Meklēt
Izvēlne

Jānis Meija

Vieslektors

Jānim Meijam ir plaša pedagoģiskā pieredze, kas iegūta SIA “Biznesa augstskola Turība” (no 2006. gada līdz 2011. gadam), Latvijas Universitātē (no 2007. gada līdz 2009. gadam), Rīgas Stradiņa universitātē (no 2012. gada līdz 2017. gadam) un Latvijas Mākslas akadēmijā (no 2009. gada līdz šim brīdim) studiju kursos Saistību tiesības, Lietu tiesības, Civilprocess, Autortiesības, Notariāts u. c. Nozares speciālistiem Jānis Meija dažādos mācību centros (no 2010.g. līdz 2015.g.) ir pasniedzis  šauras specializācijas seminārus. Jānis Meija ir paaugstinājis kvalifikāciju Eirofakultātē (no 1999. gada līdz 2002. gadam), Valsts administrācijas skolā (no 2002. gada līdz 2005. gadam) un Latvijas Tiesnešu mācību centrā no 2015. gada. Jānim Meijam ir plaša juridiskās prakses pieredze no 2002. gada. No 2013. gada Jānis Meija ir zvērināts advokāts, kurš, cita starpā, ir specializējies un ikdienā praktizē autortiesību aizsardzības jautājumos.

Pasniedz:

MA Autortiesības