Meklēt
Izvēlne

ESF projekts “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” (Nr.8.2.1.0/18/I/001)

Projekta mērķis ir pedagoģijas studiju programmu “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un “42.  Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” jaunveide atbilstoši pedagoga profesijas standartam, nodrošinot augstākās izglītības Latvijā resursu efektīvu koplietošanu un mazinot pedagoģijas studiju programmu fragmentāciju.

Projekta vadošais partneris Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, sadarbības partneri: Latvijas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte.

Projekta īstenošanas periods 01.06.2018. – 31.12.2022.

Projekta kopējie izdevumi 305 006,00 EUR, t.sk. ESF finansējums 259 255,10 EUR, valsts budžeta finansējums 45 750,90 EUR.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas attīstības projekti

Latvijas Mākslas akadēmija ir noslēgusi līgumu ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju par projektos ietvertās vizuālās mākslas un kultūras studiju specialitāšu īstenošanu.

2020. gada 16. jūnijā tiešsaistes preses konferencē JVLMA sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju informēja par uzsāktajiem projektiem un attīstības iecerēm, t.sk. par pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālās bakalaura studiju programmas “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” sagatavošanas un īstenošanas procesu. Preses konferences ieraksts pieejams: šeit LINKS.