Meklēt
Izvēlne

Paziņojums par iepirkumu (ID Nr.: LMA 2019/5/ERAF)

Iepirkums id nr. LMA 2019/5/ERAF, “Aprīkojuma: stikla kausēšanas krāsns iegāde LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšanai”.

Iepirkuma dokumentācija pieejama: Elektronisko iepirkumu sistēmā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš/vieta: ne vēlāk kā līdz 07.05.2019. pl.16:00 Latvijas Mākslas akadēmijā.