Meklēt
Izvēlne

Pētniecība

Roku rokā ar augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu, Latvijas Mākslas akadēmijā noris mākslinieciskā jaunrade un zinātniskā pētniecība, kuru īsteno kā Akadēmijas struktūrvienības, tā mācībspēki, vadošie pētnieki un studenti. 

Latvijas Mākslas akadēmija iniciē un līdzdarbojas Latvijas valsts mākslas un dizaina attīstības stratēģiju izstrādē, veido radošos inkubatorus un sadarbības platformas mākslas un dizaina uzņēmējdarbībā, izdod virkni pētījumu un mācību materiālu, kā, piemēram, līdz šim vērienīgāko Latvijas Mākslas vēstures sējumu. 

Mākslinieciskās jaunrades un pētniecības vienotība izpaužas neskaitāmos lokālos un starptautiskos projektos, kurus Akadēmija iniciē pati vai tajos sekmīgi līdzdarbojas. Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un absolventi gūst starptautisku atpazīstamību un godalgas tādos nozīmīgos notikumos kā Venēcijas mākslas biennāle, jauno dizaineru ekspozīcija “Salone Satellite” Milānas Starptautiskās mēbeļu mesas ietvaros, Prāgas Scenogrāfijas kvadriennāle, jauno dizaineru izstāde “Greenhouse” Stokholmas mēbeļu un gaismas ķermeņu mesas ietvaros, kā arī vērienīgākajās starptautiskajās nozaru skatēs un ikgadējos starptautiskos konkursos animācijā, modes mākslā, stiklā un keramikā, tekstilmākslā un citos.

Tādējādi, veidojot studiju programmu, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un uzņēmējdarbības sinerģiju, Latvijas Mākslas akadēmija jau no pirmā studiju gada līdz augstskolas absolvēšanai un tālākizglītībai nodrošina Latvijas mākslas, dizaina un vizuālās kultūras attīstību, ilgtspēju un pētniecību kā lokālā, tā starptautiskā mērogā.