Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/13 - Kancelejas preces

Iepirkums pārtraukts 5.11.2018.

Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces;
CPV kods: 30199000-0;
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu ( bez PVN);
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050;
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četri) mēneši;
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 7.novembrī, plkst. 12.00

Nolikums (klikšķināt šeit)