Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Anna Ancāne

LMA MVI vadošā pētniece

Amats: vadošā pētniece
Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktore (Dr. art.)
MVI darbiniece kopš 2008. gada. / Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļas vadītāja kopš 2020. gada.
Zinātniskās intereses: 17. gs. arhitektūra Latvijā.
Izglītība: Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola (1981–1988), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs “Subates baznīcas vēsture”, 1994; maģistra darbs “Holandiešu klasicisms 17. gs. otrās puses Latvijas arhitektūrā”, 2006; disertācija “Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā pusē”, 2010).

NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

Grāmata
Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016. – 448 lpp. (= Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas. – 5. sēj.). Kopsavilkumi: EN, DE.