Meklēt
Izvēlne

Projekts Nr. R081 BaltSe@nioR2.0

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0 (Inovatīvi risinājumi senioriem draudzīgas publiskās vides nodrošināšanā uz BJR uzņēmumu un publisko institūciju kapacitātes pilnveides pamata) īstenošanā. LMA projektā ir projekta partnera statuss. Projekts turpina risināt projekta Nr. R030 BaltSe@nioR īstenošanas izaicinājumus saistībā ar sabiedrības novecošanos, šoreiz pievēršot lielāku uzmanību publiskās telpas pielāgošanai senioru vajadzībām.

Projekta aktivitātēs piedalās LMA Dizaina nodaļas un Tekstilmākslas katedras akadēmiskais personāls kopā ar bakalaura un maģistrantūras studiju programmas studentiem. 

Par projekta norisi atbild LMA Projektu un attīstības nodaļas personāls: projektu vadītāja Vineta Kreigere un nodaļas vadītājs Jānis Gailītis.

Par projekta publicitātes un komunikācijas aktivitāšu ieviešanu atbild LMA komunikācijas speciāliste Laura Ozola.

Projekta mērķis: izmantojot Baltijas jūras reģiona (BJR) radošo industriju potenciālu un starpnozaru specializāciju, motivēt BJR valstu mēbeļu ražotājus attīstīt biznesa idejas, lai reaģētu uz sabiedrības novecošanās problēmu publiskās telpas piemērošanai.

Projekta sasniedzamie rezultāti: Projekts sniegs BJR valsts iestādēm un mēbeļu ražošanas uzņēmumiem motivāciju, kopīgu identitāti un uzlabos to zināšanas un kompetenci, kā arī palielinās to spējas strādāt starptautiskā vidē. Tādējādi tiks palielināta inovācijas spēja radīt sabiedriskas telpas, kas ir pielāgotas senioru vajadzībām, padarot tās un visu Baltijas jūras reģionu novatoriskāku un pieejamāku.

Projekta norises laiks: no 01/01/2019 - 31/12/2021.

Projekta vadošais partneris:

 • Poznaņas Dabaszinātņu universitāte

Projekta partneri: 

 • Latvijas Mākslas akadēmija, LMA (Latvija)
 • UMT Attīstības centrs (Dānija)
 • Satakunta Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
 • Ukmerges reģiona pašvaldības administrācija (Lietuva)
 • Voru novada profesionālās apmācības centrs (Igaunija)
 • Minhenes Tehniskā universitāte (Vācija)
 • ITMO Universitāte (Krievija)
 • Hanzas Parlaments (Vācija) 
 • Saue pašvaldība (Igaunija)
 • Ševdes Universitāte (Zviedrija)

Kopējais projekta finansējums: EUR 2 127 000,00
LMA partnera finansējums: 100 000,00

Programmas mājaslapa

Projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0 partneru tikšanās Veru (Igaunijā), 23.-24.09.2019.

No 23. līdz 24. septembrim Igaunijā, pilsētā Veru, norisinājās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0 partneru tikšanās vizīte. Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta vadības, ieviešanas un plānoto aktivitāšu pasākumi, kā arī aplūkota "TSENTER" kompetenču centrs Vaimelā, kuras eksperti projekta ietvaros sniegs atbalstu prototipu izstrādē.

Latvijas Mākslas akadēmijai projektā ir projekta partnera statuss. Projekts turpina risināt projekta Nr. R030 BaltSe@nioR īstenošanas izaicinājumus saistībā ar sabiedrības novecošanos, šoreiz pievēršot lielāku uzmanību publiskās telpas pielāgošanai senioru vajadzībām.

Informācija ievietota 25/09/2019

Projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0 partneru tikšanās Poznaņā (Polijā), 2.-5.03.2020.

No 2. līdz 5. martam Polijā, pilsētā Poznaņa, norisinājās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0, projekta vadošā partnera - Poznaņas Dabaszinātņu universitātes organizēta starptautiskā konference „3rd International Conference “Innovation in Occupational Therapy. Accessibility as a space for interdisciplinary and interprofessional cooperation”. Konferences laikā norisinājās projekta partneru prezentācijas un darbnīcas, un BaltSe@nioR2.0 projekta partneru tikšanās, lai analizētu veiksmīgākos piemērus no publiskās vides pieejamības senioru auditorijai. Tika pārrunāti turpmākie projekta soļi, uzdevumi un izpildes termiņi. Konferencē un projekta partnera tikšanās reizē Latvijas Mākslas akadēmiju pārstāvēja projektu vadītāja Vineta Kreigere un komunikāciju speciāliste Laura Ozola 

Informācija ievietota 5/03/2020

Projekta Nr. R081BaltSe@nioR 2.0. ietvaros Latvijas Mākslas akadēmija ir izveidojusi platformu “BaltSe@nior bibliotēka”

Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti un mācībspēki kopš 2016.gada piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektos Nr. R030 BaltSe@nioR (2016-2019) un Nr. R081BaltSe@nioR 2.0.

Projektu ietvaros Latvijas Mākslas akadēmija ir izveidojusi platformu “BaltSe@nior bibliotēka”, kurā apkopoti studentu ideju pieteikumi senioru ikdienas uzlabošanai.

Kopā ar projekta sadarbības partneriem no Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Vācijas un Krievijas projekta aktivitātēs tiek meklēti risinājumi globālajai sabiedrības novecošanās problēmai.

Projekta laikā (2016–2019) notikušajās radošajās darbnīcās studenti ar dažādām dizaina metodēm radījuši dizaina idejas īpaši pielāgotiem produktiem, kas uzlabotu senioru dzīves kvalitāti un novērstu gan fizisku, gan emocionālu diskomfortu.

Platformā “BaltSe@nior bibliotēka” LMA aicina dizainerus, mēbeļu ražotājus, pilsētplānotājus, publiskās vides veidotājus un visus citus pievērst uzmanību tam, ka sabiedrība noveco un aizvien vairāk vajadzīgi risinājumi gan privātās, gan publiskās telpas piemērotībai.

Līdzšinējo projekta aktivitāšu rezultāti angļu valodā pieejami projekta virtuālajā bibliotēkā www.baltsenior.com

Vairāk par projektu lasiet LMA mājaslapā šeit.

Informācija ievietota 25/05/2020

Projekta Nr. R081BaltSe@nioR 2.0. ietvaros LMA studenti izstrādājuši sociālā dizaina idejas ar biznesa ievirzi

2020./2021. studiju gada 1.semestrī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Funkcionālā dizaina apakšnozares maģistra programmas otrā kursa studenti Sociālā dizaina studiju modulī risināja sabiedrībai un  atsevišķām tās grupām vai indivīdiem svarīgas problēmas. Šī studiju kursa mērķis bija sekmēt maģistrantūras studentu iesaisti un līdzdalību sociālo inovāciju dizainēšanā, iesaistoties sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, publisko sektoru, NVO vai atsevišķām kopienām. Veiksmīga sadarbība šogad aizritējusi ar tādām institūcijām kā Jūrmalas Valsts Ģimnāzija, Latvijas Autisma apvienība, Pusaudžu resursu centrs Wings for Wheels, Apeirons un Latvijas nedzirdīgo savienība.

Ideju attīstība un piedāvāto risinājumu meklējumi notika tiešā kopā dizainēšanas procesā ar pašu mērķauditoriju. Studenti strādāja kopā ar ļoti atšķirīgām cilvēku grupām, kuru ikdiena ir saistīta ar dažādām aktivitātēm un vajadzībām, tādēļ dizainēšanas procesā tika noskaidrotas patiesi svarīgas lietas katrai konkrētai mērķgrupai. Process ietvēra dažādas dizaina metodes un rīkus, kurus studenti speciāli veidoja katrai konkrētai koprades situācijai.

Lai strādātu ar sociālā dizaina risinājumiem, dizaina studentam ir jābūt apveltītam ar empātiju, novērošanas spējām un lieliskām saziņas prasmēm, un tas spilgti raksturo šī kursa individuālo un grupu paveikto”, pauž Sociālā dizaina moduļa vadītāja LMA profesore Barbara Ābele.

Profesore turpina: “Tādas dizaina idejas, kā Līgas Bērziņas “Plānotājs jēgpilnām aktivitātēm” jau ir pārtapis sociālā biznesa uzņēmumā, bet  studenšu Montas Kates Zviedres un Alises Jēkabsones rokasgrāmata skolotājiem “Tiešsaiste ir” kļuvis par digitālu atbalsta rīku Latvijas skolotājiem attālinātās apmācības apstākļos. Ārkārtējās situācijas laikā, kad mācības notiek attālināti rokasgrāmata skolotājiem ir veiksmīgi piedzīvojusi savu pielietojamību un sasniegusi savu lietotāju gatava produkta formā, pārsniedzot studiju uzdevuma apjomu.”

Gada nogalē sociālā dizaina idejas tika validētas tiešsaistes seminārā, izmantojot sociālā biznesa izvērtēšanas rīku Grow a Business, ko izstrādājuši VIA University College, Dānijas kolēģi, un kuru projekta BaltSe@nioR2.0 ietvarā testē projektā iesaistītās augstskolas no Latvijas, Polijas un Somijas. Izvērtēšanas procesu vadīja inovatīvās uzņēmējdarbības trenere Vita Brakovska no Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas. Savas pozitīvās atsauksmes par studentu izstrādātajām idejām sniedza sociālo jautājumu  un uzņēmējdarbības eksperti no Latvijas, Dānijas, Polijas, Igaunijas un Austrijas, atzīstot, ka idejas ir universālas un pielietojamas plašākai mērķauditorijai, vairojot labklājību  lielākam cilvēku skaitam”, saka LMA projekta vadītāja Vineta Kreigere.

Plašāk aicinām lasīt šeit.

LTV 1 sižets par LMA studentu sociālā dizaina idejām

Informācija ievietota 21/12/2020

Projekta Nr. R081BaltSe@nioR 2.0. ietvaros LMA studenti kopā ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēniem izstrādājuši vairākas idejas dzīves kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas pilsētā

2021. gada 23. martā tiešsaistē norisinājās Latvijas Mākslas akadēmijas studentu un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēnu prezentācijas projekta “Jūrmala sarunājas” ietvaros. Tikšanās laikā jaunieši iepazīstinās ar izstrādātajām idejām dzīves kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas pilsētā un saziņas veicināšanai dažādu paaudžu cilvēku starpā.

LMA studenti un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēni kopradē veidojuši idejas, kas saistīts ar iedzīvotāju, īpaši senioru, pieredzi un atmiņām Jūrmalas pilsētā. Projekta risinājumu izstrāde balstīta uz dizaina domāšanas principiem, tā pamatā ir jūrmalnieku paustās vajadzības un jauniešu komandu radošas pieejas meklējumi iedzīvotājiem aktuālo jautājumu risināšanā.

Projekta rezultāts paredz kopradē veidotus radošas izpausmes risinājumus – vides objektus, digitālus risinājumus, performances un citus materiālos vai nemateriālos risinājumus mākslas vai dizaina valodā. Dažas no komandu idejām, kas saistītas ar izaicinājumiem un iespējamo aktualizēšanu ir: Mellužu apkaimes “zemeņu lauku" atmiņu producēšana;  Interaktīvi sarunu formāti starp Kauguru un Priedaines iedzīvotājiem; Jūrmalas iedzīvotāju sociālās veselības sekmēšana; Urbānā senioru grafiti galerija Slokā; Stāstu sērija par Jūrmalas pamesto ēku vēsturi un cilvēkiem, kas tajās dzīvojuši.

Informācija ievietota 21/03/2021

Projekta Nr. R081BaltSe@nioR 2.0. ietvaros LMA pasniedzēji un studenti apmeklē Kopenhāgenas un Helsinku publiskās telpas ar senioriem draudzīgiem risinājumiem

No 22. līdz 27. augustam projekta Baltsenior* ietvaros tika organizēts LMA pasniedzēju un studentu brauciens uz Dānijas un Somijas galvaspilsētām, lai kopā ar projekta partneriem apmeklētu publiskas ārtelpas un interjerus, kuri īpaši pielāgoti vecāka gadagājuma cilvēkiem, un pārrunātu līdz šim projektā paveikto un tālākās aktivitātes.

Kopenhāgenā, Frederiksbergas pašvaldībā, kopā ar arhitektu biroja “Keingart” līdzīpašnieku Flemingu Andersu Overgārtu LMA grupa apmeklēja “Domus Vista” apkārtni:

Domus Vista” ir liela dzīvojamā platība, kurā arhitekti strādā, lai pielāgotu teritoriju senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, lai šī cilvēku grupa integrētos sabiedrībā kopā ar dažādu vecumu cilvēkiem – arī jauniešiem un bērniem. “Vide tiek organizēta kā vienots veselums, te satiekas dažādu vecumu cilvēki, kuri veic dažādas aktivitātes. Tepat tuvumā ir bibliotēka, kafejnīca, iepirkšanās centrs, vingrošanas laukumi un izklaides vietas ar kultūras pasākumiem paredzētām platībām, dārziem un atpūtas soliņiem. Liels izaicinājums šajā projektā ir publiskā un privātā sektora sadarbība publiskās telpas veidošanā un finansēšanā. Ārtelpa ir satikšanās un komunikācijas vieta, tāpēc vide ir jārada daudzfunkcionāla”, sarunās uzsvēra arhitekts.

Hojē-Taastrupē kopā ar konsultanti fiziskās pieejamības un bērnu invaliditātes jomā Mariju Margrētu Holsi apmeklēts Dānijas Invaliditātes organizāciju nams “Handicappens Hus”:

Dānijas Invaliditātes organizāciju nams tiek uzskatīts par vienu no pasaulē pieejamākajām biroju ēkām. Tā ir veidota pēc universālā dizaina principiem, tāpēc to var izmantot visi, arī cilvēki ar invaliditāti.
Daži labās prakses piemēri – jumta logu stiklojums nodrošina labu dienasgaismu, samazinot elektroenerģijas patēriņu; katram no nama četriem biroja spārniem ir sava krāsa, kas atvieglo orientēšanos; skaidras zīmes ar krāsām; braila raksts atvieglo orientēšanos cilvēkiem ar redzes traucējumiem; lifta izsaukšanas iespēja ar kājas pēdu vai ratiņkrēsla riteni; plaša bezlīmeņa autostāvvieta atvieglo piekļuvi cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem; plastmasas rokturi, kuri nedeg un nav auksti, lai neizraisītu muskuļu krampjus, u. c.

Helsinkos apmeklēta Oodi bibliotēkas ēka, kurā notika tikšanās ar projekta Baltsenior partneriem no Satakuntas Lietišķo zinātņu universitātes Anju Poberžņak un Rajanu Deloso. LMA studenti prezentēja, ko kopā ar Siguldas tautas lietišķo studiju senioriem paveikuši vasaras koprades darbnīcās ar konceptu par senioru kā zero waste aizsācēju, lai jaunā studiju gada ietvaros radītās idejas noslīpētu un piedalītos starptautiskajā Milānas dizaina mesē, dizaina skolu paviljonā “Salone del Mobile. Milano 2022”.

Apmeklētas vēl vairākas publiskas ārtelpas un iekštelpas:  Dānijas Arhitektūras centrs, Superkilen publiskais parks Kopenhāgenas Nørrebro rajonā, Helsinku koncertzāle un Redi tirdzniecības centra – Bryge terase uz jumta un citi labās prakses piemēri. Redzētais LMA grupai sniedza vērtīgas atziņas par dažādiem specifiskiem risinājumiem, kas atvieglo vecāka gadagājuma cilvēku ikdienu. Novēlam, lai studentiem šī pieredze pārtop funkcionālos dizaina risinājumos!

Publiskās telpas uz Helsinkiem un Kopenhāgenu devās iepazīt Tekstilmākslas katedras pasniedzēja lektore Irēna Andrējeva, Dizaina nodaļas lektore Liene Jākobsone, studentes Šarlote Baškevica, Ella Mihailova, Dace Grīnberga, Maruta Konceviča, Una Valtere un Beatrise Lasmane. Vizītes kopā ar projekta partneriem organizēja LMA Projektu un attīstības daļas komanda Vineta Kreigere un Jānis Gailītis, kā arī Sabiedrisko attiecību vadītāja Laura Ozola.

*Brauciens notika projekta Baltsenior – Eiropas Savienības “Interreg” Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr. R081 BaltSe@nioR2.0.

LMA kopš 2011. gada kā projekta partneris piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektos.

No 2011. līdz 2013. gadam LMA bija iesaistīta vienā no pieciem “StarDust” pilotprojektiem “Comfort in Living”, kura mērķis bija produktu izstrāde dzīves kvalitātes nodrošināšanai augošajai senioru populācijai Baltijas jūras reģionā.

No 2016. līdz 2019. gadam projektā Nr. R030 BaltSe@nioR (Inovatīvi risinājumi BJR uzņēmumu atbalstam produktu ražošanai senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai un drošības nodrošināšanai mājas apstākļos) mērķis bija izstrādāt rekomendācijas uzņēmējiem, kuri strādā ar jaunu produktu izveidi vai arī esošo produktu uzlabošanu galvenajai mērķa grupai – nākotnes senioriem.

No 2019. līdz 2021. gadam LMA piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) transnacionālās sadarbības programmas projektā Nr. R081 “BaltSe@nioR2.0” (Inovatīvi risinājumi senioriem draudzīgas publiskās vides nodrošināšanā uz BJR uzņēmumu un publisko institūciju kapacitātes pilnveides pamata) īstenošanā.

Projektu ietvaros LMA studenti un pasniedzēji speciālās kompozīcijas ietvaros ir izveidojuši pilotprojektus, kuros pētīja mērķauditoriju un izstrādāja inovatīvu un ērtu risinājumu idejas vecāka gadagājuma cilvēku dzīves telpas labiekārtošanai Baltijas jūras reģionā. Pilotprojektos iesaistītas akadēmiskās, uzņēmējdarbības un sabiedriskās nozares. Darbs noritējis gan LMA, gan starptautiskās radošajās darbnīcās kopā ar partnervalstu mākslas un dizaina augstskolu studentiem, docētājiem un uzņēmējiem. Projekta rezultāti prezentēti izstādēs un konferencēs Latvijā, Polijā, Dānijā un Zviedrijā.

Informācija ievietota 9/09/2021

Ar konferenci Zviedrijas pilsētā Ševdē noslēdzies projekts par inovatīviem risinājumiem senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai

Ar prezentācijām, diskusijām un jaunu pieredžu apmaiņu par dažādiem risinājumiem senioriem draudzīgas publiskās vides pieejamībai, 15. decembrī ar konferenci Ševdes Universitātē noslēdzās projekts BaltSe@nioR2.0 (projekts).
Konferences dalībnieki atskatījās un izvērtēja trīs gadu laikā īstenotās aktivitātes un ar  prezentācijām klātienē un attālināti iepazīstināja interesentus. Konferencē par LMA pienesumu projekta laikā uzstājās projekta vadītāja Vineta Kreigere un attālināti par studentu veikumu stāstīja LMA Tekstilmākslas katedras studente Šarlote Baškeviča.

Projekta laikā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studenti un pasniedzēji dažādos studiju kursos ir risinājuši un pētījuši mērķauditoriju, lai izstrādātu inovatīvus un ērtus risinājumus vecāka gadagājuma cilvēku dzīves telpas labiekārtošanai Baltijas jūras reģionā. Pilotprojektos iesaistītas akadēmiskās, uzņēmējdarbības un sabiedriskās nozares. Darbs noritējis gan LMA, gan starptautiskās radošajās darbnīcās kopā ar partnervalstu mākslas un dizaina augstskolu studentiem, docētājiem un uzņēmējiem. Projekta rezultāti prezentēti izstādēs un konferencēs Latvijā, Polijā, Dānijā un Zviedrijā.

Projekta laikā LMA projekta komanda:

 • īstenojusi 5 radošās darbnīcas
 • attīstījusi platformu, kurā apkopotas dizaina idejas
 • veicinājusi 24 dizaina konceptu izstrādi
 • darbnīcās iesaistījusi 93 dalībniekus

2019. gadā LMA organizēja starptautisku darbnīcu, kurā piedalījās 23 studenti no Latvijas, Polijas, Krievijas un Vācijas. Studentiem darbnīcas laikā bija uzdevums izstrādāt senioriem draudzīgu ārtelpas dizaina risinājumu Saues pašvaldībai (Igaunijā);

2020./2021. studiju gadā norisinājās attālinātas radošās darbnīcas, kurās tika kopradītas dizaina idejas, kuras tika validētas ar sociālā biznesa moduļa starpniecību.

2020./2021. studiju gadā LMA dizaina specialitātes studenti kopā ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēniem un Jūrmalas iedzīvotājiem attīstīja dizaina idejas projektā “Jūrmala sarunājas”, kas saistīts ar iedzīvotāju, īpaši senioru, pieredzi un atmiņām par Jūrmalas pilsētu.

2021./2022. studiju gadā notikušas vairākas LMA tekstilmākslas un dizaina specialitātes studentu un Siguldas novada tautas lietišķo studiju dalībnieču koprades darbnīcās, kas veltītas tēmai – seniors Zero Waste aizsācējs. Darbnīcu laikā caur radošu darbošanos un domapmaiņu tika meklētas idejas, saistībā ar amatu prasmju saglabāšanu un pārnesi – uzmanības centrā izvirzot vilnas zeķi, tai uzticot misiju vēstīt par autentiska etnogrāfiskā materiāla pārmantojamību, ilgtspēju un nozīmi patērētājsabiedrības dzīvē. Darbnīcu rezultātā izveidoti 3 dizaina koncepti no kuriem viens tiks eksponēts starptautiskajā Milānas dizaina mesē, dizaina skolu paviljonā Salone del Mobile.Milano 2022.

Konferences programma un dalībnieki

Publicēts: 22/12/2021