Meklēt
Izvēlne

Projekts #S001 BALTIC MAKERS

Baltijas jūras reģiona amatnieku un mākslinieku darināto preču komercializācija.

Projekta mērķis: uzlabot Baltijas jūras reģiona profesionālo amatnieku rokām darināto darbu komercializāciju caur informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.
Projekta rezultāts: sagatavots iesniegšanai Interreg Baltijas jūras reģiona fondā finansējuma pieteikuma projekts ar uzdevumu radīt e-platformu Baltijas jūras reģiona amatniekiem, kas apvieno asociācijas un citas ieinteresētās personas, kuras vērstas uz komercializāciju, sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Projekta vadošais partneris:
Anīkščai Mākslas Inkubators – mākslas studija (Anykščiai Art Incubator-art studio, Lietuva)

Projekta partneri:
Latvijas Mākslas akadēmija ( Art Academy of Latvia, Latvija)
Ainavu aizsardzības fonds (Foundation for Landscape Protection,Polija);
Šauļu Rūpniecības un amatniecības kamera (Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Lietuva);
Åbo Universitāte (Åbo Akademi University, Somija);

Projekta norises laiks: 01.09.2017. līdz 31.08.2018.