Meklēt
Izvēlne

Jolanta Jonikāne

Lektore

Zīmēšanas pasniedzēja, kuras vadībā studenti apgūst līnijas, formas, ritma un anatomijas teoriju vizuāli plastikās izpausmēs. Studiju procesā prasīga un atbildīga. Jolantas radošajos darbos jūtama netverama, gandrīz nemateriāla viegluma sajūta, ko rada nosacītība, filigrāns līnijas vieglums, krāsas un gleznieciskās virsmas saskaņa.