Meklēt
Izvēlne

Liene Jākobsone

LMA MVI pētniece, lektore, Mg. art

Liene Jākobsone nodarbojas ar dizaina pētniecību un galvenokārt viņu interesē nekomerciālas, eksperimentāla dizaina parādības un procesi, kuros tiek testētas un paplašinātas dizaina disciplīnas robežas, kā arī pilnveidota izpratne par dizaina kā medija un izpētes rīka potenciālu. Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvusi bakalaura grādu glezniecības specialitātē un maģistra grādu funkcionālā dizaina nozarē, savukārt pēc studijām Rīgas Tehniskajā universitātē saņēmusi arī arhitekta kvalifikāciju. Šobrīd LMA doktorantūrā studē kritisko un spekulatīvo dizainu un Horizon 2020 programmas ietvaros strādā pie pētījuma par pārtikas sagādes nākotnēm aktuālo urbanizācijas tendenču kontekstā. Paralēli studijām un akadēmiskaijām aktivitātēm Liene kopš 2010. gada vada dizaina un arhitektūras studiju Sampling, kur nodarbojas ar arhitektūras, interjera un produktu dizainu.

PASNIEDZ:

MA: konceptuālais un sociālais dizains,  kritiskais dizains