Meklēt
Izvēlne

ESF projekts “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, Nr. 8.2.2.0/18/A/015

2018. gada 25. oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijas ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” īstenošanu.  
Projekta mērķis ir pilnveidot LMA akadēmiskā personāla kapacitāti un stiprināt augstskolas akadēmisko vidi. Kompetences.
Projekta īstenošana veicinās: 
1. Doktorantu iesaiste LMA akadēmiskajā darbā;
2. Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība LMA.
3. LMA akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana;             
LMA akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem;
LMA akadēmiskā personāla profesionālās / akadēmiskās angļu valodas mācības;
LMA akadēmiskā personāla specializētās mācības;
 
Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada 1.oktobra  līdz 2023.gada 28. februārim. 

Projekta kopējās izmaksas 415 000,00 EUR, no kuriem 352 750,00 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 62 250,00 EUR ir valsts budžeta finansējums.

Komersantu piedāvājumu aptauja: "Organizācijas, kuras var piedāvāt stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam 2019.gadā"

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros izsludina komersantu aptauju, kuri piedāvās stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam, palīdz apgūt nozares pilnveidei nepieciešamās prasmes, tai skaitā jaunākās prakses un tehnoloģijas, inovatīvākās metodes un nozares attīstībai nepieciešamās zināšanas.
Specifikācija:
1. Komersants nodrošina sekojošo jomu tehnisko atbalstu vai pārvalda/ darbojas kādā no sekojošām jomām:
Vizuālā māksla (2D)

 •     Glezniecība
 •     Grafikas māksla
 •     Tekstilmāksla
 •     Zīmēšana

Vizuāli plastiskās mākslas (3D)

 •     Tēlniecība
 •     Keramika
 •     Stikla māksla

Audiovizuālās mediju māksla

 •     Scenogrāfija
 •     Vizuālās komunikācija
 •     Kustība. Attēls. Skaņa. (animācija)

Dizains

 •     Funkcionālais dizains
 •     Vides māksla 
 •     Modes māksla 
 •     Metāla dizains

Mākslas zinātnes nodaļa

 •     Vizuālās mākslas kultūras vēsture un teorija
 •     Restaurācija

2. Komersants izmanto:

 •   jaunākās tehnoloģijas vai zināšanas
 • ievieš inovatīvas metodes
 • spēlē būtisku lomu nozares attīstība

3. Komersants gatavs veikt būtisku ieguldījumu akadēmiskā personāla stažēšanās plāna izstrādē un īstenošanā, nodrošinot stažēšanās iespējas 200 stundas viena gada laikā.

4. Komersants, nodrošinot stažēšanos akadēmiskajam personālam, var pretendēt uz atlīdzību nepārsniedzot kopējo apmēru par stažēšanās plāna izpildi – 2 000,- eur (tai skaitā PVN, ja piemērojams).

5. Stažēšanās jānodrošina līdz 2019.gada 31.decembrim.

Piedāvājums jānosūta Mārai Ādiņai (, 29995079) līdz 2019.gada 20.martam.

Informācija sagatavota: 18/02/2019

LMA izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros


Amata konkurss
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci 
Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla - doktoranta atlasi.
Pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 29. martam
Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".
Doktorantiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:
1. Studijas atbilstošā mākslas (dizaina) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā;
2. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratoru prakses) jomā;
3. Spēcīgas līderības iezīmes un pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
4. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
5. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
6. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).
Ka arī pretendenti tiek un tiks aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā, CV Europass formātā un doktora darba vadītāja pozitīvu rekomendāciju. 
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.
Pielikums 1: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.
Pielikums

Informācija sagatavota: 25/02/2019

LMA izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros


Amata konkurss
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci 
Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla – ārvalstu pasniedzēja atlasi.
Pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 29. martam
Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".
Ārvalstu pasniedzējiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:
1. Doktora grāds atbilstošā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratorālās prakses) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā vai doktora grādam atbilstoši sasniegumi atbilstošā mākslas (dizaina) jomā;
2. Akadēmiskā darba pieredze akreditētā augstākās izglītības institūcijā Eiropas augstākās izglītības telpā ārpus Latvijas;
3. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratorālās prakses) jomā;
4. Pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
5. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
6. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
7. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).
Ka arī pretendenti tiek un tiks aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā un CV Europass formātā.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.
Pielikums 1: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.
Pielikums

Informācija sagatavota: 25/02/2019

ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 ietvaros LMA akadēmiskais personāls tiek aicināts pieteikties STAŽĒTIES, pieteikšanās līdz 2019.gada 24.aprīlim

LMA īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015, “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros, tiek aicināts LMA akadēmiskais personāls pieteikties iespējai STAŽĒTIES pie:

 • SIA “Protocast”
 • SIA “Dizainstudija A”
 • SIA “Digital Guru”
 • SIA“Ernesto Design”
 • SIA “Papīrpele”

Pieteikšanās līdz š.g. 24.aprīlim, nosūtot aizpildītu anketu LMA projekta vadītājai Mārai Ādiņai uz e-pastu , T. 29995079.

Pieteikuma anketa

ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 ietvaros LMA akadēmiskais personāls tiek aicināts pieteikties STAŽĒTIES SIA “Mākslas galerija XO”, līdz 28/08/19

 

Lūdzu pieteikties LMA akadēmisko personālu stažēšanās iespējai SIA “Mākslas galerija XO”. Pieteikšanās anketas iesūtīšana līdz 2019.gada 28. augustam e-pasts:  . Pielikumā pieteikšanās anketa.

Informācija sagatavota: 21/08/2019 

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijā projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros notiek pasniedzēju stažēšanās komercstruktūrās, lai uzlabotu un nostiprinātu saikni ar ražošanu un piedāvātu studentiem aktuālas, aktīvas zināšanas par šībrīža situāciju tirgū. LMA arī uzsāk aktīvu apmācību visiem LMA akadēmiskā personāla interesentiem, organizējot kursus / lekcijas par aktuālajiem jautājumiem un saskaņotajām tēmām (projekta vadītāja Māra Ādiņa informēs pasniedzējus pirms katras lekcijas). Vēl 2019/2020.gada 1. semestrī tiks uzsākta profesionālās angļu valodas apmācība A1 un C1 līmeņos esošajiem pasniedzējiem. Jāņem vērā, ka tie nav regulārie angļu valodas apmācības kursi, bet profesionālās – ar mākslu saistītās angļu valodas apmācības, līdz ar ko tās būs specifiskākas un ne tik ilgstoši kā regulārie valodas kursi.

Projekta ietvaros LMA jau strādā Martins Foessleitners, organizējot Dizaina nodaļai dažāda rakstura apmācības un workshop, kā arī Modes nodaļā strādā doktorante Simona Veilande piedāvājot studentiem auduma dizaina un apstrādes nodarbības. Ar 2019/2020. mācību gadu LMA uzsāks darbu doktorante Agnija Lesničenoka, papildinot un atbastot doktorantūras piedāvājumu.

Informācija sagatavota: 31/08/2019 

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijā projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”  turpina attīstību – ļoti aktīva būs specializēto kursu norise, kas turpināsies līdz projekta beigām – pirmais etaps līdz 2020.gada janvārim.

Projekta ietvaros notek pasniedzēju stažēšanās komercstruktūrās, lai uzlabotu un nostiprinātu saikni ar ražošanu un piedāvātu studentiem aktuālas, aktīvas zināšanas par šībrīža situāciju tirgū. Stažēšanos pie komersanta ir izmantojuši astoņi LMA pasniedzēji – prof. Aigars Bikše, prof. Guntars Sietiņš, prof. Mārtiņš Kalseris; prof. Ivars Heinrihsons, asoc. Prof. Kirils Panteļejevs, docente Maija Kurševa, lektore Agnese Gedule, lektore Rūta Briede un lektors Reinis Liepa, apgūstot grafikas papildiemaņas, bronzas liešanas tehnoloģiju, maketu radīšanu un jauno tehnoloģiju iespējas.

Projekta ietvaros LMA strādājošais austrietis, dizaina speciālists Martins Foessleitners pabeidza savu darbību projekta ietvaros, bet pasniedzējs veiksmīgi iekļāvies LMA dzīvē un turpina workshop kursus un moduļu apmācības jau par LMA budžeta līdzekļiem. 2019/2020 mācību gada ietvaros darbu uzsāk mākslas zinātnieks un kurators Paul ‘O’Neill, kurš strādās ar studentiem LMA kuratoru studijās maģistratūrā.

Modes nodaļā strādājošā doktorante Simona Veilande piedāvā studentiem auduma dizaina un apstrādes nodarbības. Ar 2019/2020. mācību gadu LMA uzsāk darbu doktorante Agnija Lesničenoka, papildinot un atbalstot doktorantūras studiju piedāvājumu Valsts arhīva iespēju apzināšanā un Vēsturisko avotu kritikas ievirzē.

Informācija ievietota 30/09/2019

LMA izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros

Amata konkurss

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla - doktoranta atlasi.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 16.decembris

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".

Doktorantiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:

1. Studijas atbilstošā mākslas (dizaina) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā;
2. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratoru prakses) jomā;
3. Spēcīgas līderības iezīmes un pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
4. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
5. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
6. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).

Ka arī pretendenti tiek un tiks aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā, CV Europass formātā un doktora darba vadītāja pozitīvu rekomendāciju.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Pielikums 1: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.

Informācija ievietota 14/11/2019

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijā projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros norisinās specializētie kursi.

Lai apgūtu paredzētās tēmas, tiek piesaistīti šobrīd Latvijā aktuāli pasniedzēji – Ansis Stabiņģis, Artūrs Mednis, Jānis Kļaviņš, Kristaps Pētersons u.c. Pasniedzēji ir aktīvi, nereti iesaistot lektorus diskusijās par LMA dzīvi un apgūstamajām tēmām:

1. Ievads konsultatīvā vadības metodikā / vispārizglītojošie līderības studiju kursi un priekšlikumu izstrāde studiju programmu satura pilnveidei / kā attīstīt līderības dotības;
2. Profesionālās kompetences pilnveide radošās industrijas/ Informācijas tehnoloģiju kursi / tiešsaistes mācību izstrāde un mācību satura digitalizācija / jauno dizaina laboratoriju iekārtu izmantošana;
3. Organizācijas kultūru ietekmējošie faktori un novērtēšanas metodes / mentoringa ideja uzņēmējdarbības veicināšanai radošās industrijās.
4. Komunikācijas loma līdera darbībā /Konfliktu un izmaiņu vadīšana, stratēģiskais redzējums un praktiskie ieteikumi studentu biznesa ideju attīstīšanai / doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā;
5. Radošums un sadarbība / orientācija uz attīstību / studentu biznesa plāna izvērtēšanas un sagatavošanas konsultāciju pakalpojumi;
6. Līderības komunikācijas apmācība / studentu atgriezeniskās saites sistēmas izstrāde, veikšana un rezultātu analīze / orientācija uz rezultātu / ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem;
7. Efektīva līdzekļu vākšana un vadīšana mākslā un kultūrā / organizācijas vērtību izpratne / papildus finansējuma piesaistīšanas pakalpojumi

Minētie kursi tiks apgūti līdz 2020.gada janvārim, kad gatavosim iepirkumu nākamajām tēmām.

Paralēli LMA akadēmiskajā vidē iekļaujas LMA jaunās doktorantes Jana Kukaine un Līna Birzaka – Priekule, pasniedzot humanitāro zinātņu un glezniecības katedrās.

Informācija ievietota: 17/12/2019

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma atskaite

Projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros stažēšanās veica 8 pedagogi, iegūstot šobrīd aktuālu pieredzi. Lūk, dažu stažieru pārdomas par saviem ieguvumiem un iespējām.
LMA Stikla mākslas apakšnodaļas pasniedzēja Agnese Gedule ieguva praksi SIA “Ernesto design” uzņēmumā, kas nodarbojas ar lokšņu stikla mākslas darbu radīšanu krāvuma tehnikā.
A.Gedule: “Tā bija lieliska iespēja, ko augsti novērtēju, lai padziļināti izprastu un apgūtu tehniskās zināšanas, kas uzlabo darbu ar studentiem, lai varētu pielietot inovatīvās darba metodes, kas būtiski ietekmē nozares attīstību. Stažēšanās laikā praktiski darbojos pamatā ar aukstajām apstrādes tehnikām, kā griešanas, laušana un līmēšana. Apguvu dažādu UV gaismas līmju specifiskās un viskozās īpatnības – tās pielāgojot dažādiem krāvumu apjomiem, tādā veidā nodrošinot manas kompetences pilnveidi praktisko zināšanu un prasmju nostiprināšanā. Būtisks aspekts, kas ieguva augstu pievienoto vērtību bija darbu analīze, pēc katra paveiktā posma kopā ar mākslinieku, Ernestu Vītiņu, kurš ir sasniedzis iespaidīgu pieredzes uzkrājumu darbā ar stiklu, kā tēlniecības materiālu. Neskatoties uz iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, ir iegūts arī emocionāli bagāts pasaules redzējums.”
LMA Dizaina nodaļas asociētais profesors Kirils Panteļejevs savukārt stažējās komercuzņēmumā H2E, uzksatot par savu ieguvumu dizaina procesa koskata apgūšanu: „Jau sen gribēju iepazīties ar dizaina procesu kopumā, saprast kā top projekti un tiek organizēts darbs pie to realizācijas. Līdz brīdim, kad parādījās iespēja stažēties birojā H2E sadarbojos ar līdzīgiem uzņēmumiem tikai epizodiski, risinot konkrētus uzdevumus. Stažēšanās H2E deva plašāku ieskatu dizaina uzņēmuma dzīvē, palīdzēja izprast darbības ilgspējas un stabilitātes priekšnosacījumus.“

Informācija ievietota: 28/02/2020

Komersantu piedāvājumu aptauja: "Organizācijas, kuras var piedāvāt stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam 2020. gadā"

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros izsludina komersantu aptauju, kuri piedāvās stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam, palīdz apgūt nozares pilnveidei nepieciešamās prasmes, tai skaitā jaunākās prakses un tehnoloģijas, inovatīvākās metodes un nozares attīstībai nepieciešamās zināšanas.

Specifikācija:

1. Komersants nodrošina sekojošo jomu tehnisko atbalstu vai pārvalda/ darbojas kādā no sekojošām jomām:

Vizuālā māksla (2D)

 • Glezniecība
 • Grafikas māksla
 • Tekstilmāksla
 • Zīmēšana

Vizuāli plastiskās mākslas (3D)

 • Tēlniecība
 • Keramika
 • Stikla māksla

Audiovizuālās mediju māksla

 • Scenogrāfija
 • Vizuālās komunikācija
 • Kustība. Attēls. Skaņa. (animācija) Dizains
 • Funkcionālais dizains
 • Vides māksla
 • Modes māksla
 • Metāla dizains Mākslas zinātnes nodaļa
 • Vizuālās mākslas kultūras vēsture un teorija
 • Restaurācija

2. Komersants izmanto:

 • jaunākās tehnoloģijas vai zināšanas
 • ievieš inovatīvas metodes
 • spēlē būtisku lomu nozares attīstība

3. Komersants gatavs veikt būtisku ieguldījumu akadēmiskā personāla stažēšanās plāna izstrādē un īstenošanā, nodrošinot stažēšanās iespējas 200 stundas viena gada laikā.

4. Komersants, nodrošinot stažēšanos akadēmiskajam personālam, var pretendēt uz atlīdzību nepārsniedzot kopējo apmēru par stažēšanās plāna izpildi – 2 000,- eur (tai skaitā PVN, ja piemērojams).

5. Stažēšanās jānodrošina līdz 2020.gada 31.decembrim.

Līdz 2020.gada 31.martam piedāvājums jānosūta projelta vadītājai Mārai Ādiņai uz e-pastu , tālr. 29995079.

Informācija ievietota: 02/03/2020

ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 ietvaros LMA akadēmiskais personāls tiek aicināts pieteikties STAŽĒTIES, pieteikšanās līdz 2020.gada 24.aprīlim

LMA īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015, “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros, tiek aicināts LMA akadēmiskais personāls pieteikties iespējai STAŽĒTIES pie: 

 • SIA “IBBA” 
 • SIA “Spoku lapsa”

Pieteikšanās līdz š.g. 24.aprīlim, nosūtot aizpildītu anketu LMA projekta vadītājai Mārai Ādiņai uz e-pastu , T. 29995079. 

Pieteikuma anketa

Informācija sagatavota: 10/04/2020

ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 ietvaros stažēšanos iespēju iegūst Juris Petraškēvics un Artis Štamgūts

Projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros stažēšanos iespēju iegūst Juris Petraškēvics (SIA “Spoku Lapsa”) un Artis Štamgūts (SIA”IBBA”).

Neskatoties uz COVID 19 pandēmijas radītajiem nosacījumiem, abiem LMA pasniedzējiem ir nodrošināta iespēja smelties pieredzi uzņēmumu darbībā un apgūt gan sev, gan studentu apmācībai nepieciešamās aktivitātes.

Informācija sagatavota: 12/05/2020

LMA izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla - doktoranta atlasi.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2020. gada 28. septembris.

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu atlasei".

Doktorantiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:

1. Studijas atbilstošā mākslas (dizaina) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā;
2. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratoru prakses) jomā;
3. Spēcīgas līderības iezīmes un pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
4. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
5. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
6. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).

Ka arī pretendenti tiek un tiks aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā, CV Europass formātā un doktora darba vadītāja pozitīvu rekomendāciju.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Pielikums 1: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.

Informācija ievietota 14.08.2020.

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma atskaite


Projektā Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” noris aktīva darbība, neskatoties uz saspringto situāciju valstī. Vasarā veiktais specializētās angļu valodas apmācības iepirkums beidzās bez rezultāta un pie pasniedzējiem tikām tikai pēc otrā iepirkuma rudenī. Pirmās grupas jau strādā, apgūstot mākslas angļu valodu, nākamās uzsāks darbu 2021.gada 11.janvārī. Vēl šogad iecerēts izsludināt akadēmiskā personāla stažēšanās iespējas, cerībā, ka būs iespēja apgūt praksi darbīgos uzņēmumos. Savukārt, LMA izsludina praktiskās doktorantūras uzņemšanu, un projekts aicinās ārvalstu pasniedzējus strādāt ar jaunuzņemtajiem praktiskajiem pētniekiem.

Informācija ievietota 25.11.2020.

LMA izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla – ārvalstu pasniedzēja atlasi.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2021. gada 1.februāris

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".

Ārvalstu pasniedzējiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:

1. Doktora grāds atbilstošā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, mākslas izpētes vai kuratorālās prakses) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā vai doktora grādam atbilstoši sasniegumi atbilstošā mākslas (dizaina) jomā;
2. Akadēmiskā darba pieredze akreditētā augstākās izglītības institūcijā Eiropas augstākās izglītības telpā ārpus Latvijas;
3. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina mākslas vēstures un teorijas, mākslas izpētes vai kuratorālās prakses) jomā;
4. Pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
5. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
6. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
7. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).

Ka arī pretendenti tiek aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā un CV Europass formātā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Pielikums : Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.

Informācija sagatavota: 16/12/2020

LMA izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - ārvalstu pasniedzēja vakanci

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla – ārvalstu pasniedzēja atlasi.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2021. gada 23. augustam.

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi  vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".

Ārvalstu pasniedzējiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:

1. Doktora grāds atbilstošā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, mākslas izpētes vai kuratorālās prakses) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā vai doktora grādam atbilstoši sasniegumi atbilstošā mākslas (dizaina) jomā;
2. Akadēmiskā darba pieredze akreditētā augstākās izglītības institūcijā Eiropas augstākās izglītības telpā ārpus Latvijas;
3. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina mākslas vēstures un teorijas, mākslas izpētes vai kuratorālās prakses) jomā;
4. Pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
5. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
6. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
7. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).

Ka arī pretendenti tiek aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā un CV Europass formātā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Pielikums : Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.

Informācija sagatavota: 30/06/2021

LMA izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 ietvaros

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina akadēmiskā personāla - doktoranta vakanci

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izstrādājot un īstenojot Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Mākslas akadēmijā" atklātā projektu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu akadēmiskā personāla - doktoranta atlasi.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2021. gada 23. augustam.

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) sūtīt uz e-pasta adresi  vai pa pastu, adrese: O. Kalpaka bulvāris 13, Rīga, ar norādi "Atklātai doktorantu atlasei".

Doktorantiem, kuri pieteiksies darbības īstenošanai, ir noteiktas sekojošas prasmju, pieredzes un kvalifikācijas prasības:

1. Studijas atbilstošā mākslas (dizaina) jomā vai atbilstošā pētniecības jomā;
2. Nozīmīga starptautiskā profesionālā vai mākslinieciskā pieredze attiecīgā mākslas (dizaina, mākslas vēstures un teorijas, kuratoru prakses) jomā;
3. Spēcīgas līderības iezīmes un pamatīgas komandas darba un projektu vadības prasmes;
4. Spēcīgas rakstu un mutiskās komunikācijas spējas angļu valodā;
5. Orientēšanās plašā mākslas un dizaina prakses un pētniecības metožu klāstā;
6. Attiecīgais studiju un pētījumu lauks (akadēmiskās darbības jomas programmu līmenī) – doktora studiju programmā Māksla (mākslas vēsture un teorijā, kā arī paredzamie mākslinieciskie pētījumi), maģistra studiju programmā Mākslas (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla) un bakalaura studiju programmā Mākslās (vizuālā māksla, dizains un audio vizuālā mēdiju māksla).

Ka arī pretendenti tiek un tiks aicināti iesniegt apliecinājumu par līdzdalību Plāna un projekta īstenošanā, CV Europass formātā un doktora darba vadītāja pozitīvu rekomendāciju.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Pielikums 1: Apliecinājums par līdzdalību Plāna un Projekta īstenošanā.

Informācija sagatavota: 30/06/2021

Komersantu piedāvājumu aptauja: "Organizācijas, kuras var piedāvāt stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam 2021.gadā"

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros izsludina komersantu aptauju, kuri piedāvās stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam, palīdz apgūt nozares pilnveidei nepieciešamās prasmes, tai skaitā jaunākās prakses un tehnoloģijas, inovatīvākās metodes un nozares attīstībai nepieciešamās zināšanas.

Specifikācija:

1. Komersants nodrošina sekojošo jomu tehnisko atbalstu vai pārvalda/ darbojas kādā no sekojošām jomām:

Vizuālā māksla (2D)

 • Glezniecība
 • Grafikas māksla
 • Tekstilmāksla
 • Zīmēšana

Vizuāli plastiskās mākslas (3D)

 • Tēlniecība
 • Keramika
 • Stikla māksla

Audiovizuālās mediju māksla

 • Scenogrāfija
 • Vizuālās komunikācija
 • Kustība. Attēls. Skaņa. (animācija) Dizains
 • Funkcionālais dizains
 • Vides māksla
 • Modes māksla
 • Metāla dizains Mākslas zinātnes nodaļa
 • Vizuālās mākslas kultūras vēsture un teorija
 • Restaurācija

2. Komersants izmanto:

 • jaunākās tehnoloģijas vai zināšanas
 • ievieš inovatīvas metodes
 • spēlē būtisku lomu nozares attīstība

3. Komersants gatavs veikt būtisku ieguldījumu akadēmiskā personāla stažēšanās plāna izstrādē un īstenošanā, nodrošinot stažēšanās iespējas 100 stundas viena gada laikā.

4. Komersants, nodrošinot stažēšanos akadēmiskajam personālam, var pretendēt uz atlīdzību nepārsniedzot kopējo apmēru par stažēšanās plāna izpildi – 1 200,- eur (tai skaitā PVN, ja piemērojams).

5. Stažēšanās jānodrošina līdz 2021.gada 31.decembrim.

Līdz 2021.gada 2.augustam piedāvājums jānosūta projekta vadītājai Mārai Ādiņai uz e-pastu , tālr. 29995079.

Informācija sagatavota: 14/07/2021

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma atskaite

Projektā Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” noris vairākas aktivitātes, kur kā vienu no vadošajām var uzskatīt profesionālās angļu valodas apmācību un e-vides platformas MODLE apmācību.

Profesionālās angļu valodas apmācību izmanto 46 Latvijas Mākslas akadēmijas vēlētie pasniedzēji, apgūstot A2, B1 un B2 valodas līmeni, akcentējot mākslas un viesstudentu vajadzībām nepieciešamo saziņu. 44 mācībās iesaistītie pasniedzēji ir ieguvuši valodas līmeņa sertifikātu un var turpināt apmācības tikpat aizraujošā formātā, kā tas bija 2020/2021. studiju gadā.

MOODLE platformas vides apgūšanu īstenojušas 3 LMA nodaļas – Mākslas zinātnes nodaļa, Dizaina nodaļa un Audio vizuālās mākslas nodaļas. Akadēmiskie pasniedzēji apguva platformas iespējas, iespējas attālinātam darbam ar studentiem un savu pasniedzamo kursu sagatavošanu studentiem pārskatāmā un saprotamā formā. Rudens semestrī apmācības apgūs Vizuāli plastiskā mākslas un Vizuālās mākslas nodaļas pasniedzēji.

Nākamā periodā ir iecerēts uzaicināt vairākus viespasniedzējus, kas ir aktuāli LMA uzsākot jaunas apakšprogrammas darbību POST un īstenojot profesionālās doktora mācības.

Diezgan pasīva ir stažēšanās iespēju izmantošana, ko varētu skaidrot ar valstī pastāvošo ierobežojumu īstenošanu un to, ka LMA pasniedzēji ir savā nozarē viskompetentākie un cieši saistīti ar mākslas ražošanas vidi, līdz ar ko ir samērā grūti atrast tās nišas, kas LMA pasniedzējiem vēl būtu jāpapildina stažēšanās ceļā. Aktīvi notiek darbs pie iespēju sludināšanas un individuālām pārrunām, lai spētu īstenot projektā iecerētās aktivitātes.

Kopumā esam apmierināti ar projekta gaitu un LMA pasniedzēju iesaisti.

Informācija sagatavota: 6/08/2021

ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 ietvaros LMA akadēmiskais personāls tiek aicināts pieteikties STAŽĒTIES, pieteikšanās līdz 2021.gada 13. septembrim


 

LMA īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015, "Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" ietvaros, tiek aicināts LMA akadēmiskais personāls pieteikties iespējai STAŽĒTIES pie: 

 • SIA "AIG" ;
 • SIA "Spoku lapsa";
 • SIA "Solutions"

Pieteikšanās līdz š.g. 13. septembrim, nosūtot aizpildītu anketu LMA projekta vadītājai Mārai Ādiņai uz e-pastu , T. 29995079. 

Pieteikuma anketa - šeit.

Informācija sagatavota: 2021. gada 30. augustā.

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma atskaite

ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 ietvaros LMA akadēmiskais personāls mācās specializēto angļu valodu gan attālināti – Zoom vidē, gan klātienē LMA. Nodarbību ietvaros notiek lekciju imitēšana angļu valodā – LMA pasniedzējs novada saviem kolēģiem lekcijas – meistarklases angļu valodā, kuru laikā valodas pasniedzējs seko līdzi angļu valodas pielietojumam, piepalīdzot ar valodas specifiku konkrētajā nozarē.
Stikla mākslas katedras pasniedzējas Sandra Utāne un Agnese Gedule angļu valodā ir sniegušas nodarbības saviem kolēģiem. "Kolēģi tika iepazīstināti ar Stikla mākslas katedru, tās aprīkojumu un tehniskajām iespējām. Studiju gada pirmā semestra beigās, nodaļā strādāja studenti ar kuriem arī izvērsās plašākas sarunas gan par paveiktajiem studiju darbiem, gan specifiski pār stikla mozaīkām. Visas sarunas notika angļu valodā, arī LMA studenti labprāt iesaistījās diskusijās angliski. Nodarbības aizritēja arī vitrāžu darbnīcā, kur pasniedzējas mācīja kolēģus stikla griešanā, lai izveidotu savu sniegpārsliņu Ziemassvētku eglītei. Kolēģiem bija interesanti un atsaucība bija liela, tika runāts par tehnikas īpatnībām un darbu pabeigšanu sakausēšanas tehnikā. Grupas biedri bija atsaucīgi, ieinteresēti, runātīgi, līdz ar ko esmu gandarīta par notikušo angļu valodas nodarbību praksē. No pasniedzēja saņēmām dažas korekcijas, bet kopumā vērtējums bija pozitīvs," saka LMA Stikla mākslas pasniedzēja Sandra Utāne.
Nākošā klātienes nodarbība paredzēta 2022. gada 12. janvārī Metāla dizaina katedrā pie profesora Arvīda Endziņa.

Informācija sagatavota: 29.11.2021.

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma aktivitātes

Projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros jau otro gadu notiek specializētās angļu valodas apmācības gan B, gan C līmeņos. LMA akadēmiskais personāls ir ļoti apmierināti un, jau iepirkuma norisei gatavojoties, lūdza nodrošināt arī B1 līmenim pasniedzēju, kuram dzimtā valoda ir angļu valoda. „Būtiski ir saprast dažādu angļu valodas mediju saturu, nolasīt informāciju un vārdnīcas lietojumu, valodas modulāciju un niansēto mākslas jautājumos pielietoto valodas stilu”, tā profesors Bruno Strautiņš.

Tikko ievēlētā LMA docētāja Anastasija Bikova arī B1 līmenim „lūdza nodrošināt pasniedzēju, kuram angļu valodas zināšanas ir dzimtās valodas līmenī, jo dzimtās valodas pārstāvim ir plašākas zināšanas, dabīga valodas izruna un lielāka spēja pielāgoties zemākam valodas zināšanu līmenim. Tas viss būtiski uzlabo valodas uztveri mācību procesā, veicina domāšanu mācāmā valodā un māku dabīgi pārorientēties  no latviešu valodas uz angļu valodu, kas ir svarīgi darbā ar ārzemju studentiem”.

„Ikdienā darbā LMA sanāk daudz pielietot rakstīto angļu valodu savas mācību specifikācijas dēļ: datorprogrammas, mācību materiāli dažādos digitālajos mēdijos. Sarunvalodu sanāk praktizēt tikai strādājot ar apmaiņas studentiem, kuriem ir dažādi savu dzimto valodu dialekti angļu valodā, kas bieži noved pie nevēlamiem pārpratumiem. Arī līdz šim mana pedagoģiskā darbība ar LMA starptautiskās sadarbības partneriem (Norvēģija, Slovākija, Somija, Lietuva, Igaunija utt.) ir notikusi izmantojot angļu valodu ar katrai valstij piemītošu angļu valodas dialektu, un attiecīgās valodas gramatikas pienesumu. Kopumā ņemot varu teikt, ka uzlabot manas angļu valodas izrunu, stilu, gramatiskās struktūras var panākt tikai komunicējot ar indivīdu, kuram angļu valoda ir dzimtā. Tāpēc lūdzu nodrošināt pasniedzēju, kuram angļu valoda ir dzimtā valoda”, atzīmē LMA docētāja Irēna Andrejeva.

Savukārt asociētais profesors Martins Vizbulis projekta ietvaros apguvis specializēto angļu valodas B2 līmeni un apliecina, ka „manuprāt mācīties angļu valodu pie pasniedzējiem, kuriem dzimtā valoda ir angļu valoda ir iedvesmojošāk, pilnvērtīgāk un pat ļoti vēlams arī B līmenī. Nevienā nodarbībā nebija nekādu problēmu un es priecājos, ka varu turpināt apgūt angļu valodu jau nākamajā līmenī šī projekta ietvaros.”

Savu iespēju un LMA studiju procesa norises robežās, LMA akadēmiskais personāls aktīvi apmeklē nodarbības un ir pateicīgs par piedāvājumu divas reizes nedēļa komunicēt ar kolēģiem par mākslu angļu valodā, tādejādi uzlabojot savas zināšanas tieši mākslas valodas apguvē un pielietojumā.

Informācija sagatavota: 07.02.2022.

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma aktivitātes

Projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros tiks papildinātas iespējas apgūt personības psiholoģijas aspekts, kas palīdzēs pasniedzējiem saprast studentu šodien. Šī brīža izaicinājumi ir ļoti drastiski – Covid 19 pandēmija, tagad karadarbība Ukrainā, kas atstāj psiholoģiska diskomforta pēdas ne tikai studentu nenobriedušajos prātos, bet arī pasniedzēju realitātē. Projekts piedāvā papildināties aktuālajās tēmās: „Krīzes situācijas apzināšana un pārvaldība”, „Emocionālā labklājība un atbilstošas vides radīšana”, „Personības psiholoģiskie aspekti / mentoringa prakse krīzes situācijās”. BDR “Latvian Art Directors Club” piedāvā izcilus pasniedzējus arī ar daudzgadīgu psihologu un psihoterapeitu praksi. Nodarbības vadīs Jurģis Stabiņģis, Kristiana Lapiņa, Zane Veinberga, Artūrs Miksons, Kristaps Circenis un citi izcili speciālisti. Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji ir ļoti ieinteresēti tematikā, bet ne vienmēr ir iespēja piedalīties kvalifikācijas celšanas kursos lielās akadēmiskās un radošās noslodzes dēļ, vairāki izmanto ieraksta saites, kas ir pieejamas tikai vienu nedēļu.

Informācija sagatavota: 31.03.2022.

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekts Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma aktivitātes

“Personības psiholoģijas kursi, kurus piedāvā projekts “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, tiešsaistes lekcijās pulcē pazīstamu Latvijas psihologu eliti un psiholoģijas tēmās ieinteresētu LMA akadēmiskā personāla grupu. Iknedēļas lekcijās tiek piedāvātas tēmas, ko vieno interese un rūpes par cilvēkiem - gan par apkārtējiem, gan pašiem par sevi. Psihologi piedāvā pētījumos balstītas konkrētas tehnikas kā spēcināt sevi un kā iedvesmot citus. Katra nodarbība ir iespēja kļūt mazliet fokusētākam, mierīgākam, izprotošākam un empātiskākam cilvēkam šajos nedrošajos laikos, kad nezinām, kas var notikt tuvā nākotnē. Personīgi es izjūtu, kā nodarbību laikā mēs topam vienotāki un drošāki. Personības psiholoģijas kursi vieno LMA kolēģus kopīgam mērķim - profesionālas un iekļaujošas studiju vides nodrošināšanai,” LMA docente, Ilze Vītola.

Informācija sagatavota: 24.05.2022.

Komersantu piedāvājumu aptauja: "Organizācijas, kuras var piedāvāt stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam 2022.gadā"

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros izsludina komersantu aptauju, kuri piedāvās stažēšanos LMA akadēmiskajam personālam, palīdz apgūt nozares pilnveidei nepieciešamās prasmes, tai skaitā jaunākās prakses un tehnoloģijas, inovatīvākās metodes un nozares attīstībai nepieciešamās zināšanas.

Specifikācija:

1. Komersants nodrošina sekojošo jomu tehnisko atbalstu vai pārvalda/ darbojas kādā no sekojošām jomām:

Vizuālā māksla (2D)

 • Glezniecība
 • Grafikas māksla
 • Tekstilmāksla
 • Zīmēšana

Vizuāli plastiskās mākslas (3D)

 • Tēlniecība
 • Keramika
 • Stikla māksla

Audiovizuālās mediju māksla

 • Scenogrāfija
 • Vizuālās komunikācija
 • Kustība. Attēls. Skaņa. (animācija)
 • Vides māksla

Dizains

 • Funkcionālais dizains
 • Modes māksla
 • Metāla dizains

      Mākslas zinātne

 • Vizuālās mākslas kultūras vēsture un teorija
 • Restaurācija

2. Komersants izmanto:

 • jaunākās tehnoloģijas vai zināšanas
 • ievieš inovatīvas metodes
 • spēlē būtisku lomu nozares attīstībā

3. Komersants gatavs veikt būtisku ieguldījumu akadēmiskā personāla stažēšanās plāna izstrādē un īstenošanā, nodrošinot stažēšanās iespējas 100 stundas.

4. Komersants, nodrošinot stažēšanos akadēmiskajam personālam, var pretendēt uz atlīdzību nepārsniedzot kopējo apmēru par stažēšanās plāna izpildi – 1 200,- EUR (tai skaitā PVN, ja piemērojams).

5. Stažēšanās jānodrošina līdz 2022.gada 31.decembrim.

Līdz 2022.gada 12.septembrim piedāvājums jānosūta projekta vadītājai Mārai Ādiņai uz e-pastu , (tālr. jautājumiem 29995079).

Informācija publicēšanas datums: 23.08.2022.

ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 ietvaros LMA akadēmiskais personāls tiek aicināts pieteikties STAŽĒTIES, pieteikšanās līdz 2022.gada 26. septembrim

LMA īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015, “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros, tiek aicināts LMA akadēmiskais personāls pieteikties iespējai STAŽĒTIES pie: SIA "Angel Sound”.

Pieteikšanās līdz š.g. 26.septembrim, nosūtot aizpildītu anketu LMA projekta vadītājai Mārai Ādiņai uz e-pastu , T. 29995079.

Pieteikuma anketa

Informācija publicēšanas datums: 13.09.2022.

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās", projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma aktivitātes

Latvijas mākslas akadēmijas akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas personības psiholoģijas kursi norisa intensīvi gan 2022.gada pavasarī, gan 2022.gada rudens periodā pēc pasniedzēju atvaļinājuma laika. Interese un iesaiste kursu apmeklējumā (zoom platformā) bija liela. Pasniedzēji ar interesi gaidīja atsevišķu kursu prezentētāju lekcijas, nereti pēc nodarbībām izvēršot aktīvas diskusijas, īpaši jautājumos par studentu labklājību un izglītošanas niansēm atbilstoši kursu tematikai.

Paralēli Personības psiholoģijas kursiem, LMA akadēmiskais personāls darbojas vēl divās angļu valodas grupās Pikabia un Pikaso, apgūstot specializētās angļu valodas C1 līmeni. Minētie kursi ieilguši akadēmiskā kalendāra dēļ, bet līdz projekta noslēguma, arī šīs nodarbība noslēgsies.

Informācija publicēšanas datums: 25.10.2022.

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās", projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma aktivitātes

Projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 "Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" ietvaros organizētie angļu valodas pilnveidošanas kursi bija patiešām vērtīgi. Pirmkārt tā bija iespēja angļu valodā diskutēt ar kolēģiem par mākslas tēmām, jo šāda pieredze līdz šim bija tikai viesojoties citu valstu universitātēs. Šādas vizītes parasti ir īslaicīgas un labākajā gadījumā pāris reizes gadā. Kursu laikā nodarbības notika regulāri - divas reizes nedēļā, kas patiesi paaugstināja angļu valodas prasmes un deva drošāku sajūtu diskutējot par visdažādākajām mākslas tēmām, jo kolēģi kursā bija no visām LMA pārstāvētajām mākslas nozarēm. Pasniedzēji, kuru dzimtā valoda ir angļu valoda vadīja diskusijas, lai leksika būtu profesionāla un teikumu konstrukcijas būtu maksimāli daudzveidīgas, plašas un atbilstošas. Īpaša uzmanība tika pievērsa teikumu konstrukciju daudzveidībai, kas sarunu padara labāk un interesantāk uztveramu. Tāpat bija ļoti svarīgi, ka pasniedzēju dzimtā valoda ir angļu valoda, jo savās vizītēs citu valstu universitātēs esmu pamanījusi, ka ir ļoti viegli saprasties ar tiem pasniedzējiem, kuru dzimtā valoda nav angļu valoda, bet bez atbilstoša treniņa dažkārt ir ļoti grūti saprast tos pasniedzējus, kuru dzimtā valoda ir angļu valoda, jo atšķiras gan izruna, gan runāšanas ātrums, kā arī specifiski vārdi vai izteicieni.

Pēc specializētās angļu valodas kursiem tiešām jūtos daudz drošāk diskutējot par mākslas tēmām un arī pielietoju daudzveidīgākas teikumu konstrukcijas. LMA docente Kristīne Rubene

Informācija publicēšanas datums: 10.01.2023.

"Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās", projekta Nr.8.2.2.0/18/A/015 starpposma aktivitātes

Projekta ietvaros, tā noslēguma fāzē LMA akadēmiskajam personālam bija iespēja apgūt Runas mācību, pie izcilākās Latvijas runas speciālistes Zanes Daudziņas. Visi pasniedzēji kopā zoom platformā apguva runas teorētiskās nianses un nedaudz izmēģināja arī praktiskos uzdevumus, bet bez tiešas pasniedzējas klātbūtnes. Savukārt klātienes nodarbībās bija iespēja attīstīt savu runas muskulatūru  un īstenot rindu vingrinājumu pasniedzējas vadībā. Z.Daudziņa uzrādīja speciālas aktivitātes un nianses, kas veicamas, lai atbrīvotu ķermeni un izmantotu tās resursus tieši runas vajadzībām, nenoslogojot un netraumējot balss saites un tai piesaistīto muskulatūru. Par cik nodarbībās katram individuāli bija nepieciešama vadītāja klātbūtne, grupas nebija lielākas par 10 personām. Lai arī pasniedzējai nācās klātienes nodarbībās uzrādīt vienus un tos pašus vingrinājumus, katrā grupā darbojās citi LMA pasniedzēji, kuriem interesēja apgūt sava balss aparāta darbības iespējas un diapazonu.

Informācija publicēšanas datums: 14.02.2023.