Meklēt
Izvēlne

ERAF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.5/18/I/014

Projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk tekstā – projekts) mērķis ir sekmēt Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta dalību Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādē un starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos. 
Projekta tiešā mērķa grupa ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts (turpmāk tekstā - LMA Mākslas vēstures institūts), zinātniskais personāls, vadošie pētnieki, jaunie mākslas zinātnes doktori un akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Māksla” studējošie doktoranti.

Plānotās projekta darbības:
1.Projekta vadība un īstenošana;
2.Programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu pieteikuma sagatavošana, t.sk. dalība starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos.
3.Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā;
4.Projekta publicitātes pasākumi.
Plānotie projekta iznākuma rezultāti – sagatavoti, iesniegti un virs kvalitātes sliekšņa novērtējumu guvuši vismaz 2 (divi) projektu pieteikumi ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" un ES pētniecības un inovāciju 9. Ietvara programmas ietvaros, ir paaugstināta LMA Mākslas vēstures institūta starptautiskās konkurētspēja, pilnveidotas, tai skaitā starpdisciplināras pētniecības kompetences, nodrošināts jauno zinātnieku skaita pieaugums, mācību un mobilitātes pasākumos nodibināti jauni starptautiski kontakti, iegūta pieredze partnerības biržās un konferenču organizēšanā Latvijā.

Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 13.
Projekta kopējais finansējums ir 86 760,00 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 73 746,00 EURO un valsts budžeta finansējums 13 014,00 EURO.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. augusta līdz 2023. gada 30. jūnijs.

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 otrais ceturksnis

Projekta īstenošana laika periodā 01.08.2018. – 31.10.2018.

01.08.2018. ir uzsākta projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) īstenošana. Projekta ietvaros 14.septembrī LMA Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece Anna Ancāne piedalījās Amsterdamas Valsts muzeja organizētajā simpozijā ar mērķi tikties un veidot kontaktus ar Rijksmuseum speciālistiem. Simpozija laikā A.Ancāne tikās ar prof.dr. Konrādu Otenheimu (Ultrehtas universitātes Mākslas vēstures pētniecības Institūta vadošo pētnieku), lai pārrunātu LMA MVI starptautisko konferencei, kas tiks rīkota projekta ietvaros 2019.gada 3.ceturksnī.
Tāpat 2018.gada septembrī un oktobrī LMA MVI projekta ietvaros piedalījās Eiropas ķieģeļu būvmākslas centra rīkotajā kongresā un Minhenes Ludviga Maksimiliāna universitātes Mākslas vēstures institūta un Bēklera fonda organizētajā starptautiskā konferencē.

Informācija sagatavota: 31/10/2018

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 trešais ceturksnis

Projekta īstenošana laika periodā 01.11.2018. – 31.01.2019.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanu projekta darbības “Programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu pieteikuma sagatavošana, t.sk., dalība starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos” ietvaros 2019. gada 16 - 17. janvārim LMA pārstāvis atradās komandējumā Groningenā un Roterdamā, kura laikā notika tikšanās ar Erasmus Universitātes Drift.nl pētnieci Dr. Flor Dinis de Araujo Avelion un Dr. Aziliz Vandesande no Lēvenas KU Universitātes, kā arī notika tikšanās ar Groningenas Universitātes Mākslas fakultātes vadītāju Dr. Cor Wagenaar un pētnieku Dr. Kees van der Ploeg.
Komandējuma rezultātā tika izveidots projekta “Horizon 2020: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion” konsorcijs, notika vadošā partnera apstiprināšana, projekta koncepcijas iztirzājums, projekta vadlīniju apstiprināšana, partneru atbildības jomu precizēšana. Groningenas universitāte piekrita uzņemties vadošā partnera lomu šajā projektā. LMA dalība šajā projektā varētu notikt atbilstoši vairākām partnerības pakāpēm t.i. "Pētnieciskais partneris", "Case study partneris" vai "Stratēģiskais partneris" (tiks precizēts projekta gaitā).

Informācija sagatavota: 31/01/2019 

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 ceturtais ceturksnis

Projekta īstenošana laika periodā 01.02.2019. – 30.04.2019.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapcitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanu projekta darbības “Latvijas Mākslas akadēmijas dalība starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadarbības pasākumos” ietvaros 27.03.2019. – 31.03.2019. LMA pārstāvis piedalījās vācu kultūras telpā lielākajā un nozīmīgākajā profesionāļu pieredzes apmaiņas forumā “Pie lietām”. 35.vācu mākslas vēsturnieku dienās Getingenes universitātē (Zu den Dingen. XXXV. Deutcsher Kunsthistorikertag Georg-August Gottingen), kas notiek reizi divos gados, katru reizi citā Vācijas pilsētā un pulcē vācu valodā runājošos mākslas vēsturniekus no Vācijas, Austrijas, Šveices, Polijas u.c. Eiropas valstīm, lai informētu par jaunāko pētījumu tēmu rezultātiem un nākotnes kopprojektu iespējām.

Tāpat ir uzsākta projekta ietvaros plānotās starptautiskās konferences "Mākslinieku un arhitektu migrācija Jauno laiku Vidus un Ziemeļeiropā 1560-1900" / 'The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe 1560-1900' (Rīga, 26.-28.09.2019.)  koncepcijas un tematisko vadlīniju izstrāde. Notiek konferences formāta un plānojuma apspriešana, kā arī potenciālo uzaicināto konferences dalībnieku apzināšana un komunikācija ar tiem; konferences galveno referātu autoru izvēle un saskaņošana.

Informācija sagatavota: 30/04/2019 

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 piektais ceturksnis

Projekta īstenošana laika periodā 01.05.2019. – 31.07.2019.

Turpinās projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapcitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros plānotās starptautiskās konferences "Mākslinieku un arhitektu migrācija Jauno laiku Vidus un Ziemeļeiropā 1560-1900" / 'The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe 1560-1900' (Rīga, 26.-28.09.2019.) organizatoriskie darbi. Izvēlēti konferences galvenie referātu autori un precizēta konferences darba programma.

Informācija sagatavota: 31/07/2019 

Konference "Mākslinieku un arhitektu migrācija Viduseiropā un Ziemeļeiropā. 1560–1900", 26.–28.09.2019. LMA

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts aicina visus interesentus uz starptautisko konferenci "Mākslinieku un arhitektu migrācija Viduseiropā un Ziemeļeiropā. 1560–1900", kas notiks 2019. gada 26.–28. septembrī Mākslas akadēmijā un Rundāles pilī.

Konferences mērķis – aplūkot mākslas un migrācijas norišu savstarpējo saistību pētnieciskās un interpretācijas problēmas, ņemot vērā mākslinieku un arhitektu vēsturisko migrāciju Vidus un Ziemeļeiropas reģionos. 
Konferences fokusā būs plaša problemātika, kas saistīta ar Jauno laiku mākslas un arhitektūras mantojumu, meistariem, patērētājiem, kultūras aģentiem, kultūras preču eksportu un maršrutiem. 

Konference notiek ERAF projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.5/18/I/014 ietvaros.

Konferences programma

Konferences tēzes

Informācija ievietota 20/09/2019

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 sestais un septītais ceturksnis

Projekta īstenošana laika periodā 01.10.2019. - 31.12.2019.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanu, tā ietvaros 20. novembrī LMA Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece Anna Ancāne apmeklēja programmas “Apvārsnis 2020” atbalstītā projekta ILUCIDARE organizēto semināru “Playground: Cracking the future of heritage” Briselē 20. novembrī par kultūras mantojumu kā inovāciju un starptautiskas sadarbības avotu, izskatot iespēju piedalīties Apvārsnis2020 projektu konkursā DT-TRANSFORMATIONS-20-2020: European Competence Centre for the pre-servation and conservation of Monuments and Site. Brauciena ietvaros tika apmeklētas lekcijas un darba sesijas saskaņā ar programmu, kā arī individuālas tikšanās ar starptautisku organizāciju (ICOMOS, ICCROM, Europeana) un augstskolu (Lēvenes universitāte) pārstāvjiem, pārrunājot iespējamo sadarbību programmas “Apvārsnis 2020” atbalstītos projektos, kas orientēti uz kultūras mantojumā balstītu inovāciju ieviešanu tā pārvaldībā un saglabāšanā. Ar projekta ILUCIDARE zinātnisko koordinatori Aziliz Vandesande (Lēvenes universitāte) apspriesta perspektīvā sadarbība Horizon Europe programmas ietvaros.

Projekta ietvaros tiešraidē tika vērota starptautiska kontaktbirža 2020 Societies Brokerage Event, kas norisinājās 12.–13. novembrī Bratislavā (Slovākija). Šajās informācijas dienās tika uzsvērtas pētniecības tēmas, kas ietvertas “Sabiedrības 6. izaicinājuma Eiropā mainīgā pasaulē - iekļaujošas, novatoriskas un domājoša sabiedrība“ programmas Apvārsnis 2020 uzsaukumos. Pēc notikuma bija iespēja tās mājaslapā iepazīties ar pasākuma galveno runātāju prezentācijām un ieteikumiem projektu sagatavošanā programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros.

Informācija ievietota 31/12/2019

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 astotais ceturksnis

Projekta īstenošana laika periodā 01.01.2020. - 31.03.2020.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanu Latvijas Mākslas akadēmija reģistrējās Europa / Funding & Tenders Portal Participant Register ar mērķi piesaistīt vadošo partneri šādās tematiskajās sadaļās:

  • MIGRATION-09-2020 - Narratives on migration and its impact: past and present
  • DT-TRANSFORMATIONS-20-2020 - European Competence Centre for the preservation and conservation of Monuments and Site

Atsaucoties uz šo informāciju, saņemti sadarbības piedāvājumi un notika komunikācija ar vairākām ārvalstu institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Izvērtējot saņemtos sadarbības piedāvājumus, februārī turpinājās komunikācija ar Erzurumas tehnisko universitāti kā konsorcija vadošo partneri sadaļā DT-TRANSFORMATIONS-20-2020 - European Competence Centre for the preservation and conservation of Monuments and Site.

Projekta ideja - izveidot kompetences centru, kura mērķis ir saglabāt Eiropas kultūras mantojumu, izmantojot jaunākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Augmented Reality) jaunā pielietojumā, veidojot zudušu vai apdraudētu vēsturisku ēku virtuālas 3D rekonstrukcijas un to pieejamību vēsturiskajā vietā un veidolā, skatītājiem izmantojot īpašu aprīkojumu.

12.03.2020. vadošais partneris iesniedza ES programmā "Apvārsnis 2020" projekta pieteikumu "AugHist". Konsorcijā kopumā iesaistīti 7 partneri:

Erzurum Technical University (ETU) Turcija;
Retinas Ltd. (Retinas) Turcija;
Erzurum Governorship (EG) Turcija;
University of Camerino (UNICAM) Itālija;
Art Academy of Latvia (AAL) Latvija;
City Development Agency of Banja Luka (CIDEA) Bosnija un Hercegovina ;
MINDS & SPARKS GmbH (MSG) Austrija.

12.02.2020. Anna Ancāne piedalījās videokonferencē saistībā ar dalību konkursa H2020 pieteikumā "European Competence Centre for the preservation and conservation of Monuments and Site», kuru rīkoja Joint Programming on Cultural Heritage and Global Change (JPI-CH) sekretariāts Parīzē. Projektu "TotalRecord" gatavo starptautisks konsorcijs, kuru koordinē  EPFL (Šveice) un CNR (Itālija). Pēc tālākajām pārrunām Latvijas Mākslas akadēmija saņēma piedāvājumu sadarboties ar minēto konsorciju asociētā partnera statusā. Projekts iesniegts ES programmā "Apvārsnis 2020".

Informācija ievietota 31/03/2020

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 devītais ceturksnis

 
Projekta īstenošana laika posmā 01.04.2020. - 30.06.2020.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanu notika  komunikācija ar pagājušā gada septembrī notikušās konferences "Mākslinieku un arhitektu migrācija Jauno laiku Vidus un Ziemeļeiropā 1560-1900" / 'The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe 1560-1900' dalībniekiem par projekta ietvaros plānotā konferences rakstu krājuma izdošanu angļu valodā, lai fiksētu starptautiski nozīmīga zinātniskā notikuma rezultātus projekta ietvaros. Norisinājās sarakste un partneru aptaujas veikšana par potenciālo autoru skaitu publikācijām konferences krājumā.

Tāpat notika darbs pie projekta "DIFFERENCES – ARTISTIC RESEARCH IN THE EUROPEAN UNION (EU4ART_DIFFERENCES)" gatavošana programmai "Horizon 2020 complementary support for the Erasmus+ European Universities (H2020-IBA-SwafS-Support-1-2020) in the work programme 2020 part 16 Science with and for Society". Šī projekta konsorcija dalībnieki ir EU4ART Alianse, kurā apvienojušās četras mākslas augstskolas.

EU4ART Alianses projekta dalībnieki:
Projekta vadošais partneris:
Vācija
Drēzdenes Mākslas akadēmija (Hochschule für Bildende Künste Dresden - anno 1764 - Dresden Academy of Fine Arts) www.hfbk-dresden.de
Latvija
Latvijas Mākslas akadēmija (anno 1919 - Art Academy of Latvia) www.lma.lv
Itālija
Romas Mākslas akadēmija (Accademia di Belle Arti di Roma - anno 1754 - Academy of Fine Arts in Rome)  www.abaroma.it
Ungārija
Ungārijas Mākslas akadēmija (Magyar Képzőművészeti Egyetem - anno 1871 - Hungarian University of Fine Arts) www.mke.hu/en

Informācija ievietota 30/06/2020

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 desmitais ceturksnis

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.07.2020. -30.09.2020.

24.07.2020. Latvijas mākslas akadēmija saņēma ziņu par projekta "DIFFERENCES – ARTISTIC RESEARCH IN THE EUROPEAN UNION (EU4ART_DIFFERENCES)" apstiprināšanu. Šī projekta konsorcija dalībnieki ir EU4ART Alianse, kurā apvienojušās četras mākslas augstskolas.

EU4ART Alianses projekta dalībnieki:
Projekta vadošais partneris:
Vācija
Drēzdenes Mākslas akadēmija (Hochschule für Bildende Künste Dresden - anno 1764 - Dresden Academy of Fine Arts) www.hfbk-dresden.de
Latvija
Latvijas Mākslas akadēmija (anno 1919 - Art Academy of Latvia) www.lma.lv
Itālija
Romas Mākslas akadēmija (Accademia di Belle Arti di Roma - anno 1754 - Academy of Fine Arts in Rome)  www.abaroma.it
Ungārija
Ungārijas Mākslas akadēmija (Magyar Képzőművészeti Egyetem - anno 1871 - Hungarian University of Fine Arts) www.mke.hu/en

Šajā laika posmā notiek projekta pieteikuma precizēšana finansēšanas līguma noslēgšanai ar Eiropas komisiju. 

Tāpat projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ievaros turpinājās konferences "Mākslinieku un arhitektu migrācija Jauno laiku Vidus un Ziemeļeiropā 1560-1900" / 'The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe 1560-1900” dalībnieku un partneru aptaujas rezultātu apkopošana par publikāciju rakstu krājumā un krājuma koncepcijas apspriešana. 
Saistībā ar ieniegto Horizon 2020 pieteikumu "European Competence Centre for the preservation and conservation of Monuments and Site” notika saziņa ar EPFL (Šveice) un CNR (Itālija) vadītā konsorcija "TotalRecord" koordinatoriem Joint Programming on Cultural Heritage and Global Change (JPI-CH) sekretariātu Parīzē par iesniegtā projekta "TotalRecord" pieteikuma rezultātiem. Projekts saņēmis trešo labāko vērtējumu šajā konkursā, taču nav atbalstīts ar finansējuma piešķīrumu.
Konsorcija koordinatori apliecinājuši nodomu turpināt sadarbību ar LMA, piedaloties gaidāmo Horizon Europe konkursu pieteikumos.

Informācija ievietota 30/09/2020

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 11. ceturksnis

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.10.2020.–31.12.2020.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanu turpinājās  komunikācija ar 2019.gada septembrī notikušās konferences "Mākslinieku un arhitektu migrācija Jauno laiku Vidus un Ziemeļeiropā 1560-1900" / 'The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe 1560-1900' dalībniekiem par projekta ietvaros plānotā konferences rakstu krājuma izdošanu angļu valodā, lai fiksētu starptautiski nozīmīga zinātniskā notikuma rezultātus projekta ietvaros. Norisinājās sarakste un partneru aptaujas veikšana par potenciālo autoru skaitu publikācijām konferences krājumā.

Tāpat notika turpmāko projekta pieteikuma tēmu apzināšana un iepazīšanās ar programmas Horizon Europe stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.

Informācija ievietota 29/12/2020

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 12. ceturksnis

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.01.2021.–31.03.2021.

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros šajā periodā notika iepazīšanās ar Horizon Europe programmas pamatnostādnēm pasākuma atklāšanas videokonferencē 02.02.2021. Tāpat notiek dokumentu, plānoto projekta konkursu un to tematu izpēte, kā arī potenciālo sadarbības partneru apzināšana.

Publicēšanas datums: 31/03/2021

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 13. ceturksnis

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.04.2021.–30.06.2021.

No 16. – 17. jūnija projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) starptautiskā zinātniskā konference "Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūru hibriditātes kontekstā". Konferences mērķis bija attīstīt zinātnisko un māksliniecisko darbību, veicināt izpratni par mākslas un kultūras aspektiem, nozīmi un zinātnisko pētījumu aktualitāti, kā arī veicināt LMA Mākslas vēstures institūta kapacitāti, atbalstot LMA Doktorantūras programmas studentu dalību konferencē.

Publicēšanas datums: 30/06/2021

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 14. ceturksnis

 

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.07.2021.–30.09.2021.

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros šajā projekta īstenošanas periodā notika darbs pie 16. – 17. jūnija Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) starptautiskā zinātniskā konferences "Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūru hibriditātes kontekstā" zinātniskā krājuma izstrādes.

Tāpat turpinās Horizon Europe projekta konkursu apzināšana un to tematu izpēte, kā arī  ar komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem par sadarbību starptautiskajos projektu konkursos.

Publicēšanas datums: 30/09/2021

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 15. ceturksnis

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.10.2021.–31.12.2021.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros šajā projekta īstenošnas periodā notika darbs pie Horizon Europe projekta konkursu apzināšana un to tematu izpēte, kā arī  ar komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem par sadarbību starptautiskajos projektu konkursos.Tāpat notika turpmāko projekta pieteikuma tēmu apzināšana un iepazīšanās ar programmas Horizon Europe stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.

Projekta ietvaros 18.–21.novembrī 2021.gadā apmeklēta konference Ņuorleānā, nolasīts priekšlasījums “‘She is Not a Woman, She is an Executive Director!’: The Representations of Straight Female Masculinity in the Soviet Films of the Era of Stagnation”,  tāpat notika tīklošanās un kontaktu dibināšana.

Publicēšanas datums: 31.12.2021.

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 16. ceturksnis

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.01.2022.–31.03.2022.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros šajā projekta īstenošnas periodā notika darbs pie Horizon Europe projekta konkursu apzināšana un to tematu izpēte, kā arī  ar komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem par sadarbību starptautiskajos projektu konkursos. Tāpat notika turpmāko projekta pieteikuma tēmu apzināšana un iepazīšanās ar programmas Horizon Europe stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.

Tāpat turpinās arī darbs konsorcijā kā sadarbības partneriem un pieteikuma gatavošana uzsaukumā HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01.

Publicēšanas datums: 31.03.2022.

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 17. ceturksnis

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.04.2022. -30.06.2022.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros šajā projekta īstenošanas periodā notika darbs pie Horizon Europe projekta konkursu apzināšanas un to tematu izpētes, kā arī komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem par sadarbību starptautiskajos projektu konkursos. Tāpat notika turpmāko projekta pieteikuma tēmu apzināšana un iepazīšanās ar programmas Horizon Europe stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.

2022.gada aprīlī ir iesniegts projekta pieteikums uzsaukumā HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01.

Izdots 2021. gada 16. – 17. jūnija Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) starptautiskās zinātniskās konferences "Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūru hibriditātes kontekstā" zinātniskais krājums latviešu un angļu valodās.

Publicēšanas datums: 30.06.2022.

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 18. ceturksnis

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.07.2022. -30.09.2022.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros šajā projekta īstenošnas periodā notika darbs pie Horizon Europe projekta konkursu apzināšana un to tematu izpēte, kā arī  ar komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem par sadarbību starptautiskajos projektu konkursos.Tāpat notika turpmāko projekta pieteikuma tēmu apzināšana un iepazīšanās ar programmas Horizon Europe stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.

Apmeklēta un nolasīti referāti starptautiskā zinātniskajā konferencē Kauņā “Art in a Modern City for a Modern State”.

Publicēšanas datums: 30.09.2022.

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 19. ceturksnis

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.10.2022. -31.12.2022.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros šajā projekta īstenošnas periodā notika darbs pie Horizon Europe projekta konkursu apzināšana un to tematu izpēte, kā arī  ar komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem par sadarbību starptautiskajos projektu konkursos.Tāpat notika turpmāko projekta pieteikuma tēmu apzināšana un iepazīšanās ar programmas Horizon Europe stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.

Uzsākta projekta pieteikuma gatavošana uzsaukumam HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03 konsorcija EU4ART ietvaros.

Publicēšanas datums: 31.12.2022.

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 20. ceturksnis

 

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.01.2023. -31.03.2023.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros šajā projekta īstenošanas periodā notika darbs pie Horizon Europe projekta konkursu apzināšana un to tematu izpēte, kā arī  ar komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem par sadarbību starptautiskajos projektu konkursos. Tāpat notika turpmāko projekta pieteikuma tēmu apzināšana un iepazīšanās ar programmas Horizon Europe stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.

Iesniegts projekta “Widening the Understanding, Practice, and Role of Artistic Research in the ERA’ pieteikums uzsaukumam HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03.

Izdots projekta ietvaros organizētās starptautiskās zinātniskās konferences "Mākslinieku un arhitektu migrācija Jauno laiku Vidus un Ziemeļeiropā 1560-1900" zinātniskai krājums.

Publicēšanas datums: 31.03.2023.

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 21. ceturksnis

 

 

 

Projekta īstenošana laika posmā 01.04.2023. -30.06.2023.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmija Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros šajā projekta īstenošanas periodā notika darbs pie Horizon Europe projekta konkursu apzināšana un to tematu izpēte, kā arī  ar komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem par sadarbību starptautiskajos projektu konkursos. Tāpat notika turpmāko projekta pieteikuma tēmu apzināšana un iepazīšanās ar programmas Horizon Europe stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.

Saņemts iesniegtā projekta  pieteikuma “Widening the Understanding, Practice, and Role of Artistic Research in the ERA” novērtējums  uzsaukumam HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03 .

Publicēšanas datums: 30.06.2023.