Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id nr. LMA 2019/5/ERAF, “Aprīkojuma: stikla kausēšanas krāsns iegāde LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšanai”

CPV kods:  42340000-1 Krāsnis, kas nav mājsaimniecības krāsnis
Iepirkumu procedūra: PIL 9.panta kārtība
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkumu daļā 
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Maksimālais līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.05.2019.
Līguma izpildītāji: SIA "SENTIOS" 
Līgumsumma: bez PVN - 14444.00 EUR

Pievienotie faili: