Meklēt
Izvēlne

Paziņojums par iepirkumu (ID Nr.: LMA 2019/8)

Evakuācijas izejas izbūve, mitruma ietekmes novēršana un konstrukciju atjaunošana

Dokumentācija pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22853

Dokumentu iesniegšanas vieta/ termiņš:

Latvijas Mākslas akadēmija, Kalpaka bulvāris 13, 3. kabinets
27.06.2019, plkst.12:00