Meklēt
Izvēlne

Liene Jākobsone

LMA MVI pētniece, lektore, Mg. art

Liene Jākobsone nodarbojas ar dizaina pētniecību un viņu galvenokārt interesē nekomerciālas, eksperimentāla dizaina parādības un procesi, kuros tiek testētas un paplašinātas dizaina disciplīnas robežas, kā arī pilnveidota izpratne par dizaina kā medija un izpētes rīka potenciālu. Liene koordinē interjera dizaina specialitātes bakalaura studiju kursu Funkcionālā dizaina katedrā. Liene studējusi glezniecību un dizainu LMA, kā arī ieguvusi arhitekta kvalifikāciju Rīgas Tehniskajā universitātē. Šobrīd Liene studē LMA doktorantūrā pētot kritisko dizainu un Horizon 2020 programmas ietvaros strādā pie pētījuma par pārtikas sagādes nākotnēm aktuālo urbanizācijas tendenču konteksta. Paralēli akadēmiskajām aktivitātēm Liene kopš 2010. gada vada dizaina un arhitektūras studiju Sampling, kur nodarbojas ar arhitektūras, interjera un produktu dizainu.

PASNIEDZ:

MA: konceptuālais un sociālais dizains, kritiskais dizains