Meklēt
Izvēlne

ERAF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.5/18/I/014

Projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk tekstā – projekts) mērķis ir sekmēt Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta dalību Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādē un starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos. 
Projekta tiešā mērķa grupa ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts (turpmāk tekstā - LMA Mākslas vēstures institūts), zinātniskais personāls, vadošie pētnieki, jaunie mākslas zinātnes doktori un akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Māksla” studējošie doktoranti.

Plānotās projekta darbības:
1.Projekta vadība un īstenošana;
2.Programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu pieteikuma sagatavošana, t.sk. dalība starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos.
3.Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā;
4.Projekta publicitātes pasākumi.
Plānotie projekta iznākuma rezultāti – sagatavoti, iesniegti un virs kvalitātes sliekšņa novērtējumu guvuši vismaz 2 (divi) projektu pieteikumi ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" un ES pētniecības un inovāciju 9. Ietvara programmas ietvaros, ir paaugstināta LMA Mākslas vēstures institūta starptautiskās konkurētspēja, pilnveidotas, tai skaitā starpdisciplināras pētniecības kompetences, nodrošināts jauno zinātnieku skaita pieaugums, mācību un mobilitātes pasākumos nodibināti jauni starptautiski kontakti, iegūta pieredze partnerības biržās un konferenču organizēšanā Latvijā.

Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 13.
Projekta kopējais finansējums ir 86 760,00 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 73 746,00 EURO un valsts budžeta finansējums 13 014,00 EURO.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. decembrim, kopā 53 mēneši.

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 otrais ceturksnis

Projekta īstenošana laika periodā 01.08.2018. – 31.10.2018.

01.08.2018. ir uzsākta projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) īstenošana. Projekta ietvaros 14.septembrī LMA Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece Anna Ancāne piedalījās Amsterdamas Valsts muzeja organizētajā simpozijā ar mērķi tikties un veidot kontaktus ar Rijksmuseum speciālistiem. Simpozija laikā A.Ancāne tikās ar prof.dr. Konrādu Otenheimu (Ultrehtas universitātes Mākslas vēstures pētniecības Institūta vadošo pētnieku), lai pārrunātu LMA MVI starptautisko konferencei, kas tiks rīkota projekta ietvaros 2019.gada 3.ceturksnī.
Tāpat 2018.gada septembrī un oktobrī LMA MVI projekta ietvaros piedalījās Eiropas ķieģeļu būvmākslas centra rīkotajā kongresā un Minhenes Ludviga Maksimiliāna universitātes Mākslas vēstures institūta un Bēklera fonda organizētajā starptautiskā konferencē.

Informācija sagatavota: 31/10/2018

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 trešais ceturksnis

Projekta īstenošana laika periodā 01.11.2018. – 31.01.2019.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanu projekta darbības “Programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu pieteikuma sagatavošana, t.sk., dalība starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos” ietvaros 2019. gada 16 - 17. janvārim LMA pārstāvis atradās komandējumā Groningenā un Roterdamā, kura laikā notika tikšanās ar Erasmus Universitātes Drift.nl pētnieci Dr. Flor Dinis de Araujo Avelion un Dr. Aziliz Vandesande no Lēvenas KU Universitātes, kā arī notika tikšanās ar Groningenas Universitātes Mākslas fakultātes vadītāju Dr. Cor Wagenaar un pētnieku Dr. Kees van der Ploeg.
Komandējuma rezultātā tika izveidots projekta “Horizon 2020: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion” konsorcijs, notika vadošā partnera apstiprināšana, projekta koncepcijas iztirzājums, projekta vadlīniju apstiprināšana, partneru atbildības jomu precizēšana. Groningenas universitāte piekrita uzņemties vadošā partnera lomu šajā projektā. LMA dalība šajā projektā varētu notikt atbilstoši vairākām partnerības pakāpēm t.i. "Pētnieciskais partneris", "Case study partneris" vai "Stratēģiskais partneris" (tiks precizēts projekta gaitā).

Informācija sagatavota: 31/01/2019 

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 ceturtais ceturksnis

Projekta īstenošana laika periodā 01.02.2019. – 30.04.2019.

Turpinot projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapcitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanu projekta darbības “Latvijas Mākslas akadēmijas dalība starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadarbības pasākumos” ietvaros 27.03.2019. – 31.03.2019. LMA pārstāvis piedalījās vācu kultūras telpā lielākajā un nozīmīgākajā profesionāļu pieredzes apmaiņas forumā “Pie lietām”. 35.vācu mākslas vēsturnieku dienās Getingenes universitātē (Zu den Dingen. XXXV. Deutcsher Kunsthistorikertag Georg-August Gottingen), kas notiek reizi divos gados, katru reizi citā Vācijas pilsētā un pulcē vācu valodā runājošos mākslas vēsturniekus no Vācijas, Austrijas, Šveices, Polijas u.c. Eiropas valstīm, lai informētu par jaunāko pētījumu tēmu rezultātiem un nākotnes kopprojektu iespējām.

Tāpat ir uzsākta projekta ietvaros plānotās starptautiskās konferences "Mākslinieku un arhitektu migrācija Jauno laiku Vidus un Ziemeļeiropā 1560-1900" / 'The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe 1560-1900' (Rīga, 26.-28.09.2019.)  koncepcijas un tematisko vadlīniju izstrāde. Notiek konferences formāta un plānojuma apspriešana, kā arī potenciālo uzaicināto konferences dalībnieku apzināšana un komunikācija ar tiem; konferences galveno referātu autoru izvēle un saskaņošana.

Informācija sagatavota: 30/04/2019 

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr.1.1.1.5/18/I/014 piektais ceturksnis

Projekta īstenošana laika periodā 01.05.2019. – 31.07.2019.

Turpinās projekta Nr.1.1.1.5/18/I/014 “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapcitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros plānotās starptautiskās konferences "Mākslinieku un arhitektu migrācija Jauno laiku Vidus un Ziemeļeiropā 1560-1900" / 'The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe 1560-1900' (Rīga, 26.-28.09.2019.) organizatoriskie darbi. Izvēlēti konferences galvenie referātu autori un precizēta konferences darba programma.

Informācija sagatavota: 31/07/2019 

Konference "Mākslinieku un arhitektu migrācija Viduseiropā un Ziemeļeiropā. 1560–1900", 26.–28.09.2019. LMA

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts aicina visus interesentus uz starptautisko konferenci "Mākslinieku un arhitektu migrācija Viduseiropā un Ziemeļeiropā. 1560–1900", kas notiks 2019. gada 26.–28. septembrī Mākslas akadēmijā un Rundāles pilī.

Konferences mērķis – aplūkot mākslas un migrācijas norišu savstarpējo saistību pētnieciskās un interpretācijas problēmas, ņemot vērā mākslinieku un arhitektu vēsturisko migrāciju Vidus un Ziemeļeiropas reģionos. 
Konferences fokusā būs plaša problemātika, kas saistīta ar Jauno laiku mākslas un arhitektūras mantojumu, meistariem, patērētājiem, kultūras aģentiem, kultūras preču eksportu un maršrutiem. 

Konference notiek ERAF projekta “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.5/18/I/014 ietvaros.

Konferences programma

Konferences tēzes

Informācija ievietota 20/09/2019