Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/11 - Stikla starpsienu uzstādīšana

Iepirkums pārtraukts 8.10.2018. Nav iesniegts neviens piedāvājums.

Iepirkuma nosaukums: Stikla starpsienu uzstādīšana.
CPV kods:– 44112310-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu bez PVN
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 42 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
līdz 2018. gada 5. oktobrim, plkst. 12.00.

Nolikums (klikšķināt šeit)