Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/15 - LMA Plānotājs 2019

Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2019
CPV kods: 22100000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 14.12.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., O.Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 16. novembris, plkst. 12.00.
Nolikums (klikšķināt šeit)