Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Inese Sirica

Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja, pārmaiņu aģente, asociētā profesore

Mākslas vēsturniece, 2015. gadā iegūts mākslas zinātņu doktores grāds Latvijas Mākslas akadēmijā.  Pētniecisko interešu lokā – Latvijas mākslas vēsture 20. un 21. gadsimtā (lietišķā māksla, dizains un amatniecība) un identitātes jautājumi, Latvijas etnogrāfijas vēsture un tās nozīme nacionālās mākslas tapšanā. Pētnieciskie rezultāti regulāri prezentēti vietējās un starptautiskās (Vācija, Polija, Gruzija) konferencēs un publikācijās. Darbi: Monogrāfija “Otējums uz pūra mēbelēm”, raksti par tautas mākslu “Latvijas mākslas vēstures” III sējumā (2019), par aušanas prasmēm Latvijā grāmatā “Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei” (2018), kā arī tautas lietišķās mākslas izstādes kataloga “Radītprieks” (2018) sastādīšana un raksti tajā.

LMA sagatavošanas kursos iepazīstina studētgribētājus un interesentus par latviešu profesionālās mākslas sākumu 19. gadsimta vidū un attīstību līdz 1940. gadam, norādot uz tēmu loku pārmantojamību līdz mūsdienām. Latvijas etnogrāfijas kursā student tiek mudināti saskatīt etnogrāfisko priekšmetu, lietu un folkloras atspoguļojumu Latvijas un pasaules lietišķajā mākslā un dizainā.

Pasniedz:

BA
Latvijas etnogrāfijas vēsture

MA
Maģistrantu zinātniskās konferences referātu tēžu sastādīšana

M. +371 20261131