Meklēt
Izvēlne

Dina Suhanova

LMDA pētniece

Dina Suhanova ir diplomēta arhitekte ar maģistra grādu vizuālās mākslas vēsturē un kultūras teorijā. Līdzās pieredzei arhitektūras projektēšanā no 2012. līdz 2019. gadam Dina strādājusi Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" kā Arhitektūras programmas direktore, lektore un projektu vadītāja. Dina darbojas akadēmiskajā vidē kā lektore, iniciē un vada dažādus starpdisciplinārus projektus, vasaras skolas, piedalās ar nozari saistītos pasākumos un veic ar izglītības jomu saistītu projektu ekspertīzi. 2019. gadā Dina bija Latvijas Arhitektu savienības Starptautiskās arhitektu savienības Rīgā organizētās konferences "Architecture of Migration" līdzkuratore. Dina veidojusi publikācijas dažādiem nozares medijiem, kā arī ir bijusi vairāku akadēmisko izdevumu redaktore un sastādītāja. 2023. gadā viņa kā viesredaktore veidoja žurnāla "Latvijas Architektūra" 164. numuru "Globāli lokālais potenciāls". 
Dina ir viena no LMA sagatavošanā esošās Profesionālā maģistra programmas "Arhitektūra" (LMAA) pasniedzējām un kursu autorēm, kā arī kopā ar Dagniju Smilgu veido LMAA pasākumu sēriju SALONS. No 2022. līdz 2024. gadam Dina kā pētniece piedalās Latvijas Zinātnes padomes Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projektā "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (VPP-LETONIKA-2021/1-0008) un citās institūta aktivitātēs.

M. +371 22306818