Meklēt
Izvēlne

Starptautiskā sadarbība

Lai stiprinātu Baltijas valstu lomu izglītības norisēs pasaulē, Latvijas Mākslas akadēmija ir dalībniece vairākās starptautiskās organizācijās – starptautiskajā mākslas sadarbības tīklā NICA, Eiropas mākslas institūciju savienībā ELIA un tās apakštīklā PARADOX, Ziemeļu Ministru padomes programmā NORDPLUS, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un dizaina izglītības tīklā CIRRUS, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas akadēmiju tīklā KUNO, kā arī mākslas, dizaina un mediju universitāšu un koledžu starptautiskajā asociācijā CUMULUS.

Sadarbības tīklu un programmu ietvaros notikuši vērienīgi un vērtīgi sadarbības projekti izstāžu, radošo darbnīcu, konferenču, lekciju un meistardarbnīcu formātā, kas kā Latvijas Mākslas akadēmijas tā partneraugstskolu studentus, mācībspēkus un darbiniekus iedvesmojusi un bagātinājusi ar vērtīgu pieredzi.