Meklēt
Izvēlne

ERAF projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana", Nr.8.1.1.0/17/I/012

2017. gada novembra beigās  Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) uzsāka īstenot projektu "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"( Nr.8.1.1.0/17/I/012)

Projekta mērķis ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas” modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.
Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas sekojošās aktivitātes:

  1. Attīstīta infrastruktūra, tai skaitā rekonstruēta ēka ērtai piekļuvei cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  2. Iegādātas un uzstādītas Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas instrumenti, iekārtas un aparatūra;
  3. Iegādāta un uzstādīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu aparatūra e-studiju vides attīstībai;
  4. LMA bibliotēkas krājumu papildināšana

Ieguldot finansējumu LMA infrastruktūras attīstībā un aprīkojuma iegādē, projekta īstenošana rezultēsies trīs STEM studiju programmu modernizēšanā –

LMA akadēmisko bakalaura augstākās izglītības programmu „Māksla”;
LMA akadēmisko maģistra augstākās izglītības programmu „Māksla”;
LMA doktora augstākās izglītības programmu "Māksla".

Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 13 un Ikšķile, J.Kugas iela 11.

Projekta kopējais finansējums ir 642 528,00 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 546 148,80 EURO un valsts budžeta finansējums 96 379,20 EURO.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 30. maija līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Informācija publicēta 2017. gada 29. novembrī

 

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 otrais ceturksnis

Latvijas Mākslas akadēmijā kopš 2017. gada 30. maija tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"  (Nr.8.1.1.0/17/I/012) ”, kura mērķis ir ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas” modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.

Ir uzsākts darbs pie LMA ēkas J.Kugas iela 11, Ikšķilē, tehniskā projekta izstrādes. Tehniskā projekta izstrādes laikā tiks padziļināti pētīta J. Kugas ēka un teritorija, kā arī precizēti veicamie darbi, lai telpas pielāgotu modernizējamam studiju procesam, kā arī sagatavoti to detalizēti risinājumi. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par šī būvprojekta īstenošanu.

Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 13 un Ikšķile, J.Kugas iela 11.

Projekta kopējais finansējums ir 642 528,00 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 546 148,80 EURO un valsts budžeta finansējums 96 379,20 EURO.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 30. maija līdz 2022. gada 31. decembrim.

Informācija publicēta 2018. gada 28. februārī.

 

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 trešais ceturksnis

Latvijas Mākslas akadēmijā kopš 2017. gada 30. maija tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"  (Nr.8.1.1.0/17/I/012) ”, kura mērķis ir ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas” modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.

Ir uzsākts darbs pie LMA ēkas J.Kugas iela 11, Ikšķilē, tehniskā projekta izstrādes. Tehniskā projekta izstrādes laikā tiks padziļināti pētīta J. Kugas ēka un teritorija, kā arī precizēti veicamie darbi, lai telpas pielāgotu modernizējamam studiju procesam, kā arī sagatavoti to detalizēti risinājumi. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par šī būvprojekta īstenošanu.

Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 13 un Ikšķile, J.Kugas iela 11.

Projekta kopējais finansējums ir 642 528,00 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 546 148,80 EURO un valsts budžeta finansējums 96 379,20 EURO.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 30. maija līdz 2022. gada 31. decembrim.

Informācija publicēta 2018. gada 28. maijā.

 

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 ceturtais ceturksnis

Latvijas Mākslas akadēmijā kopš 2017. gada 30. maija tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"( Nr.8.1.1.0/17/I/012) ”, kura mērķis ir ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas” modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.

Kopš projekta uzsākšanas ir izstrādāts un saskaņots ēkas tehniskais projekts LMA ēkai J.Kugas iela 11, Ikšķilē, kurā paredzētas projekta aktivitātes. Tehniskā projekta izstrādes laikā tika padziļināti pētīta J. Kugas ēka un teritorija, kā arī precizēti veicamie darbi, lai telpas pielāgotu modernizējamam studiju procesam, kā arī sagatavoti to detalizēti risinājumi. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par šī būvprojekta īstenošanu.

Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 13 un Ikšķile, J.Kugas iela 11.

Projekta kopējais finansējums ir 642 528,00 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 546 148,80 EURO un valsts budžeta finansējums 96 379,20 EURO.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 30. maija līdz 2022. gada 31. decembrim.

Informācija publicēta 2018. gada 5. septembrī.

 

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 piektais ceturksnis

2017. gada novembra beigās  Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) uzsāka īstenot projektu "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"( Nr.8.1.1.0/17/I/012)

Projekta mērķis ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas” modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.
Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas sekojošās aktivitātes:

  1. Attīstīta infrastruktūra, tai skaitā rekonstruēta ēka ērtai piekļuvei cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  2. Iegādātas un uzstādītas Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas instrumenti, iekārtas un aparatūra;
  3. Iegādāta un uzstādīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu aparatūra e-studiju vides attīstībai;
  4. LMA bibliotēkas krājumu papildināšana

Ieguldot finansējumu LMA infrastruktūras attīstībā un aprīkojuma iegādē, projekta īstenošana rezultēsies trīs STEM studiju programmu modernizēšanā –

LMA akadēmisko bakalaura augstākās izglītības programmu „Māksla”;
LMA akadēmisko maģistra augstākās izglītības programmu „Māksla”;
LMA doktora augstākās izglītības programmu "Māksla".

Kopš projekta uzsākšanas ir izstrādāts un saskaņots ēkas tehniskais projekts LMA ēkai J.Kugas iela 11, Ikšķilē, kurā paredzētas projekta aktivitātes. Tehniskā projekta izstrādes laikā tika padziļināti pētīta J. Kugas ēka un teritorija, kā arī precizēti veicamie darbi, lai telpas pielāgotu modernizējamam studiju procesam, kā arī sagatavoti to detalizēti risinājumi. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par šī būvprojekta īstenošanu.

26. novembrī būvprojekta iepirkums noslēdzās bez rezultāta, jo netika saņemts neviens piedāvājums, uzsākta sarunu procedūra.

Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 13 un Ikšķile, J.Kugas iela 11.

Projekta kopējais finansējums ir 642 528,00 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 546 148,80 EURO un valsts budžeta finansējums 96 379,20 EURO.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 30. maija līdz 2022. gada 31. decembrim.

Informācija publicēta 2018. gada 28. novembrī.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 sestais ceturksnis


Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 “Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana” ietvaros veikta sarunu procedūra par būvdarbu veikšanu J.Kugas ielā 13, Ikšķilē. Iepirkuma norises rezultātā  Latvijas Mākslas akadēmija 12.12.2018. noslēdza iepirkuma līgumu ar sarunu procedūrā izvēlēto pretendentu - Akciju sabiedrību “Būvuzņēmums Restaurators”. Savukārt, 16.01.2019. ir noslēgts objekta nodošanas pieņemšanas akts un uzsākti būvdarbi objektā. 
Projekta sestajā ceturksnī ir izsludināta un pabeigta iepirkumu procedūra par  CNC frēzēšanas iekārtas un elektriskās oforta preses piegādi. CNC frēzēšanas iekārta ir piegādāta un uzstādīta Funkcionālā dizaina apakšnozares telpās. 
Tāpat arī pabeigts iepirkums un noslēgts līgums ar Akciju sabiedrību Capital par aprīkojuma – datortehnikas piegādi. 
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., tehnisko specifikāciju izstrādes. 

Informācija publicēta 2019. gada 28. februārī.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 septītais ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas. Tiek renovēta LMA piederošā vēsturiskā LMA otrā rektora Jāņa Kugas māja J.Kugas ielā 11, Ikšķilē. Renovācijas un ēkas apkaimes labiekārtošanas darbus veic AS Būvuzņēmums Restaurators. Laikā no š.g. februāra beigām līdz maija vidum ir pabeigta ēkas jumta nomaiņa un ir uzsākti piebūves konstrukcijas montāžas darbi.

Projekta aktivitāšu rezultātā ēkā tiks izveidota par radošu sadarbības platformu, kurā tiks izveidotas lekciju un darbnīcu telpas modernizētu studiju programmu aktivitāšu īstenošanai. Modernizētā infrastruktūra ļaus paaugstināt renovēto telpu izmantošanas intensitāti, stiprināt studiju programmu, radoši mākslinieciskās darbības un pētniecības izcilību. Pēc kvalitatīvi veiktiem ēkas restaurācijas darbiem ne tikai LMA studenti, bet arī Ikšķiles iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs iepazīties klātienē ar gleznotāja, latviešu scenogrāfijas pamatlicēja Jāņa Kugas (1878-1969) radošo domu lidojumu. Arī ēkas pieguļošā teritorija tiks veidota atbilstoši universālā dizaina principiem un būs pieejama visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti.
Projekta īstenošanas septītajā ceturksnī ir izsludināta un pabeigta iepirkumu procedūra par stikla kausēšanas krāsns piegādi. Stikla kausēšanas krāsns ir paredzēta Stikla mākslas apakšnozares vajadzībām.

Turpinās darbs pie aprīkojuma iepirkuma sagatavošanas, lai projekta ietvaros modernizētu infrastruktūru LMA studiju programmās.

Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., tehnisko specifikāciju izstrādes.

Informācija publicēta 2019. gada 28. maijā.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 astotais ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas. Projekta astotā ceturkšņa laikā ir iegādāta stikla kausēšanas krāsns.

Informācija publicēta 2019. gada 31. augustā.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 devītais ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas. LMA īpašumā J. Kugas ielā norit ēkas rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi.
Skatīt foto galeriju sociālo tīklu vietnē Facebook šeit

Informācija publicēta 2019. gada 29. novembrī.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 desmitais ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas. LMA īpašumā J. Kugas ielā norit ēkas rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi.

Skatīt 2019. gada 18. decembra LTV1 veidoto video sižetu sociālo tīklu vietnē Facebook šeit.

Informācija publicēta 2019. gada 18. decembrī.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 vienpadsmitais ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas. Veikta studiju aprīkojuma saraksta apspriešanas un precizēšana. 2020. gada martā turpinājās LMA darbnīcu un studiju telpu iekārtošana un sākās darbs pie studiju norises plānošanas, lai atsākoties klātienes studijām, mākslinieku un dizaineru profesionālo iemaņu apguve varētu notikt modernā vidē un jaunā kvalitātē. 

Informācija publicēta 2020. gada 31. martā.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 divpadsmitais ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmijā norisinās darbs pie iepirkuma dokumentu sagatavošanas studiju aprīkojuma iepirkumam, kā arī aktualizēta tirgus cenu izpēte. Veikta sabiedrības informēšana par LMA īpašuma Ikšķilē J. Kugas ielā 11 veiktajiem ēkas rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbiem. TV3 raidījuma “900 sekundes” sagatavoto sižetu var skatīt šeit: LINKS.

Informācija publicēta 2020. gada 30. jūnijā.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 trīspadsmitais ceturksnis

Kopš 2017. gada pavasara LMA ir iesaistījusies ERAF līdzfinansētā projekta "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"( Nr.8.1.1.0/17/I/012) īstenošanā, projekta mērķis ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas" modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.

Projektā īstenotās aktivitātes turpinās.Tiek izstrādāta iepirkuma procedūras dokumentācija un tehniskās specifikācijas aprīkojuma iegādei LMA infrastruktūras attīstībai. 2020.gada jūlijā ir izsludināts iepirkums šūšanas iekārtu iegādei Dizaina nodaļas LMA Modes mākslas katedrai. Iepirkumam bija 3 lotes, no kurām tikai viena lote beidzās ar pozitīvu rezultātu. Tādējādi, šūšanas iekārtu iegādei LMA Modes mākslas katedrai uz atlikušajām lotēm tiks izsludināts atkārtots iepirkums. Turpinās darbs pie citu tehnisko specifikāciju izstrādes.

Informācija publicēta 2020. gada 30. septembrī.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 četrpadsmitais ceturksnis

Kopš 2017. gada pavasara LMA ir iesaistījusies ERAF līdzfinansētā projekta "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"( Nr.8.1.1.0/17/I/012) īstenošanā, projekta mērķis ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas" modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.

Projektā īstenotās aktivitātes turpinās. 2020. gada oktobrī atkārtoti tika izsludināts iepirkums šūšanas iekārtu iegādei Dizaina nodaļas LMA Modes mākslas katedrai uz atlikušajām lotēm, kas noslēdzās ar uzvarētāju un aprīkojuma piegādi gada nogalē. Turpinās darbs pie citu tehnisko specifikāciju izstrādes, t.sk. iepirkuma sagatavošanas LMA Metāla dizaina apakšnozares nepieciešamajam aprīkojumam - metināšanas iekārta juvelieriem. Punktveida metinātājs (PUK) galvenokārt tiks izmantots juvelierizstrādājumu izgatavošanai un remontam. Iekārta nodrošinās LMA Metalā dizaina studentiem veikt precīzu metināšanas funkciju darbā ar dažādām siltuma ziņā jutīgām detaļām un materiāliem .

Informācija publicēta 2020. gada 30. decembrī.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 piecpadsmitais ceturksnis

Kopš 2017. gada pavasara LMA ir iesaistījusies ERAF līdzfinansētā projekta "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"( Nr.8.1.1.0/17/I/012) īstenošanā, projekta mērķis ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas" modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.

Projektā īstenotās aktivitātes turpinās. Projekta ietvaros 2021. gada 29. martā tika izsludināts iepirkums "Instrumentu un aprīkojuma iegāde darbnīcām". Tehniskajā specifikācijā tika konstatētas neprecizitātes līdzarko iepirkums bija jāpārtrauc. Notiek darbs pie iepirkuma dokumentu pilnveides un tiks izsludināts jauns iepirkums.

Informācija publicēta 2021. gada 31. martā.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012 sešpadsmitais ceturksnis

2017. gada novembra beigās  Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) uzsāka īstenot projektu "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"( Nr.8.1.1.0/17/I/012).
Projekta mērķis ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas" modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.
2021. gada 23. aprīlī tika atkārtoti izsludināts iepirkums "Instrumenti un aprīkojuma iegādes darbnīcām", ID Nr. 29.03.2021. Paralēli turpinās darbs pie citām iepirkumu procedūrām, projekta mērķu sasniegšanai.

Informācija publicēta 2021. gada 30. jūnijā.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012, 17. ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas.
Projekta īstenošanas septiņpadsmitajā ceturksnī ir noslēgts līgums par instrumentu aprīkojuma piegādi.  2021.gada septembrī izsludināts iepirkums 3d printeru un heptiskās rokas iegādei.
Turpinās darbs pie aprīkojuma iepirkuma sagatavošanas, lai projekta ietvaros modernizētu infrastruktūru LMA studiju programmās.
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., tehnisko specifikāciju izstrādes.
Informācija publicēta 2021. gada 30. septembrī.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012, 18. ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas.

Projekta īstenošanas 18. ceturksnī ir noslēgts līgums par 3d printeru un heptiskās rokas iegādi, kā arī izsludināts un noslēgts iepirkums virtuālās realitātes darbnīcu aprīkojuma iegādei. Izsludināts un izbeigts ir iepirkums gāzes cepļa, tā plauktu, vakuma preses un emaljēšanas krāsns ar regulatoru iegādei.
Turpinās darbs pie aprīkojuma iepirkuma sagatavošanas, lai projekta ietvaros modernizētu infrastruktūru LMA studiju programmās.
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., tehnisko specifikāciju izstrādes.
Informācija publicēta 2021. gada 31. decembrī.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012, 19. ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas.
Projekta īstenošanas periodā 01.01.2022. – 31.03.2022. ir izsludināts Digitālo steļļu iepirkums, kas izbeigts bez rezultāta, jo nav pieteicies neviens pretendents. Tāpat šajā laika posmā izsludināts iepirkums Datortehnikas iegādei. Turpinās darbs pie aprīkojuma iepirkuma sagatavošanas, lai projekta ietvaros modernizētu infrastruktūru LMA studiju programmās.
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., tehnisko specifikāciju izstrādes.
Informācija publicēta 2022. gada 31. martā.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012, 20. ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas.
Projekta īstenošanas periodā 01.04.2022. – 30.06.2022. ir veiktas cenu aptaujas Gāzes cepļa un emaljēšanas krāsns ar regulatoru iegādei un metāla lokšņu giljotīnas iegādei. Noslēgti atbilstoši iepirkumu līgumi ar cenu aptaujas uzvarētājiem. Šajā laika posmā veikta arī sarunu procedūra par Digitālo steļļu iegādi un tās rezultātā noslēgts līgums ar SIA Next Step. Plānots atkārtoti izsludināt datortehnikas iepirkumu, jo iepriekšējais iepirkums vairākās lotēs izbeigts bez rezultāta.
Turpinās darbs pie aprīkojuma iepirkuma sagatavošanas, lai projekta ietvaros modernizētu infrastruktūru LMA studiju programmās.
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., tehnisko specifikāciju izstrādes.
Informācija publicēta 2022. gada 30. jūnijā.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012, 21. ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas.
Projekta īstenošanas periodā 01.07.2022.–30.09.2022. tiek aktīvi atjaunots un papildināts LMA bibliotēkas krājums. Tika veikta cenu aptauja LMA E-studiju vides Moodle un LAIS (LUIS) sinhronizācijai, 3D skaņas ierakstu iekārtām, un vakumpresei. Šajā laika posmā ir piegādatas un uzstādītas digitālās stelles. Turpinās darbs pie aprīkojuma iepirkuma sagatavošanas, lai projekta ietvaros modernizētu infrastruktūru LMA studiju programmās.
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., tehnisko specifikāciju izstrādes.
Informācija publicēta 2022. gada 30. septembrī 

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012, 22. ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas.
Projekta īstenošanas periodā 01.10.2022.– 30.12.2022. tiek aktīvi atjaunots un papildināts LMA bibliotēkas krājums. Šajā laika posmā ir pabeigta LMA E-studiju vides Moodle un LAIS (LUIS) sinhronizācija. Iesniegti projekta vienošanās grozījumi, kas paredz projekta pagarināšanu līdz 2023.gada 30.jūnijam. Turpinās darbs pie aprīkojuma iepirkuma sagatavošanas, lai projekta ietvaros modernizētu infrastruktūru LMA studiju programmās.
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., tehnisko specifikāciju izstrādes.
Informācija publicēta 2022. gada 30. decembrī.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012, 23. ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas.
Projekta īstenošanas periodā 01.01.2023. – 31.03.2023 tiek aktīvi papildināts galdniecības aprīkojums ar profesionālām kokapstrādes iekārtām (frēzmašīna, galda zāģis, kombinētā taisnošanas un biezumapstrādes ēvele, putekļu nosūkšanas sistēma). Turpinās darbs pie aprīkojuma iepirkuma sagatavošanas, lai projekta ietvaros modernizētu infrastruktūru LMA studiju programmās. 
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., tehnisko specifikāciju izstrādes.
Informācija publicēta 2023. gada 31. marts.

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" projekts Nr.8.1.1.0/17/I/012, 24. ceturksnis

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros, Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar projekta partneriem un ekspertiem turpina darbu pie LMA infrastruktūras modernizēšanas.
rojekta īstenošanas periodā 01.04.2023. – 30.06.2023 tiek aktīvi papildināts un atjaunots datorparks, kas piemērots VR (virtuālās realitātes) tehnoloģijām. Iegādātasvirtuālās brilles, grafiskā karte un cits u.c. IT iekārtas kuras palīdzību radīt 3D attēla vai vides simulāciju, ar kuru cilvēks var mijiedarboties reālistiskā veidā.
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., precizēts un saskaņots LMA stratēģijas pielikums par aprīkojuma iegādi, projekta noslēguma atskaites un projekta dokumentācijas sastādīšana. Projekta ietvaros ir iegādāts viss nepieciešamais aprīkojums studiju attīstībai un studentu darbam.
Informācija publicēta 2023. gada 30. jūnijs.