Meklēt
Izvēlne

Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš

LMA MVI vadošais pētnieks, Emeritētais profesors

Līdz 2022. gadam Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta (LMA MVI) direktors, institūta vadošais pētnieks, emeritētais profesors (kopš 2016). LMA Senāta loceklis (kopš 1996), Promocijas padomes priekšsēdētājs (kopš 2002). Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis. Latvijas Zinātnes padomes apstiprināts eksperts mākslas zinātnē. LMA tiek lasīti lekciju kursi: “Ievads mākslas zinātnē”, “Rietumu māksla 19. gs. beigās un 20. gadsimtā.”, “20. gadsimta mākslas vēstures metodoloģiskie virzieni”. Daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” sastādītājs, līdzautors un zinātniskais redaktors. Ap 90 publikāciju par mākslas jautājumiem. Svarīgākās: Latviešu portreta glezniecība: 1850–1916. – Rīga: Zinātne, 1996; Džo. Jāzepa Grosvalda dzīve un māksla. – Rīga: Neputns, 2006; daļas par historiogrāfiju, tēlotāju mākslu, scenogrāfiju un fotomākslu “Latvijas mākslas vēstures” IV sējumā “Neoromantiskā modernisma periods. 1890–1915” (2014), par historiogrāfiju, mākslas dzīvi un tēlniecību “Latvijas mākslas vēstures” V sējumā “Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods. 1915 – 1940” (2016), par historiogrāfiju un tēlotāju mākslu III sējumā “Historisma un reālisma periods. 1780–1890” (iznāks 2019. gada sākumā). Zinātniskās intereses: Latvijas un Rietumu māksla 19.–20. gs., mākslas teorija, mākslas vēstures metodoloģija. Hobiji – modernistu literatūra un filozofijas vēsture.

Pasniedz:

BA
Ievads mākslas zinātnē
Rietumu māksla 19. gs. beigās un 20. gadsimtā

MA
20. gadsimta mākslas vēstures metodoloģiskie virzieni