Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Laila Bremša

Asociētā profesore

Dr. art. Laila Bremša ir LMA asociētā profesore. Pasniedz lekciju kursus Rietumu mākslas vēsturē:

1) mākslas zinātnes 3. kursam – 17.–19. gadsimta arhitektūras un mākslas vēsturi; 

2) dizaina specializācijas (vides mākslas, vizuālās komunikācijas, metāla, modes, funkcionālā dizaina, scenogrāfijas, kustība-attēls-skaņa nodaļām) 2. un 3. kursam – 19. gadsimta un 20. gadsimta pirmās puses mākslas vēsturi.

Vada bakalaura, maģistra un doktora darbus mākslas zinātnē. Uzskata, ka mākslas vēsture nav tikai akadēmiska disciplīna un senie mākslas darbi – tikai muzejiska vērtība, tie ir spējīgi iedvesmot citu laiku māksliniekus un sniegt mūsdienu skatītājam pilnvērtīgu estētisku un intelektuālu baudījumu un patiesu emocionālu pārdzīvojumu. Kursu papildināšanas nolūkā apmeklējusi Francijas, Itālijas, Vācijas mākslas centrus.    

Ilgu laiku bijusi šķirkļu autore dažādiem enciklopēdiskiem izdevumiem ("Māksla un arhitektūra biogrāfijās", "Allgemeines Kunstlerlexikon" u. c.), arī pašlaik dzīvi interesējas par latviešu profesionālo tēlniecību. Publicējusi rakstus par tēlnieka Kārļa Zemdegas mākslu, Salaspils memoriālo ansambli u. c., piedalījusies konferencēs.  

Brīvajā laikā uztur kontaktu ar dzīvi, apmeklējot mūsdienu mākslas izstādes, lasot dokumentālo un palīgnozaru literatūru. Patīk Leonarda Koena dziesmas, pašaudzētas tulpes un auto vadīšana.

T. +371 67334641