--

01/06 – 28/06
Latvijas Mākslas akadēmija
Izstādes atklāšana: 1. jūnijā plkst. 17.00

Līdz ar Latvijas Mākslas akadēmijas simtgadi, tika uzsākta jauna tradīcija – vienkopus izstādes formātā veidota LMA Bakalaura un Maģistra programmu diplomdarbu ekspozīcija. Diplomdarba festivāla mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar dažādu mediju absolventu darbiem – no glezniecības līdz audiovizuālām instalācijām – un raisīt dialogu par mākslas un kultūras aktualitātēm un piedāvāt svaigu, neierobežotu jauno mākslinieku skatījumu uz pasauli. LMA diplomdarbu festivāls sāksies ar diplomdarbu aizstāvēšanām bakalaura un maģistra programmās, tām sekos dažādi pilotprojekti, tikšanās ar žurnālistiem, mākslas kuratoriem un nozares pārstāvjiem.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2020./2021. STUDIJU GADĀ. ATTĀLINĀTI!

Ņemot vērā ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un publisko pasākumu norises ierobežošanu, Latvijas Mākslas akadēmijas IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2020./2021. STUDIJU GADĀ klātienē nenotiks. Mēģināsim meklēt jaunus risinājumus attālināti!
Sekojiet līdzi informācijai LMA mājaslapā un sociālajos tīklos.

--

06/07 – 24/07
Latvijas Mākslas akadēmija

  • Dokumentu pieņemšana Bakalaura studiju programmai 6.-9.07.2020.
  • Iestājpārbaudījumi Bakalaura programmā 13.-16.07.2020.
  • Dokumentu pieņemšana Maģistra studiju programmā 13.-16.07.2020.
  • Dokumentu pieņemšana Doktora studiju programmā 14.-16.07.2020.
  • Studiju līgumu slēgšana visām studiju programmām 23.-24.07.2020.

Atbalstītāji

Kontakti


 

Latvijas Mākslas akadēmija


Adrese:
Kalpaka bulvāris 13
, Rīga, LV-1050, Latvija

E-pasts:


Telefons:
+371 67332202

Bankas rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000029965
Valsts Kase TRELLV22
LV62TREL9220051000000
Pārskaitot studiju maksu, izmantojot Internetbanku vai aizpildot skaidras naudas kvīti bankā, maksājuma mērķī jānorāda:
ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas koda saīsinājumu, studējošā vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis.
21351 - mācību maksa, sagatavošanas kursi, eksāmeni
21359 - pārējie izglītības pakalpojumi (akadēmiskās izziņas, reģistrācijas maksa, u.c.)
21379 - dokumentu izsniegšana 
21381- telpu noma