Meklēt
Izvēlne

DIGARTED – Digitālās mākslas kursi augstākās izglītības iestādēs

Mākslas pedagogiem jāspēj sekot līdzi mūsdienu digitālajām pārmaiņām, kas ietekmē visas ekonomikas nozares, tostarp radošās un mākslinieciskās profesijas. Jāpaaugstina viņu personīgās digitālās kompetences un jāattīsta prasmes inovatīvu digitālo mācību programmu veidošanā. Mākslas studentiem ir jāiepazīstas ar digitālās mākslas jēdzienu un iespējām un noieta tirgiem, ko šī joma viņiem var piedāvāt nākotnē. Studenti ir nākamās paaudzes darbaspēka pārstāvji, un viņiem jāspēj reaģēt uz digitalizācijas radītajām pārmaiņām. Mākslas augstākās izglītības iestādēm jāspēj piedāvāt studentiem inovatīvas, starpdisciplināras un mūsdienīgas programmas. Visām iestādēm ir jābūt saskaņotām un jāspēj sekot līdzi plašākām sabiedrības vajadzībām un darba tirgus vajadzībām. Iekļaujot digitālās mākslas kursus savās mācību programmās, mākslas iestādes var palielināt savu atpazīstamību, nostiprināt savu reputāciju un piesaistīt talantus un finansējumu.

Projekta mērķi
1. Izstrādāt un padarīt pieejamus izglītības un zināšanu resursus par digitālās mākslas elementu integrēšanu mākslas skolu mācību praksē.
2. Nodrošināt apmācības iespējas mākslas akadēmisko aprindu mācībspēkiem par inovatīviem digitālās mākslas elementiem un starpdisciplinārām pieejām, lai paplašinātu viņu spējas saistībā ar mācību programmu izstrādi, īstenošanu un novērtēšanu mākslas un tehnoloģiju krustpunktā.
3. Nodrošināt iespējas mākslas studentiem attīstīt digitālās prasmes un kompetences.
4. Veicināt mākslas skolu mūžizglītības dimensiju, sekmējot digitālās mākslas īslaicīgu mācību kursu apguvi, kuru rezultātā tiek iegūti mikrokreditātes.

Projekta rezultāti
1. Mācību modulis mākslas pedagogiem par digitālo mākslu;
2. Pedagoģiskais ietvars (mācību programma) par digitālo mākslu vienam pamatkursam un vienam izvēles digitālajam mākslas kursam;
3. Mācību programma īslaicīgam mācību kursam par digitālās mākslas pamatiem, kas dod iespēju iegūt mikroakreditācijas datus.

Projekta partneri
1. The University of Humanities and Economics in Lodz 
2. DigitAI
3. The Art Academy of Latvia 
4. CETRI 
5. ARTIT 
6. The University of Arts in Belgrade 
7. The Technical University of Kosice 

Projekta periods
2021. gada 1. novembris – 2024. gada 30. jūnijs

Projekta numurs
2021-1-PL01-KA220-HED-000029379

Projekta mājas lapa
www.digarted.eu