Meklēt
Izvēlne

Projekts Nr. R081 BaltSe@nioR2.0

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0 (Inovatīvi risinājumi senioriem draudzīgas publiskās vides nodrošināšanā uz BJR uzņēmumu un publisko institūciju kapacitātes pilnveides pamata) īstenošanā. LMA projektā ir projekta partnera statuss. Projekts turpina risināt projekta Nr. R030 BaltSe@nioR īstenošanas izaicinājumus saistībā ar sabiedrības novecošanos, šoreiz pievēršot lielāku uzmanību publiskās telpas pielāgošanai senioru vajadzībām.

Projekta aktivitātēs piedalās LMA Dizaina nodaļas un Tekstilmākslas katedras akadēmiskais personāls kopā ar bakalaura un maģistrantūras studiju programmas studentiem. 

Par projekta norisi atbild LMA Projektu un attīstības nodaļas personāls: projektu vadītāja Vineta Kreigere un nodaļas vadītājs Jānis Gailītis.

Par projekta publicitātes un komunikācijas aktivitāšu ieviešanu atbild LMA komunikācijas speciāliste Laura Ozola.

Projekta mērķis: izmantojot Baltijas jūras reģiona (BJR) radošo industriju potenciālu un starpnozaru specializāciju, motivēt BJR valstu mēbeļu ražotājus attīstīt biznesa idejas, lai reaģētu uz sabiedrības novecošanās problēmu publiskās telpas piemērošanai.

Projekta sasniedzamie rezultāti: Projekts sniegs BJR valsts iestādēm un mēbeļu ražošanas uzņēmumiem motivāciju, kopīgu identitāti un uzlabos to zināšanas un kompetenci, kā arī palielinās to spējas strādāt starptautiskā vidē. Tādējādi tiks palielināta inovācijas spēja radīt sabiedriskas telpas, kas ir pielāgotas senioru vajadzībām, padarot tās un visu Baltijas jūras reģionu novatoriskāku un pieejamāku.

Projekta norises laiks: no 01/01/2019 - 30/09/2021.

Projekta vadošais partneris:

 • Poznaņas Dabaszinātņu universitāte

Projekta partneri: 

 • Latvijas Mākslas akadēmija, LMA (Latvija)
 • UMT Attīstības centrs (Dānija)
 • Satakunta Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
 • Ukmerges reģiona pašvaldības administrācija (Lietuva)
 • Voru novada profesionālās apmācības centrs (Igaunija)
 • Minhenes Tehniskā universitāte (Vācija)
 • ITMO Universitāte (Krievija)
 • Hanzas Parlaments (Vācija) 
 • Saue pašvaldība (Igaunija)
 • Skovdes Universitāte (Zviedrija)

Kopējais projekta finansējums: EUR 2 127 000,00
LMA partnera finansējums: 100 000,00

Programmas mājaslapa

Projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0 partneru tikšanās Veru (Igaunijā), 23.-24.09.2019.

No 23. līdz 24. septembrim Igaunijā, pilsētā Veru, norisinājās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0 partneru tikšanās vizīte. Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta vadības, ieviešanas un plānoto aktivitāšu pasākumi, kā arī aplūkota "TSENTER" kompetenču centrs Vaimelā, kuras eksperti projekta ietvaros sniegs atbalstu prototipu izstrādē.

Latvijas Mākslas akadēmijai projektā ir projekta partnera statuss. Projekts turpina risināt projekta Nr. R030 BaltSe@nioR īstenošanas izaicinājumus saistībā ar sabiedrības novecošanos, šoreiz pievēršot lielāku uzmanību publiskās telpas pielāgošanai senioru vajadzībām.

Informācija ievietota 25/09/2019

Projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0 partneru tikšanās Poznaņā (Polijā), 2.-5.03.2020.

No 2. līdz 5. martam Polijā, pilsētā Poznaņa, norisinājās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0, projekta vadošā partnera - Poznaņas Dabaszinātņu universitātes organizēta starptautiskā konference „3rd International Conference “Innovation in Occupational Therapy. Accessibility as a space for interdisciplinary and interprofessional cooperation”. Konferences laikā norisinājās projekta partneru prezentācijas un darbnīcas, un BaltSe@nioR2.0 projekta partneru tikšanās, lai analizētu veiksmīgākos piemērus no publiskās vides pieejamības senioru auditorijai. Tika pārrunāti turpmākie projekta soļi, uzdevumi un izpildes termiņi. Konferencē un projekta partnera tikšanās reizē Latvijas Mākslas akadēmiju pārstāvēja projektu vadītāja Vineta Kreigere un komunikāciju speciāliste Laura Ozola 

Informācija ievietota 5/03/2020

Projekta Nr. R081BaltSe@nioR 2.0. ietvaros Latvijas Mākslas akadēmija ir izveidojusi platformu “BaltSe@nior bibliotēka”

Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti un mācībspēki kopš 2016.gada piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektos Nr. R030 BaltSe@nioR (2016-2019) un Nr. R081BaltSe@nioR 2.0.

Projektu ietvaros Latvijas Mākslas akadēmija ir izveidojusi platformu “BaltSe@nior bibliotēka”, kurā apkopoti studentu ideju pieteikumi senioru ikdienas uzlabošanai.

Kopā ar projekta sadarbības partneriem no Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Vācijas un Krievijas projekta aktivitātēs tiek meklēti risinājumi globālajai sabiedrības novecošanās problēmai.

Projekta laikā (2016–2019) notikušajās radošajās darbnīcās studenti ar dažādām dizaina metodēm radījuši dizaina idejas īpaši pielāgotiem produktiem, kas uzlabotu senioru dzīves kvalitāti un novērstu gan fizisku, gan emocionālu diskomfortu.

Platformā “BaltSe@nior bibliotēka” LMA aicina dizainerus, mēbeļu ražotājus, pilsētplānotājus, publiskās vides veidotājus un visus citus pievērst uzmanību tam, ka sabiedrība noveco un aizvien vairāk vajadzīgi risinājumi gan privātās, gan publiskās telpas piemērotībai.

Līdzšinējo projekta aktivitāšu rezultāti angļu valodā pieejami projekta virtuālajā bibliotēkā www.baltsenior.com

Vairāk par projektu lasiet LMA mājaslapā šeit.

Informācija ievietota 25/05/2020