Meklēt
Izvēlne

Juris Panteļejevs

Emeritus profesors

Tehnoloģija kā civilizācijas attīstības priekšnosacījums, tās materiālās bāzes radīšanas noteicošais faktors, jaunrades virtuālo modeļu iemiesošanas rīks. Mūsdienu izglītota cilvēka pasaules uzskata neatņēmams elements. Tehnoloģisko priekšstatu un simbolu sistēma kā radoša indivīda (dizainera) un izpildītāja (ražotāja) sazināšanās un sadarbības informācijas lauks.

PASNIEDZ:

BA: materiāli un tehnoloģija

MA: materiāli un tehnoloģija