Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id.nr. LMA 2019/9

Ugunsgrēka trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas izbūve, Kalpaka bulvārī 13, Rīgā

Dokumentācija pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23107

Dokumentu iesniegšanas vieta/ termiņš:
Latvijas Mākslas akadēmija, Kalpaka bulvāris 13, 3. kabinets
26.06.2019., plkst.12:00