Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id.nr. LMA 2018/17/ERAF- Ēkas pārbūves J.Kugas ielā 11, Ikšķilē 1.kārtas būvdarbi

CPV kods: 45000000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. Panta septītās daļas 1.punktu ( Sarunu procedūra).

Līgums nr. Nr. STEM811-1 ar AS Būvuzņēmums restaurators noslēgts 13.12.2018.