Meklēt
Izvēlne

Iepirkumu rezultātu arhīvs

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/A-1, Iepirkuma līgums ar SIA Būseviscentrs par iepirkuma iepirkumu "LMA ēkas fasādes uz Kr. Valdemāra ielu bojājumu novēršana"

Papildus vienošanās ar SIA JOE noslēgta 27.07.2018.


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/A-1, LMA ēkas fasādes uz Kr.Valdemāra ielu bojājumu novēršana

Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 21.daļas 1.punktu
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.07.2018.
Līguma izpildītājs: SIA Būvserviscentrs, Reģ.Nr. 40003152221
Līguma summa ( bez PVN): 75115.70
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Maksimālais līguma izpildes termiņš : 30.11.2018.


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/8, Iepirkuma līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkuma "Datortehnika un biroja tehnika” I daļu , par iepirkuma II daļu līgums noslēgts ar SIA DPA

Līgums Nr. LMA 2018/8-1 noslēgts 2018.gada 20. jūlijā ar SIA LDC datortehnika.


Līgums Nr. LMA 208/8-2 noslēgts 2018.gada 23. jūlijā
 
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/8

Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods:– 30123000-7; 48190000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Iepirkums dalīts 2 daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām daļām. Nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN.  
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.07.2018.
Līguma izpildītājs: I daļa : SIA LDC datortehnika; II daļa : SIA DPA
Līguma summa ( bez PVN) EUR: I daļa - 26 276.59 EUR; II daļa -7495.30 EUR
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Līguma izpildes termiņš: līdz 23.08.2018
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/7, Iepirkuma līgums ar AAS BTA Baltic Insurance Company "Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana”

Līgums Nr. LMA 2018/7 noslēgts 2018.gada 29.jūnijā.
 
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/7

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.06.2018.
Līguma izpildītājs: AAS BTA Baltic Insurance Company, reģ,nr. 40103840140
Līguma summa ( bez PVN): par 196 personām - 38 770.76 EUR
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/5, Iepirkuma līgums ar SIA Burtnieks R par iepirkumu "Parketa ieklāšanas darbi”

Līgums Nr. LMA 2018/5 noslēgts 2018.gada 15.maijā


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/5

Iepirkuma nosaukums: Parketa ieklāšanas darbi
CPV kods: 45432114-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājums ar zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.05.2018.
Līguma izpildītājs: SIA Burtnieks R, Reģ. Nr. 4003252913
Līguma summa ( bez PVN): 6298,89 EUR
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Maksimālais līguma izpildes termiņš: 27.06.2018
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/4, Iepirkuma līgums ar SIA Būseviscentrs par iepirkuma iepirkumu "Latvijas Mākslas akadēmijas, O.Kalpaka bulvārī 13, Rīgā, pagalma puses fasādes un aulas sienas fragmenta no pagalma puses atjaunošana un restaurācija”

Līgums Nr. LMA 2018/4 noslēgts 2018.gada 27 aprīlī.
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/4

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas, O.Kalpaka bulvārī 13,Rīgā , pagalma puses fasādes un aulas sienas fragmenta no pagalma puses atjaunošana un restaurācija
CPV kods: 45262000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu,  ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.04.2018.
Līguma izpildītājs: SIA Būvserviscentrs, Reģ.Nr. 40003152221
Līguma summa ( bez PVN): 28 688.86 EUR
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Maksimālais līguma izpildes termiņš : 20.06.2018


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/3, Iepirkuma līgums ar SIA par iepirkuma "LMA mācību telpas remonts”

Līgums Nr. LMA 2018/3 noslēgts 2018.gada 26.martā.

 


Iepirkuma id.nr.LMA2018/3

Iepirkuma nosaukums: "Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) mācību telpas  remonts"
CPV kods: 45453100-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  

 

Saņemto piedāvājumu skaits:1
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.03.2018.
Līguma izpildītājs: SIA BurtnieksR, Reģ.Nr. 40003252913
Līguma summa ( bez PVN): 9889.89 EUR
Līguma maksimālais izpildes termiņš: 01.06.2018
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/10, Iepirkuma līgums ar SIA JOE par iepirkuma "Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) ēkas pārbūves, Jāņa Kugas ielā 11, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Līgums Nr. LMA 2017/10 noslēgts 2018.gada 22. janvārī.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/10

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) ēkas pārbūves, Jāņa Kugas ielā 11, Ikšķilē, Ikšķiles novadā ,būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
CPV kods: 71242000-6; 71248000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendents, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Saņemto piedāvājumu skaits:1
Uzaicināto Pretendentu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.01.2018.
Līguma izpildītājs : SIA JOE, reģ.nr. 43603067147
Saņemto punktu skaits :80
Līguma summa ( bez PVN) : Būvprojekta izstrāde -  13 730.00 EUR; Autoruzraudzība – 1 300.00
Līguma izpildes termiņš: 28 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/8, Iepirkuma līgums ar SIA Inser IT par iepirkuma “Datortehnika un biroja tehnika” IV daļu

Līgums Nr.LMA 2017/8-3 noslēgts 2017. gada 14. novembrī.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/8, Iepirkuma līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” I, II, V daļu

Līgums Nr.LMA 2017/8-1 noslēgts 2017. gada 10. novembrī.


Iepirkuma id. nr LMA 2017/8 par iepirkuma IV daļu.

Pamatojoties uz SIALDC datortehnika atsaukto piedāvājumu par iepirkuma IV daļu, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas ( atbilstoši iepirkuma nolikuma 11.2.punktam) , SIA INSER IT, reģ .nr. 42103061567, līguma summa  bez PVN 1820.00 EUR


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/8, Iepirkuma līgums ar SIA Biroja tehnika par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” III daļu

Līgums Nr.LMA 2017/8-2 noslēgts 2017. gada 8. novembrī.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/9, Iepirkuma līgums ar SIA Jelgavas tipogrāfiju par iepirkumu “LMA Plānotājs 2018”

Līgums Nr. LMA 2017/9 noslēgts 2017. gada 6. novembrī.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/8

Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika .
CPV kods: 30123000-7;4819000-6
Iepirkums dalīts daļas: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko iepirkumu ar zemāko cenu bez PVN.
Saņemto piedāvājumu skaits:6
Lēmuma pieņemšanas datums: 2.11.2017

Līguma izpildītājs un Līguma summa ( bez PVN) : SIA LDC datortehnika , reģ.nr. 421030484080 , I daļa -   153.00 EUR; II daļa – 1133.24 EUR; IV daļa – 1585.02 EUR; V daļa – 209.00EUR; SIA Biroja tehnika , reģ.nr. 40003820909, III daļa -831.01EUR
Līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pretendentu piedāvājumi atbilstoši nolikuma prasībām nav saimnieciski izdevīgākie :
I daļa : SIA Inser IT – piedāvātā līgumcena 158.00EUR ( bez PVN)
SIA Sentios – piedāvātā līgumcena 186.98 ( bez PVN)
II daļa:  SIA Inser IT – piedāvātā līgumcena 1183.00 EUR ( bez PVN)
SIA Sentios – Piedāvātā līgumcena 186.98 EUR ( bez PVN)
III daļa : SIA Biroja tehnikas eksperts- piedāvātā līgumcena 2505.90 EUR ( bez PVN)
SIA Inser IT –piedāvātā līgumcena 1490.00EUR ( bez PVN)
IV daļa :SIA Sentios- piedāvātā līgumcena 2405.76 EUR ( bez PVN)
SIA Inser IT - piedāvātā līgumcena 1820.00 EUR ( bez PVN)
V daļa : SIA Sentios- piedāvātā līgumcena 650.00 EUR ( bez PVN)
SIA DPA - piedāvātā līgumcena 240.00 EUR ( bez PVN)
SIA Inser IT- piedāvātā līgumcena 220.40 EUR ( bez PVN)
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/9

Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2018
CPV kods: 22100000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Lēmuma pieņemšanas datums: 1.11.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Jelgavas tipogrāfija, reģ. nr. 43603009384
Līguma summa ( bez PVN): 6948.93 EUR ; iegūto punktu skaits : 100
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1o50.
Maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 27.11.2017


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/7, Papildus vienošanās pie Iepirkuma līgums ar SIA Veitera korporāciju par iepirkumu “LMA gadagrāmata 2017”

Papildus vienošanās pie Līgums Nr. LMA 2017/7 noslēgts 2017. gada 23. oktobrī.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/7, Iepirkuma līgums ar SIA Veitera korporāciju par iepirkumu “LMA gadagrāmata 2017”

Līgums Nr. LMA 2017/7 noslēgts 2017. gada 27.septembrī.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/7

Iepirkuma nosaukums: LMA gada grāmata 2017
CPV kods: 22100000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.09.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Veitera korporācija, reģ.nr. 40003687196
Līguma summa ( bez PVN): 3350.00 EUR ; iegūto punktu skaits : 98.40
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1o50.
Maksimālais līguma izpildes termiņš: 20dienas no līguma noslēgšanas brīža

Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pārējo pretendentu iesniegtie piedāvājumi  pēc  saimnieciski izdevīgākais piedāvājuma algoritma aprēķināšanas, nav saimnieciski izdevīgākie.
SIA Jelgavas tipogrāfija- iegūto punktu skaits:92.8; piedāvātā līgumcena bez PVN - 3586.28EUR
SIA IBC Print Baltic iegūto punktu skaits:78.6; piedāvātā līgumcena bez PVN - 3560.00 EUR
SIA Radio H2O iegūto punktu skaits:85; piedāvātā līgumcena bez PVN - 3280.00 EUR
SIA GR ART & Print iegūto punktu skaits: 76.4; piedāvātā līgumcena bez PVN - 3950.00 EUR
SIA Corporate  iegūto punktu skaits: 78.4; piedāvātā līgumcena bez PVN - 3350.00 EUR
SIA Zelta rudens iegūto punktu skaits: 77.2; piedāvātā līgumcena bez PVN - 3900.00 EUR


Papildus vienošanās pie iepirkuma id. nr. LMA 2017/5 ar SIA Burtnieks R par iepirkuma “Latvijas mākslas akadēmijas mācību telpu remonts”

Par papildus darbiem, kurus Pretendents iesniedzot piedāvājumu nevarēja paredzēt. Papildus vienošanās sastāda 579.98 EUR bez PVN
Papildus vienošanās pie Līguma Nr.2017/5, 17.07.2017. noslēgta 3.08.2017.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/6, Iepirkuma līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” VIII daļu

Līgums Nr.LMA 2017/6-7 noslēgts 2017. gada 4. augustā.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/6, Iepirkuma līgums ar SIA DPA par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” V daļu

Līgums Nr.LMA 2017/6  noslēgts 2017. gada 3. augustā.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/6, Iepirkuma līgums ar "SIA ATEA" par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” I daļu

Līgums Nr.LMA 2017/6-4 noslēgts 2017. gada 2. augustā.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/6, Iepirkuma līgums ar AS Capital par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” III daļu

Līgums Nr.LMA 2017/6-3 noslēgts 2017. gada 2. augustā.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/6, Iepirkuma līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” II un IV daļu

Līgums Nr. 2017/6-2 noslēgts 2017. gada 2. augustā.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/6, Iepirkuma līgums ar Certes LV par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” VII daļu

Līgums Nr.2017/6-5 noslēgts 2017. gada 1. augustā.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/6

Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika .
CPV kods: 30123000-7;4819000-6
Iepirkums dalīts daļas: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko iepirkumu ar zemāko cenu bez PVN.
Saņemto piedāvājumu skaits:8
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.07.2017.

 

Līguma izpildītājs un Līguma summa  : I daļa – SIA ATEA ( 40003312822) -874.40 EUR ( bez PVN); II daļa – SIA LDC datortehnika(42103048408)-11 172.81 EUR( bez PVN); III daļa – AS Capital ( 40003088497)- 1956.25EUR ( bez PVN); IV daļa – Iepirkums pārtraukts , piedāvātā iekārta jaudīgāka nekā nepieciešams un pārsniedz tai paredzēto finansējumu); V daļa – SIA DPA( 40003351675) – 4690.00EUR ( bez PVN); SIA LDC datortehnika( 42103048408)- 3177.73EUR ( bez PVN); SIA Certes.LV – (40103624267) – 5621.00EUR ( bez PVN); VIII daļa- SIA ATEA( 40003312822) -  2649.49EUR ( bez PVN
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pretendentu piedāvājumi atbilstoši nolikuma prasībām nav saimnieciski izdevīgākie :
I daļa – SIA LDC datortehnika –piedāvājums nav ar zemāko cenu ( 1099.00 EUR bez PVN)
AS Capital- piedāvājums nav ar zemāko cenu ( 879.73 EUR bez PVN)
SIA NT piedzīvojumi - piedāvājums nav ar zemāko cenu (1009.00 EUR bez PVN)
II daļa – SIA NT piedzīvojumi – piedāvājums nav ar zemāko cenu ( 12 949.00 EUR bez PVN)
III daļa –SIA ATEA – piedāvājums nav ar zemāko cenu ( 1972.30 EUR bez PVN)
VI daļa – SIA IB serviss - piedāvājums nav ar zemāko cenu ( 3667.16EUR bez PVN)
VII daļa SIA Pro Vision Baltia - piedāvājums nav ar zemāko cenu ( 14 928.00  EUR bez PVN)
SIA LDC datortehnika – piedāvājums nav ar zemāko cenu ( 5462.71  EUR bez PVN);VII daļas 1.punktā piedāvātais projektors neatbilst izvirzītajām nolikumā prasībām.
VIII daļa – SIA LDC Datortehnika - piedāvājums nav ar zemāko cenu ( 3183.44  EUR bez PVN)
SIA DPA - piedāvājums nav ar zemāko cenu ( 3190.00  EUR bez PVN)
AS Capital - piedāvājums nav ar zemāko cenu( 3198.95.00  EUR bez PVN)
SIA NT piedzīvojumi - piedāvājums nav ar zemāko cenu ( 3198.89  EUR bez PVN)
 

SIA  ATEA  1.08.2017. atsakās slēgt līgumu par iepirkuma VIII daļu – pamatojums iesniegts neprecīzs izcenojums  finanšu piedāvājumā, par piedāvājumā norādīto summu līgumu izpildīt nevar.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas par iepirkuma VIII daļu : SIA LDC datortehnika

Lēmuma pieņemšanas datums:2.08.2017.

Līguma summa ( bez PVN): 3183.44 EUR

 


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/5, Iepirkuma līgums ar SIA Burtnieks R par iepirkumu “Latvijas mākslas akadēmijas mācību telpu remonts”

Līgums Nr.2017/5 noslēgts 2017. gada 17. jūlijs.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/5

Iepirkuma nosaukums: LMA mācību telpu remonts
CPV kods: 45453000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka cena.
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.07.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Burtnieks R , reģ.nr. 40003252913
Piedāvātā līguma summa ( bez PVN): 16 989.00 EUR
Līguma summa ( bez PVN): 11 735.97 EUR.

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 2.1.5.  punktu “Pasūtītājs patur tiesības atteikties no kādas iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās sadaļas  finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ, un slēgt līgumu atbilstoši  savām finanšu iespējām.”, līgums tiek slēgts par iepirkuma pirmajām trim sadaļām.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Līguma izpildes termiņš: līdz 27.08.2017.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pārējo Pretendentu piedāvājumi atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām nav  par saimnieciski izdevīgākie:
SIA PRO DEV -piedāvājuma cena bez PVN- 21698.75 EUR
SIA Balsts R -piedāvājuma cena bez PVN – 22385.91 EUR


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/2, Iepirkuma līgums ar “ InterRisk Vienna Insurance Group”AAS par iepirkumu “Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana”

Līgums Nr.2017/2 noslēgts 2017. gada 29. jūnijā.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/3, Iepirkuma līgums ar SIA Eco Baltia vide par iepirkumu “Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojums“

Līgums Nr.2017/3 noslēgts 2017. gada 14. jūnijā.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/2

Iepirkuma nosaukums: Latvijas mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka cena.
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 7.06.2017..
Līguma izpildītājs : AAS InterRisk  Viena Insurance Group, 40003387032
Piedāvātā līguma summa summa ( bez PVN): 45 900.00’EUR
Līguma summa( bez PVN) : 41820.00 EUR , ņemot vērā piedāvātās vienas polises cenu gadā 204.00EUR
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Compensa Vienna Insurance Group iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskai specifikācijai, piedāvātā līgumsumma (bez PVN): 41175.00EUR
Papildus informācija: līguma summa , pamatojoties uz kopējo apdrošināmo personu skaitu (205 personas) un Pretendenta piedāvāto apdrošināšanas summu vienai personai gadā (204.00 EUR)


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/3

Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojums
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka cena.
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Lēmuma pieņemšanas datums: 5.06.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Eco Baltia vide, 40003309841
Līguma summa ( bez PVN): 6 700.00 EUR
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pārējo Pretendentu piedāvājumi atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām nav  par saimnieciski izdevīgākie:
SIA CeanR piedāvājuma cena bez PVN-10 750.00EUR
SIA Ragn- Sells piedāvājuma cena bez PVN – 8190.00 EUR


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/1, Iepirkuma līgums ar SIA Burtnieks R par iepirkumu “LMA mācību telpu remonts“

Līgums Nr.2017/1 noslēgts 2017. gada 22.maijā.
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/1

Iepirkuma nosaukums: LMA mācību telpu remonts
CPV kods: 45453000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka cena.
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.05.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Burtnieks R , reģ.nr. 40003252913
Līguma summa ( bez PVN): 7387.26 EUR .
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Līguma izpildes termiņš: 30.dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pārējo Pretendentu piedāvājumi atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām nav  par saimnieciski izdevīgākie:
SIA Jumis K -piedāvājuma cena bez PVN- 9907.96 EUR
SIA UL nami -piedāvājuma cena bez PVN – 8376.62EUR
SIA BD&C -piedāvājuma cena bez PVN – 7986.69 EUR


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/20, Iepirkuma līgums ar SIA Venden par iepirkumu “Dzeramā avota ūdens piegāde un ūdens sadales iekārtu noma Latvijas Mākslas akadēmijai”

Līgums Nr.2016/20 noslēgts 2017. gada 27.janvārī.


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/21, Iepirkuma līgums ar SIA Zelta rudens print par iepirkumu “Tipogrāfijas pakalpojums“

Līgums Nr.2016/21 noslēgts 2017. gada 17.janvārī.


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/20

Iepirkuma nosaukums: Dzeramā avota ūdens piegāde un ūdens sadales iekārtu noma Latvijas Mākslas akadēmijai
CPV kods: 41110000-3
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN).
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.01.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Venden , reģ.nr.400314860, piedāvātā cena par  vienību: 4.39EUR ( bez PVN)
Līguma summa ( bez PVN): līguma summa visā līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt 4000.00 EUR .
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Eden Spring – piedāvātā cena par vienu vienību ( bez PVN) – 4.38EUR
SIA Eden Spring iesniegtā piedāvājuma kvalifikācijas dokumenti neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām:
SIA Eden Spring – piedāvājuma 19. 28un29 lpp nav tulkojuma.
SIA Eden Sring nav iesniegusi Latvijas sertifikācijas centra atbilstības sertifikātu ūdens pudelēm un korķiem, un ūdens sadales iekārtām ( nolikums 9.1.7.un 9.1.8 punkti), ir iesniegts Polijā izsniegts 2012.gada atbilstības sertifikāts ūdens sadales iekārtām.


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/21

Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22900000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN.
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.01.207.
Līguma izpildītājs : SIA Zelta rudens, reģ.nr. 40103645998
Līguma summa ( bez PVN): līgums tiks slēgts par I variantu: 1909.00 EUR; piedāvātā summa par II variantu: 2348.00EUR
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 30.janvārim 2017.gadam
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
SIA Jelgavas tipogrāfijas piedāvājuma cena EUR bez PVN: 1.variants-3211.80; 2.variants- 3414.90
SIA GR ART&PRINT piedāvājuma cena EUR bez PVN: 1.variants-2871.00;2.variants-2982.00
SIA Alsecco piedāvājuma cena EUR bez PVN: 1. variants- 2910.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/19, Iepirkuma līgums ar SIA BG par iepirkumu “Saimniecības un higiēnas preču piegāde“

Līgums Nr.2016/19 noslēgts 2016. gada 15.decembrī.


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/19

Iepirkuma nosaukums: Saimniecības un higiēnas preču piegāde
CPV kods: 90910000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.12.2016.
Līguma izpildītājs : SIA BG
Līguma summa ( bez PVN): Līguma summa visā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 9917.36 ( piedāvātā kopēja vienas vienības preču cena bez PVN) 138.08EUR
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četras) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA A-birojs – nav iesnieguši nolikumā tehniskajā specifikācijā norādītos paraugus( nav iesniegti paraugi higiēnas precēm Nr.1,2,4,5,6,7pozīcijām)- piedāvātā kopējā cena par vienu preces vienību (bez PVN) – EUR 96.14
SIA Baltic Exports – piedāvājums nav ar zemāko cenu – piedāvātā kopējā cena par vienu preces vienību ( bez PVN) –  EUR 156.15
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/18, Iepirkuma līgums ar SIA Eco Baltia vide par iepirkumu “Latvijas Mākslas akadēmijas, O.Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi“

Līgums Nr.2016/18 noslēgts 2016. gada 12.decembrī.


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/18

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas , O.Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi
CPV kods: 90910000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 6.12.2016.
Līguma izpildītājs : SIA Eco Baltia vide
Līguma summa ( bez PVN): 17 834.40 EUR
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četras) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA CHS piedāvājums nav ar zemāko cenu ( bez PVN) – 34 881.36 EUR


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/17, Iepirkuma līgums ar SIA Al secco par iepirkumu “Konferences “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts Art Future / Future State” buklets un konferences “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts Art Future / Future State” katalogs”

Līgums Nr.2016/17 noslēgts 2016. gada 16. novembrī  ar SIA Al secco


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/16, Iepirkuma līgums ar SIA DPA par iepirkuma “Datortehnika un biroja tehnika “, I un II daļu

Līgums Nr.2016/16-1 noslēgts 2016. gada 16. novembrī  ar SIA TelCom


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/17

Iepirkuma nosaukums: Konferences “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts Art Future / Future State” buklets
un Konferences “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts Art Future / Future State” katalogs
CPV kods: 22900000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN.

Saņemto piedāvājumu skaits:1
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.11.2016.
Līguma izpildītājs : SIA Al secco, reģ.nr. 40003505216
Līguma summa ( bez PVN): 1072.00
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 24.novembrim 2016.gadam


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/16, Iepirkuma līgums ar SIA DPA par iepirkuma “Datortehnika un biroja tehnika “, III daļu

Līgums Nr.2016/16-3 noslēgts 2016. gada 14. novembrī  ar SIA DPA


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/16, Iepirkuma līgums ar SIA Pro Vision Baltic par iepirkuma “Datortehnika un biroja tehnika “, IV daļu

Līgums Nr.2016/16-2 noslēgts 2016. gada 10.novembrī  ar SIA Pro Vision Baltic


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/16, Iepirkuma līgums ar SIA Dižtehnika par iepirkuma “Datortehnika un biroja tehnika “, V daļu

Līgums Nr.2016/16-4 noslēgts 2016. gada 10.novembrī  ar SIA Dižtehnika


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/13, Iepirkuma līgums ar SIA Rolling par iepirkuma “Kancelejas preces un biroja papīrs “, B daļu.

Līgums Nr.2016/13-2 noslēgts 2016. gada 9. novembrī  ar SIA Officeday Latvia


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/13, Iepirkuma līgums ar SIA Rolling par iepirkuma “Kancelejas preces un biroja papīrs “, A daļu.

Līgums Nr.2016/13-1 noslēgts 2016. gada 9. novembrī  ar SIA Rolling


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/16

Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika .
CPV kods: 30000000-9
Iepirkums dalīts daļas: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:7
Lēmuma pieņemšanas datums: 7.11.2016..
Līguma izpildītājs un Līguma summa  : I daļa – SIA Telcom ( 40003899464) -3940.85EUR ( bez PVN); II daļa – SIA Telcom(40003899464)-814.66EUR( bez PVN); III daļa - SIA LDC datortehnika- 958.00EUR ( bez PVN); IV daļa - SIA Pro Vision Baltica (401038888490)- 1589.00EUR ( bez PVN); V daļa – SIA Dižtehnika ( 40103239589) – 529.99 EUR ( bez PVN)
 

Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu :
I daļa – SIA LDC datortehnika – 4276.57 EUR bez PVN; SIA ATEA- 3950.51EUR bez PVN
II daļa – SIA LDC datortehnika – 876.60 EUR bez PVN; SIA ATEA – 993.80 EUR bez PVN; SIA Pro Vision – 1177.00 EUR bez PVN
III daļa – SIA DPA- 974.68 EUR bez PVN; SIA ATEA – 1018.14 EUR bez PVN;SIA Telcom- 1027.27 EUR bez PVN
IV daļa – SIA Datnis – 1679.00EUR bez PVN
V daļa –  SIA Telcom – 570.50 EUR Bez PVN ;SIA LDC datortehnika –piedāvātā prece neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām( nav mobilā interneta 4G) -450.31 EUR bez PVN; SIA ATEA - piedāvātā prece neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām( nav mobilā interneta 4G)- 443.64 EUR bez PVN
SIA LDC datortehnika 2016.gada 8. Novembrī atsauc savu piedāvājumu par iepirkuma III daļu.
Par III daļas uzvarētāju 2016. gada 8. Novembrī  tiek pasludināts SIA DPA  līguma summa 947.68 ( bez PVN). [09.11.2016.] 


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/15, Iepirkuma līgums ar SIA Jelgavas tipogrāfiju par iepirkumu “LMA Plānotājs 2017”

Līgums Nr.2016/15 noslēgts 2016. gada 7.novembrī  ar SIA Jelgavas tipogrāfiju


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/15

Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2017
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 31.10.2016.

Līguma izpildītājs : SIA Jelgavass tipogrāfija, reģ.nr. 436030009384, saņemto punktu skaits: 100
Līguma summa ( bez PVN): 6741.40
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četras) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Poligrāfijas aģentūras iesniegtais piedāvājums nav saimnieciski izdevīgākais , saņemto punktu skaits - 84, piedāvātā cena ( bez PVN): 8584.00 EUR


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/13

Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces un biroja papīrs .
CPV kods: 30199000-0
Iepirkums dalīts daļas: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.10.2016.
Līguma izpildītājs un Līguma summa  : A daļa – SIA Rolling, reģ nr. 400003607010, līguma summa  bez PVN -2129.81 EUR; B daļa – SIA Officeday Latvia, reģ.nr. 40003249449,līguma summa visā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt bez PVN  EUR 9917.36, ( piedāvātā kopējā cena par vienu preču vienību 237.02 EUR bez PVN)
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:

Pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu :
SIA A-birojs: A daļa – 2229.84 EUR bez PVN; B daļa- 483.48 EUR bez PVN
SIA Rolling ; B daļa – 368.58 EUR bez PVN
SIA Daiļrade EKSPO: A daļa – 2294.38 EUR bez PVN; B daļa – 273.34 EUR bez PVN
SIA Officeday Latvia; A daļa – 2226.93 EUR bez PVN


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/A/1, Iepirkuma līgums ar SIA Jumts plus “Avārijas stāvokļa novēršana zelmenim uz Kr.Valdemāra un Kalpaka bulv. stūra” [20.10.2016. 16.35]

Līgums Nr.2016/20/10/1  noslēgts 2016. gada 20. oktobrī  ar SIA Jumts plus


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/A/1 [20.10.2016. 16.30]

Iepirkuma nosaukums: Avārijas stāvokļa novēršana zelmenim uz Kr.Valdemāra un Kalpak bulv. stūra
CPV kods: 45000000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu 16.2.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis avārijas novēršanas darbiem piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.10.2016.
Līguma izpildītājs : SIA Jumts plus
Līguma summa ( bez PVN): 13997.16
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016. gada 10.decembris
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/12, Iepirkuma līgums ar SIA Veitera korporācija par iepirkumu “Tipogrāfijas pakalpojums LMA gada grāmatai”

Līgums Nr.2016/12  noslēgts 2016. gada 29.septembrī  ar SIA Veitera korporāciju


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/12

Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums LMA gada grāmatai
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.09.2016.
Līguma summa par visu apjomu ( bez PVN): 3 200.00 EUR
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: 14 ( četrpadsmit) dienas no drukas faila saņemšanas brīža tipogrāfijā.

Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Zelta rudens Printing – piedāvātā cena par visu apjomu bez PVN – 3530.00EUR – nav piedāvājums ar zemāko cenu.
SIA Jelgavas tipogrāfija - piedāvātā cena par visu apjomu bez PVN- 3292.90EUR – nav piedāvājums ar zemāko cenu.
SIA Dardedze hologrāfija – piedāvātā cena par visu apjomu bez PVN – 3447.00EUR – nav piedāvājums ar zemāko cenu.


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/10, Iepirkuma līgums ar SIA Jelgavas tipogrāfiju par iepirkuma “Tipogrāfijas pakalpojums”

Līgums Nr.2016/10  noslēgts 2016. gada 11.jūlijā  ar SIA Jelgavas tipogrāfiju


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/10

Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums Mākslas vēstures 5. sējumam
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 4.07.2016.
Līguma izpildītājs un saņemto punktu skaits: SIA Jelgavas tipogrāfija – 100 punkti
Līguma summa ( bez PVN): 22 588.40
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30.septembrim
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Zelta rudens piedāvājums pēc  saimnieciski izdevīgākais piedāvājuma algoritma aprēķināšanas, iegūstot 70 punktus, nav saimnieciski izdevīgākais.
Piedāvātā cena ( bez PVN) – 30 028.00 EUR


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/10

Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums Mākslas vēstures 5. sējumam
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 4.07.2016.


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/8, Iepirkuma līgums ar AAS BTA Baltic Insurance Company “LMA darbinieku veselības apdrošināšana”

Līgums Nr.2016/8  noslēgts 2016. gada 29.jūnijs  ar AAS BTA Baltic Insurance Company


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9, Iepirkuma līgums ar SIA REVERIE Trading Group par iepirkuma “Datori un projektors”IV daļu

Līgums Nr.2016/9-4  noslēgts 2016. gada 21.jūnijs  ar SIA REVERIE Trading Group


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9, Iepirkuma līgums ar SIA REVERIE Trading Group par iepirkuma “Datori un projektors”IV daļu

Līgums Nr.2016/9-4  noslēgts 2016. gada 21.jūnijs  ar SIA REVERIE Trading Group


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9, Iepirkuma līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkuma “Datori un projektors”I daļu

Līgums Nr.2016/9-2  noslēgts 2016. gada 16.jūnijā  ar SIA LDC datortehnika
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9, Iepirkuma līgums ar SIA ATEA par iepirkuma “Datori un projektors” III daļu

Līgums Nr.2016/9-3  noslēgts 2016. gada 14.jūnijā  ar SIA ATEA


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9, Iepirkuma līgums ar AS Capital par iepirkuma “Datori un projektors” II daļu

Līgums Nr.2016/9-2  noslēgts 2016. gada 14.jūnijā  ar AS Capital


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9

Iepirkuma nosaukums: Datori un projektors
CPV kods: 30230000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:5
Lēmuma pieņemšanas datums: 9.06.2016
Līguma izpildītājs un līguma summa ( bez PVN) : I daļa : SIA LDC Datortehnika – 6039.77EUR; II daļa : AS Capital – 3069.90EUR; III daļa: SIA ATEA – 1548.13EUR; IV daļa : SIA REVERIE Trading Group- 3305.00
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 25 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls: Pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
SIA LDC datortehnika – II daļa : 3218.54 EUR ( bez PVN); III daļa : 1562.17 EUR ( bez PVN)
SIA Provision – IV daļa : 4320.00 EUR ( bez PVN)
SIA ATEA – I daļa : 6203.26 EUR ( bez PVN); II daļa : 3161.03 EUR( bez PVN)
AS Capital – III daļa : 1573.05 EUR ( bez PVN)


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/8

Iepirkuma nosaukums: Latvijas mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:1
Lēmuma pieņemšanas datums: 9.06.2016
Līguma izpildītājs: AAS BTA Baltic Insurance Company ; reģ. Nr. 40103840140
Piedāvātā Līguma summa (bez PVN):  46575.00
Līguma summa( bez PVN) : 41814.00 EUR , ņemot vērā piedāvātās vienas polises cenu gadā 207.00EUR
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Papildus informācija: līguma summa , pamatojoties uz kopējo apdrošināšināmo personu skaitu (202 personas) un Pretendenta piedāvāto apdrošināšanas summu vienai personai gadā ( 207.00 EUR)


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/7, Iepirkuma līgums ar SIA EuroKonsults par iepirkumu

Līgums Nr.2016/7  noslēgts 2016. gada 26.maijā  ar SIA EuroKonsults


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/7

Iepirkuma nosaukums: Juridisko pakalpojumu iepirkums
CPV kods: 79100000-5
Iepirkumu procedūra: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta otro daļu tiek veikts Publisko iepirkuma likuma 8² panta kārtībā („B” pakalpojums).
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Lēmumu pieņemšanas datums: 17.05.2016.
Līguma izpildītājs: Juridiskais birojs SIA „EuroKonsults”
Iegūto punktu skaits: 87
Līguma summa: (bez PVN) līdz 41 999,99 EUR, ņemot vērā piedāvāto vienas stundas likmi ( par Par pārstāvību tiesvedību procesos tiesas sēdēs – 95,00 EUR ( bez PVN); Par juridisku konsultāciju sniegšanu – 70.00 EUR( bez PVN); Par juridisku dokumentu izstrādi – 60.00 EUR( bez PVN)
Līguma darbības laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: Zvērinātu advokātu biroja „Ramiņa & Arājs” -  iegūto punktu skaits : 72.50 – piedāvājumi nav saimnieciski izdevīgākie (izvērtējot piedāvājumus, atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem, noraidītajiem pretendentiem nav labākais finansiālais kopvērtējums un nav augstākais pakalpojumu kvalitātes un izpildes termiņu kopvērtējums). Piedāvātā vienas stundas likme bez PVN : par Par pārstāvību tiesvedību procesos tiesas sēdēs – 100,00 EUR ( bez PVN); Par juridisku konsultāciju sniegšanu – 100.00 EUR( bez PVN); Par juridisku dokumentu izstrādi – 100.00 EUR( bez PVN)


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/6 ,Iepirkuma līgums ar SIA Eco Baltia vide par iepirkumu

Līgums Nr.2016/6  noslēgts 2016. gada 25.aprilī  ar SIA Eco Baltia vide.


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/5 ,Iepirkuma līgums ar SIA Balti Construction par iepirkumu "Latvijas Mākslas akadēmijas bēniņu sitināšana "

Līgums Nr.2016/5  noslēgts 2016. gada 15.aprilī  ar SIA Balti Construction


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/5

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas bēniņu siltināšana
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:9
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.04.2016
Līguma izpildītājs: SIA Balti construction
Līguma summa (bez PVN):  4167.05 EUR
Līguma izpildes termiņš:   15 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.

Iepirkuma id. nr. LMA 2016/5 ,Iepirkuma līgums ar SIA Balti Construction par iepirkumu “Latvijas Mākslas akadēmijas bēniņu sitināšana  ” 
Līgums Nr.2016/5  noslēgts 2016. gada 15.aprilī  ar SIA Balti Construction


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/6

Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojums
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Lēmuma pieņemšanas datums: 6.04.2016
Līguma izpildītājs: SIA Eco Baltia vide
Līguma summa (bez PVN):  6010.00
Līguma izpildes termiņš:   12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
Pārējo Pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko piedāvājuma cena bez PVN.
SIA Ragnsels piedāvājuma summa ( bez PVN) par m³ :
Uzkrāšana un izvešana :  10 500.00
Šķirotie atkritumi; 00.00
Lielgabarīta: 12.20
SIA Pilsētvides serviss piedāvājuma summa ( bez PVN) par m³ :
Uzkrāšana un izvešana :  12 250.00
Šķirotie atkritumi; 00.00
Lielgabarīta: 9.50
SIA Clean R piedāvājuma summa ( bez PVN) par m³ :
Uzkrāšana un izvešana :  10 150.00
Šķirotie atkritumi; 00.00
Lielgabarīta: 8.90
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/3 ,Iepirkuma līgums ar SIA Jumis KB par iepirkumu “Latvijas Mākslas akadēmiju mācību telpu remonts”

Līgums Nr.2016/3  noslēgts 2016. gada 4.aprilī  ar SIA Jumis KB


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/3

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:10
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.03.2016
Līguma izpildītājs: SIA Jumis KB
Līguma summa (bez PVN):  6848.66 EUR
Līguma izpildes termiņš:   20 dienas no līguma
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA Krimont nav iesniegusi, atbilstoši nolikuma 4.pielikumā kā norādīts , ka finanšu piedāvājumā jānorāda ir materiālu veicamo darbu un izmaksu tāme.( piedāvājuma cena bez PVN – 6329.91 EUR)
Pārējo Pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko piedāvājuma cena bez PVN.
SIA BD&C – 10 404.78EUR
SIA Cleanhouse- 8 782.40EUR
SIA BK Māja -14779.41EUR
SIA Baltic construkcion – 7409.91EUR
SIA Burtnieks R – 10 880.99 EUR
SIA Reiniks – 8246.03 EUR
SIA Perfektbūve – 8329.85 EUR
SIA VG būvfirma – 12 149.40EUR


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/2 ,Iepirkuma līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” V daļu

Līgums Nr.2016/2-4  noslēgts 2016. gada 30. martā  ar SIA LDC datortehnika


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/2 ,Iepirkuma līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” I daļu

Līgums Nr.2016/2-1  noslēgts 2016. gada 30. martā  ar SIA LDC datortehnika


Iepirkuma id nr. LMA2016/2 , I daļa

SIA Mercury data atsakās no līguma slēgšanas tiesībām par Iepirkuma “Datortehnika un biroja tehnika”, id.nr. LMA2016/2 , I daļu.
Lēmums par iepirkuma uzvarētāja maiņu pieņemts : 21.03.2016.
Līguma izpildītājs : SIA LDC datortehnika
Līguma summa bez PVN: 195.00EUR
Līguma izpildes termiņš :20 dienas no līguma noslēgšanas brīža.


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/2 ,Iepirkuma līgums ar SIA Multisistēmas par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” IV daļu

Līgums Nr.2016/2-3  noslēgts 2016. gada 22. martā  ar SIA Multisistēma


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/2 ,Iepirkuma līgums ar SIA ATEA par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” II, III un VI daļu

Līgums Nr.2016/2-2  noslēgts 2016. gada 22. martā  ar SIA ATEA


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/2

Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods: CPV kods: 30200000-1
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu
Saņemto piedāvājumu skaits: 12.
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.03.2016.
Līguma izpildītājs un līguma summa bez PVN:
I daļa – SIA Mercury data– 195 ,00 EUR;II daļa - SIA ATEA -3572.10 EUR, III daļa- SIA ATEA- 5985.80 EUR;IV daļa- SIA Multisistēmas- 5424.12EUR; V daļa- SIA LDC datortehnika – 767.88 EUR; VI daļa – SIA ATEA -456.90EUR
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Par iepirkuma I daļu tika veikta izloze divu vienādu iesniegto finanšu piedāvājumu dēļ.
SIA LDC datortehnika ar piedāvājumu 195.00 EUR (bez PVN), par I daļu , izlozē zaudēja līguma slēgšanas iespēju.
Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu:
I daļa (EUR bez PVN) – SIA LDC datortehnika  - 195.00; SIA Sentios-250.00; SIA NT piedzīvojumi-199.00; SIA Lapsas grupa – 224.19; SIA NDD Serviss – 214.50; SIA Divi grupa – 2019.73; SIA TelCom-202.80; SIA ATEA-205.50
II daļa (EUR bez PVN) –SIA LDC datortehnika – 3629.44; SIA Sentios- 4512.50;SIA Lapsas grupa- 3880.71;SIA Divi grupa- 3786.34; SIA TelCom – 3956.69
III daļa( EUR bez PVN) – SIA LDC datortehnika – 6698.00;SIA Sentios-7820.00; SIA Divi grupa – 6636.65; SIA TelCom- 6889.09
IV daļa ( EUR bez PVN) – SIA LDC datortehnika – 5587.56; SIA Sentios – 8717.00; SIA Mercury data – 4978.18 ( IVdaļas 2. Neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām);SIA NT piedzīvojumi – 5642.53;SIA Prompt-5735.00, SIA Lapsasgrupa – 5944.27; SIA NDD serviss- 5622.23; SIA Divi grupa – 6082.94; SIA TelCom – 6103.20; SIA ATEA – 5857.50
V daļa (EUR bez PVN) – SIA Sentios 1452.00; SIA Mercury data – 826.56; SIA Multisistēmas – 823.10; SIA NT piedzīvojumi – 823.62;SIA Promt- 821.00; SIA Lapsas grupa – 859.04; SIA Divi grupa -845.79;
SIA TelCom – 826.88; SIA ATEA – 798.00
IV daļa ( EUR bez PVN)– SIA LDC datortehnika- 466.22; SIA Sentios- 679.20; SIA DPA – 468.60; SIA Multisistēmas- 457.10; SIA NT piedzīvojumi – 519.22; SIA Lapsas grupa – 466.84; SIA NDD Serviss – 503.51; SIA Divi grupa – 536.59;SIA TelCom – 489.78


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/1 Iepirkuma līgums ar SIA Tehnovers par iepirkumu “Diagonālā pacēlāja (kāpņu lifta) invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Latvijas Mākslas akadēmijas vestibilā”

Līgums Nr.2016/1  noslēgts 2016. gada 22. februārī  ar SIA Tehnovers.


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/1

Iepirkuma nosaukums: Diagonālā pacēlāja (kāpņu lifta) invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Latvijas Mākslas akadēmijas vestibilā
CPV kods: 34114120-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.02.2016
Līguma izpildītājs: SIA Tehnovers
Līguma summa (bez PVN):  6080.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   līdz 2016.gada 24.martam
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA Recept Holding - piedāvājuma cena ( bez PVN)- 8399.85EUR
SIA Elevet - piedāvājuma cena ( bez PVN)- 6950.00EUR
SIA GVTT - piedāvājuma cena ( bez PVN)- 6182.00EUR


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/34 Iepirkuma līgums ar SIA MT Sēta par iepirkumu “LMA norobežojošās margas izgatavošana un uzstādīšana”

Līgums Nr.2015/34  noslēgts 2015. gada 29. decembrī ar SIA MT sēta.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/33-1 Iepirkuma līgums ar SIA Tirdzniecības nams “Kurši” par iepirkuma “LMA Vides mākslas apakšnozares darba iekārtas” I daļu

Līgums Nr.2015/33-1  noslēgts 2015. gada 29. decembrī  ar SIA Tirdzniecības nams “Kurši”


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/33

Iepirkuma nosaukums: LMA Vides mākslas apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42900000-5
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.12.25015
Līguma izpildītājs: I daļa – SIA Tirdzniecības nams "Kurši"; II  daļa – iepirkums pārtraukts, jo pretendenti nevar izpildīt nolikumā noteikto līguma izpildes termiņu, jo Austrijas firma darbu atsāk tikai 8.01.2016.
Līguma summa (bez PVN):  I daļai  - 537.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   30 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA LDC datortehnika: I daļa ( bez PVN) – 786.00 EUR
SIA Sentios: I daļa( bez PVN) – 894.00 EUR
SIA Sparks A: I daļa ( bez PVN) – 538.06 EUR


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/34

Iepirkuma nosaukums: LMA norobežojošas margas izgatavošana un uzstādīšana
CPV kods: 44200000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.12.2015.
Līguma izpildītājs: SIA MT sēta