Meklēt
Izvēlne

Inta Pujāte

Docente

Mākslas vēsturniece Inta Pujāte lasa lekcijas par Rietumeiropas mākslu, lietišķi dekoratīvo mākslu, ikonogrāfiju un fotogrāfijas vēsturi. Pētījusi Latvijas mākslas parādības 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. Raksti publicēti dažādos zinātniskajos izdevumos, vairāku monogrāfiju par Jani Rozentālu autore, viena no kataloga “Portrets Latvijā. 19. gadsimts” sastādītājām un šīs izstādes kuratorēm. Pašlaik uzmanības lokā ir 20. gadsimta pirmās puses fotogrāfija Latvijā.

Pasniedz:

BA
Fotogrāfijas vēsture