Meklēt
Izvēlne

ESF projekts “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, Nr. 8.2.2.0/18/A/015

2018. gada 25. oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijas ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” īstenošanu.  
Projekta mērķis ir pilnveidot LMA akadēmiskā personāla kapacitāti un stiprināt augstskolas akadēmisko vidi. Kompetences.
Projekta īstenošana veicinās: 
1. Doktorantu iesaiste LMA akadēmiskajā darbā;
2. Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība LMA.
3. LMA akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana;             
LMA akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem;
LMA akadēmiskā personāla profesionālās / akadēmiskās angļu valodas mācības;
LMA akadēmiskā personāla specializētās mācības;
 
Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada 1.oktobra  līdz 2022.gada 30.septembrim. 

Projekta kopējās izmaksas 415 000,00 EUR, no kuriem 352 750,00 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 62 250,00 EUR ir valsts budžeta finansējums.

Komersantu piedāvājumu aptauja: "Organizācijas, kuras var piedāvāt stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam 2019.gadā"

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros izsludina komersantu aptauju, kuri piedāvās stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam, palīdz apgūt nozares pilnveidei nepieciešamās prasmes, tai skaitā jaunākās prakses un tehnoloģijas, inovatīvākās metodes un nozares attīstībai nepieciešamās zināšanas.
Specifikācija:
1. Komersants nodrošina sekojošo jomu tehnisko atbalstu vai pārvalda/ darbojas kādā no sekojošām jomām:
Vizuālā māksla (2D)

 •     Glezniecība
 •     Grafikas māksla
 •     Tekstilmāksla
 •     Zīmēšana

Vizuāli plastiskās mākslas (3D)

 •     Tēlniecība
 •     Keramika
 •     Stikla māksla

Audiovizuālās mediju māksla

 •     Scenogrāfija
 •     Vizuālās komunikācija
 •     Kustība. Attēls. Skaņa. (animācija)

Dizains

 •     Funkcionālais dizains
 •     Vides māksla 
 •     Modes māksla 
 •     Metāla dizains

Mākslas zinātnes nodaļa

 •     Vizuālās mākslas kultūras vēsture un teorija
 •     Restaurācija

2. Komersants izmanto:

 •   jaunākās tehnoloģijas vai zināšanas
 • ievieš inovatīvas metodes
 • spēlē būtisku lomu nozares attīstība

3. Komersants gatavs veikt būtisku ieguldījumu akadēmiskā personāla stažēšanās plāna izstrādē un īstenošanā, nodrošinot stažēšanās iespējas 200 stundas viena gada laikā.

4. Komersants, nodrošinot stažēšanos akadēmiskajam personālam, var pretendēt uz atlīdzību nepārsniedzot kopējo apmēru par stažēšanās plāna izpildi – 2 000,- eur (tai skaitā PVN, ja piemērojams).

5. Stažēšanās jānodrošina līdz 2019.gada 31.decembrim.

Piedāvājums jānosūta Mārai Ādiņai (, 29995079) līdz 2019.gada 20.martam.

Informācija sagatavota: 18/02/2019

LMA izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros


Amata konkurss
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci 
Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla - doktoranta atlasi.
Pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 29. martam
Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".
Doktorantiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:
1. Studijas atbilstošā mākslas (dizaina) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā;
2. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratoru prakses) jomā;
3. Spēcīgas līderības iezīmes un pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
4. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
5. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
6. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).
Ka arī pretendenti tiek un tiks aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā, CV Europass formātā un doktora darba vadītāja pozitīvu rekomendāciju. 
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.
Pielikums 1: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.
Pielikums

Informācija sagatavota: 25/02/2019

LMA izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci , projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros


Amata konkurss
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci 
Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla – ārvalstu pasniedzēja atlasi.
Pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 29. martam
Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".
Ārvalstu pasniedzējiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:
1. Doktora grāds atbilstošā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratorālās prakses) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā vai doktora grādam atbilstoši sasniegumi atbilstošā mākslas (dizaina) jomā;
2. Akadēmiskā darba pieredze akreditētā augstākās izglītības institūcijā Eiropas augstākās izglītības telpā ārpus Latvijas;
3. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratorālās prakses) jomā;
4. Pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
5. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
6. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
7. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).
Ka arī pretendenti tiek un tiks aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā un CV Europass formātā.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.
Pielikums 1: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.
Pielikums

Informācija sagatavota: 25/02/2019

ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 ietvaros LMA akadēmiskais personāls tiek aicināts pieteikties STAŽĒTIES, pieteikšanās līdz 2019.gada 24.aprīlim

LMA īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015, “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros, tiek aicināts LMA akadēmiskais personāls pieteikties iespējai STAŽĒTIES pie:

 • SIA “Protocast”
 • SIA “Dizainstudija A”
 • SIA “Digital Guru”
 • SIA“Ernesto Design”
 • SIA “Papīrpele”

Pieteikšanās līdz š.g. 24.aprīlim, nosūtot aizpildītu anketu LMA projekta vadītājai Mārai Ādiņai uz e-pastu , T. 29995079.

Pieteikuma anketa

ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 ietvaros LMA akadēmiskais personāls tiek aicināts pieteikties STAŽĒTIES SIA “Mākslas galerija XO”, līdz 28/08/19

 

Lūdzu pieteikties LMA akadēmisko personālu stažēšanās iespējai SIA “Mākslas galerija XO”. Pieteikšanās anketas iesūtīšana līdz 2019.gada 28. augustam e-pasts:  . Pielikumā pieteikšanās anketa.

Informācija sagatavota: 21/08/2019 

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015

Latvijas Mākslas akadēmijā projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros notiek pasniedzēju stažēšanās komercstruktūrās, lai uzlabotu un nostiprinātu saikni ar ražošanu un piedāvātu studentiem aktuālas, aktīvas zināšanas par šībrīža situāciju tirgū. LMA arī uzsāk aktīvu apmācību visiem LMA akadēmiskā personāla interesentiem, organizējot kursus / lekcijas par aktuālajiem jautājumiem un saskaņotajām tēmām (projekta vadītāja Māra Ādiņa informēs pasniedzējus pirms katras lekcijas). Vēl 2019/2020.gada 1. semestrī tiks uzsākta profesionālās angļu valodas apmācība A1 un C1 līmeņos esošajiem pasniedzējiem. Jāņem vērā, ka tie nav regulārie angļu valodas apmācības kursi, bet profesionālās – ar mākslu saistītās angļu valodas apmācības, līdz ar ko tās būs specifiskākas un ne tik ilgstoši kā regulārie valodas kursi.

Projekta ietvaros LMA jau strādā Martins Foessleitners, organizējot Dizaina nodaļai dažāda rakstura apmācības un workshop, kā arī Modes nodaļā strādā doktorante Simona Veilande piedāvājot studentiem auduma dizaina un apstrādes nodarbības. Ar 2019/2020. mācību gadu LMA uzsāks darbu doktorante Agnija Lesničenoka, papildinot un atbastot doktorantūras piedāvājumu.

Informācija sagatavota: 31/08/2019 

LMA izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros

Amata konkurss

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla - doktoranta atlasi.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 16.decembris

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".

Doktorantiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:

1. Studijas atbilstošā mākslas (dizaina) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā;
2. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratoru prakses) jomā;
3. Spēcīgas līderības iezīmes un pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
4. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
5. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
6. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).

Ka arī pretendenti tiek un tiks aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā, CV Europass formātā un doktora darba vadītāja pozitīvu rekomendāciju.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Pielikums 1: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.

Informācija ievietota 14/11/2019