Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/19/ERAF, aprīkojuma: elektriskās oforta preses un frēzēšanas iekārtas iegāde LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšanai

CPV kods:  42000000-6    
Iepirkumu procedūra: PIL 9.panta kārtība
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkumu daļā 
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Maksimālais līguma izpildes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas.
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.12.2018.
Līguma izpildītāji: SIA “SENTIOS” 
Līgumsumma: EUR 8765  (1.daļa  - Elektroniskā oforta prese) un EUR 8765  (2.daļa  - CNC frēzēšanas iekārta)