Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Inese Sirica

Asociētā profesore

Mākslas vēstures pētniece, 2015. gadā iegūts mākslas zinātņu doktores grāds Latvijas Mākslas akadēmijā.  Pētniecisko interešu lokā – Latvijas mākslas vēsture 20. un 21. gadsimtā (lietišķā māksla, dizains un amatniecība) un vizuālās identitātes jautājumi, Latvijas etnogrāfijas vēsture un tās nozīme mākslā. Pētnieciskie rezultāti regulāri prezentēti vietējās un starptautiskās (Vācija, Polija, Gruzija, Ungārija, Igaunija) konferencēs un publikācijās. Kopš 2020. gada sadarbībā ar profesori, Dr.art. Silviju Grosu organizē Latvijas mākslas vēstures starptautiskās vasaras skolas ārvalstu studentiem un akadēmiskajam personālam.

Darbi: pētījums par Jūlija Madernieka tekstilmetiem rakstu krājumā “Madernieka stils” (2021), monogrāfija “Otētie motīvi uz Latvijas pūralādēm un pūra skapjiem, 18. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums” (2020), raksti par tautas mākslu “Latvijas mākslas vēstures” III sējumā (2019), par aušanas kultūru Latvijā grāmatā “Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei” (2018).

Pētniecība: kopš 2020. gada oktobra darbojas pētniecības projektā “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai (CARD)”; vada pētnieku grupu LMA apakšprojektā “Etniskais mākslā. Amatniecībā, lietišķajā un tēlotājā mākslā, dizainā un arhitektūrā”

Kopš 2019. gada piedalās ESF projektā “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018 kā akadēmiskā personāla pārstāve (t.s. pārmaiņu aģente).

Pasniedz:
BA
Latvijas etnogrāfijas vēsture
Lietišķās mākslas un dizaina vēstures pamati
MA
Tekstila un tekstilmākslas vēsture
Radošā un akadēmiskā rakstīšana II.