Meklēt
Izvēlne

Dina Suhanova

LMDA pētniece

Dina Suhanova ir diplomēta arhitekte ar maģistra grādu vizuālās mākslas vēsturē un kultūras teorijā. Paralēli pieredzei arhitektūras projektēšanā no 2012. līdz 2019. gadam Dina strādāja Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” kā Arhitektūras programmas direktore, lektore un projektu vadītāja. Dina darbojas akadēmiskajā vidē kā lektore, iniciē un vada dažādus starpdisciplinārus projektus, piedalās ar nozari saistītos pasākumos un veic ar izglītības jomu saistītu projektu ekspertīzi. Dina veido publikācijas nozares žurnāliem, kā arī ir bijusi vairāku augstskolas “RISEBA” akadēmisko izdevumu un gadagrāmatu redaktore un sastādītāja. 2019. gadā Dina bija Latvijas Arhitektu savienības Starptautiskās arhitektu savienības foruma ietvaros Rīgā organizētās konferences “Architecture of Migration” līdzkuratore. Dina ir viena no LMA sagatavošanā esošās Profesionālā maģistra programmas “Arhitektūra” pasniedzējām un kursu autorēm.

 

M. +371 22306818