Meklēt
Izvēlne

Gita Straustiņa

Produktu un Funkcionālā dizaina katedras vadītāja, asociētā profesore

Daudzslāņainība un intuitīvi organizētais haoss. Interese par apkārt notiekošo, ieinteresētība par idejām un to realizāciju. Analīze un radoša izpausme, sadarbība un invertums. Iespējams, šie jēdzieniem raksturo manu attieksmi pret notiekošo.

Pasniedz:

BA: Datorprogrammu studijas, telpiskā modelēšana