Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/16 - Latvijas Mākslas akadēmijas , O. Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas , O. Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi
CPV kods:– 90910000-9 (uzkopšanas pakalpojums).
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar izvēles kritēriju, zemākā cena bez PVN;
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
līdz 2018. gada 10. decembrim, plkst. 12.00.
Nolikums