Meklēt
Izvēlne

Artis Ostups

Vieslektors

Artis Ostups ieguvis maģistra grādu filozofijā Latvijas Universitātē. Šobrīd pilda galvenā redaktora pienākumus literatūras interneta žurnālā “Punctum”, strādā par pētnieku LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā un studē Tartu Universitātes doktorantūrā, kur raksta disertāciju par vēsturiskā laika heterogenitāti latviešu mūsdienu prozā. Pētniecisko interešu lokā ir traumas un atmiņas studijas, vēstures filozofija, naratīva teorijas un modernisma un postmodernisma literatūra. Sastādījis mākslas manifestu izlasi un rediģējis vairākus dzejoļu krājumus un antoloģijas. Trīs dzejoļu grāmatu autors. Viņa darbi tulkoti angļu, vācu, krievu, grieķu u.c. valodās.

MA
Teorija (MA POST)
Attēlu interpretācija 

PhD
Mūsdienu kultūras interpretācijas teorijas